Anexă din 23/02/2018 Anexa la ordinul nr. 253/2018 pentru aprobarea regulamentului serviciilor de îngrijiri paliative din

Ministerul sănătății Anexă din 23/02/2018

Anexele nr. 1-11 la ordinul ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare, funcționare si

Autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative din 23.02.2018

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

Publicat in monitorul oficial, partea i nr. 199bis din 05/03/2018

Anexele nr. 1-11 la ordinul ministrului sănătății nr. 253/2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare, funcționare si

Autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative din 23.02.2018

Anexa nr. 1

Principiile ingrijirii paliative

Art. 1. – principiile îngrijirilor paliative sunt următoarele:

 1. A) îngrijirea paliativă îmbunătățeste calitatea vieții si influențează pozitiv evoluția bolii;
 2. B) îngrijirea paliativă asigură controlul durerii si al altor simptome;
 3. C) îngrijirea paliativă consideră pacientul si familia acestuia ca pe o unitate de îngrijire;
 4. D) îngrijirea paliativă afirmă valoarea vieții si consideră moartea ca pe un proces natural;
 5. E) îngrijirea paliativă nu grăbeste si nici nu amână decesul;
 6. F) îngrijirea paliativă integrează aspectele psiho-sociale si spirituale în îngrijirea holistică a pacientului;
 7. G) îngrijirea paliativă asigură satisfacerea nevoilor complexe ale pacientului prin intervenția echipei interdisciplinare;
 8. H) îngrijirea paliativă include acele investigații care sunt necesare unei mai bune înțelegeri si unui tratament adecvat pentru

Complicațiile clinice ale bolii;

 1. I) îngrijirea paliativă asigură suportul familiei/aparținătorilor în îngrijirea pacientului si după decesul acestuia, in perioda de doliu.

Art. 2. – principiile îngrijirii paliative pediatrice (ipp) sunt următoarele:

 1. A) ipp este îngrijirea activă si totală a corpului, minții si spiritului copilului bolnav si suportul acordat familiei copilului;
 2. B) ipp începe din momentul diagnosticului bolii si continuă pe tot parcursul acesteia, indiferent dacă pacientul primeste sau nu

Tratamentul cu intenție curativă al bolii;

 1. C) ipp urmăreste evaluarea si alinarea suferinței fizice, psihologice si sociale a copilului;
 2. D) ipp eficientă se realizează de către o echipă interdisciplinară care include, pe lângă profesionisti, familia copilului bolnav si

Care se bazează pe utilizare eficientă a tuturor resurselor disponibile;

 1. E) ipp se acordă în diferite medii: la domiciliul copilului, în centre rezidentiale pentru copii in sistemul de protectie sociala, în

Unități independente de îngrijiri paliative sau secții/compartimente de paliație din spitale.

Anexa nr. 2

Locałii si structuri prin care se acordă servicii de îngrijiri paliative

Art. 1. – (1) îngrijirile paliative la domiciliu se acordă astfel:

 1. A) pentru nivelul 1 – de către furnizori de îngrijire paliativă de bază si de îngrijire paliativă specializată;
 2. B) pentru nivelul 2 – de către furnizori de îngrijire paliativă de bază;
 3. C) pentru nivelul 3 – de către furnizori de îngrijire paliativă specializată pentru pacienții definiți la capitolul de beneficiari cu grad de

Mobilitate diminuat si pentru familiile acestora sau pentru pacienții mobili care primesc intermitent servicii de îngrijiri paliative în alte

Locații, dar care primesc interventii de consultanța telefonică pentru asigurarea continuității serviciului de îngrijiri paliative

(2) pot fi furnizori de îngrijiri paliative de bază la domiciliu medicii de familie cu supraspecializare/competență/atestat de studii

Complementare în îngrijiri paliative sau personal medical din asistența primară, comunitară sau din spitalele generale, având

Instruire de bază în domeniul îngrijirilor paliative, certificată prin absolvirea unor programe de instruire acreditate de organisme

Profesionale competente;

(3) pot fi furnizori de îngrijri paliative specializate la domiciliu furnizori cu personalitate juridică, publici sau privați, sau structuri

Fără personalitate juridică din cadrul spitalelor publice sau private, asociațiilor si fundațiilor, care fac dovada funcționării cu echipe

Interdisciplinare formate din personal angajat având pregătire în domeniul îngrijirilor paliative, prevăzut la art. 3 alin. (1) din anexa

Nr. 4.

Art. 2. – pentru a asigura acoperirea nevoilor de îngrijiri paliative specializate la domiciliu se prevede un serviciu specializat de

Îngrijiri paliative la domiciliu cu o echipă multidisciplinară formată din minim 1 medic, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi,

Instruiți conform prevederilor art. 3 alin. (1) din anexa nr. 4.

Art. 3. – îngrijirile paliative la nivelul cabinetelor de medicină de familie sunt de nivel 1 si de nivel 2 si se acordă pacienților cu

Grad bun de mobilitate, definiți în anexa nr. 3 art.1.

Art. 4. – (1) îngrijirile paliative la nivelul cabinetelor din cadrul unităților de asistență medicală ambulatorie sunt de nivel 1 si nivel

3 si se acordă de către furnizorii de îngrijire paliativă specializată pacienților cu grad bun de mobilitate, definiți în anexa nr.3 la

Regulament.

(2) pot fi furnizori de îngrijiri paliative specializate în ambulatoriu cabinete organizate ca structuri fără personalitate juridică în

Cadrul spitalelor publice sau private sau cabinete cu personalitate juridică, autorizate conform prevederilor legale în vigoare, care

Fac dovada funcționării cu echipe interdisciplinare de îngrijiri paliative formate din personal angajat având pregătire în domeniul

Îngrijirilor paliative, conform art. 3 alin. (1) din anexa nr. 4.

Art. 5. – (1) îngrijirile paliative la nivel de centre de zi sunt de nivel 1 si nivel 3 si se acordă de către furnizorii de îngrijiri paliative

Specializate, pacienților cu grad bun de mobilitate, definiți în cuprinsul art.2 din anexa nr.3.

(2) centre de zi pentru îngrijiri paliative pot fi organizate ca structuri în cadrul unor unități sanitare publice sau private cu paturi în

Regim de spitalizare continuă sau ca unități cu personalitate juridică autorizate de direcțiile de sănătate publică județene si a

Municipiului bucuresti si de colegiile medicilor județene si al municipiului bucuresti, asigurând accesul pacienților la serviciile

 

Specializate.

(3) în centrele de zi serviciile de îngrijiri paliative oferite pot fi de nivel 3 – evaluarea si controlul durerii si al simptomelor, aplicarea

Si monitorizarea tratamentulului, efectuarea de manevre de diagnostic si terapeutice, prescrierea medicației, tratamente si îngrijiri,

Îngrijirea plăgilor/stomelor/limfedemului, de comunicare, educare si consiliere a pacientului si familiei, de informare si susținere a

Pacientului si familiei în luarea deciziilor terapeutice si de îngrijire, sociale – igienă, baie, suport pentru obținerea drepturilor si

Beneficiilor sociale, fizio/kinetoterapie pentru menținerea capacității funcționale, integrare sociala – terapie ocupațională, terapie prin

Joc, relaxare sau recreere.

(4) în funcție de serviciile oferite, centrele de zi au spații special amenajate pentru a asigura intervențiile amintite: săli de

Tratament, spații de socializare si terapii – kinetoterapie pasivă, terapie ocupațională, terapie prin joc s.a. Sau recreere, grupuri

Sanitare pentru persoane cu dizabilități, mobilier adecvat – canapele, fotolii, dulapuri, mese s.a.

Art. 6. – (1) îngrijirile paliative la nivelul secțiilor/compartimentelor cu paturi de îngrijiri paliative în regim de spitalizare continuă

Sunt de nivel 1 si nivel 3 si se acordă de către furnizorii de îngrijiri paliative specializate pacienților definiți în cuprinsul art.3 alin. (1)

Din anexa nr. 4.

(2) pot fi furnizori de îngrijiri paliative specializate secții/compartimente în structura unor unități spitalicesti publice sau private,

Autorizate conform prevederilor legale în vigoare, care fac dovada funcționării cu echipe interdisciplinare formate din personal

Angajat conform normativelor în vigoare si standardelor profesionale de îngrijiri paliative, conform anexei nr. 4 la regulament.

(3) pentru asigurarea îngrijirii paliative specializate în regim de spitalizare continuă în secții/compartimente de îngrijiri paliative sau

În unități sanitare cu paturi de paliație se recomandă existența a 20 paturi cu această destinație la 100.000 locuitori.

Art. 7. – (1) îngrijirile paliative la nivelul unităților sanitare cu paturi de profil tip hospice sunt de nivel 1 si nivel 3 si se acordă

Pacienților definiți în anexa nr.3 la regulament.

(2) pot fi furnizori de îngrijiri paliative specializate unități sanitare cu paturi de tip hospice, publice sau private, autorizate conform

Prevederilor legale în vigoare, care fac dovada funcționării cu echipe interdisciplinare formate din personal angajat conform

Normativelor în vigoare si standardelor profesionale de îngrijiri paliative, conform anexei nr. 4 la regulament.

(3) la nivelul unităților specializate de îngrijiri paliative se pot organiza servicii de consultanță telefonică pentru furnizorii de

Îngrijiri paliative de bază. Serviciul de consultanță telefonică de suport pentru serviciile de îngrijiri paliative de bază va functiona

Zilnic între orele 7-21, 7 zile din 7.

Art. 8. – echipele specializate de îngrijiri paliative pot fi organizate în spitale publice sau private, fiind formate din personalul

Propriu al unității respective sau subcontractat, inclusiv cu asociații si fundații, instruit si certificat în îngrijiri paliative si dedicat

Acestui tip de servicii, care intervin la solicitare, în toate secțiile spitalului si asigură consultații, intervenții si tratamente pentru

Pacienții cu boli cronice progresive si cu nevoi de îngrijire paliativă.

Art. 9. – (1) în vederea îmbunătățirii accesului pacienților la serviciile de îngrijiri paliative si pentru asigurarea continuității îngrijirii,

Furnizorii de îngrijire paliativă de bază si specializată vor colabora la nivel județean.

(2) furnizorii de servicii de îngrijiri paliative vor informa în scris anual direcțiile de sănătate publică județene si a municipiului

Bucuresti în legătură cu serviciile asigurate, comunicând următoarele date: tipul de furnizor public sau privat, tipul de servicii

Acordate, persoana si datele de contact ale acesteia; datele vor fi publicate pe site-ul directiilor de sănătate publică si actualizate

Anual, pentru a asigura vizibilitatea serviciilor de îngrijiri paliative si pentru a facilita colaborarea între furnizori;

(3) pentru funcționarea adecvata a îngrijirilor paliative de bază, este nevoie ca în raza de acțiune a medicilor de familie să existe

Servicii specializate de îngrijiri paliative, care să furnizeze consultații la domiciliu pentru pacienții cu nevoi complexe, un serviciu

Specializat de îngrijire paliativă de internare în unitate cu paturi la o distanță de maxim 50 km de locația pacientului, precum si un

Serviciu de suport pentru medicii de familie prin linie telefonică de consultanță;

(4) pe măsura dezvoltării serviciilor de îngrijiri paliative în toate județele, se va organiza dintre furnizorii specializați de îngrijiri

Paliative un centru coordonator pentru fiecare județ; acesta va asigura continuitatea asistenței pacienților, colaborarea între

Autorități, unitățile sanitare publice si private, în scopul coordonării îngrijirii, transferului pacienților între unitățile de internare si

Serviciile în ambulatoriu sau la domiciliul pacienților; aceste centre coordonatoare vor fi organizate de către ministerul sănătății, cu

Consultarea comisiei de paliație, prin direcțiile de sănătate publică județene si a municipiului bucuresti.

Anexa nr. 3

Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative

Art. 1. – beneficiari ai îngrijirilor paliative sunt: pacienții de toate vârstele, adulți sau copii cu boli cronice progresive, cu suferință

Generată de simptome necontrolate si/sau probleme psiho-emoționale si/sau sociale si/sau spirituale si/sau grad ridicat de

Dependență, precum si familiile acestora, pe toată perioada de îngrijire, inclusiv în perioada de doliu.

Art. 2. – pacienții adulți care pot beneficia de îngrijiri paliative specializate se încadrează de regulă în una din categoriile de mai

Jos:

 1. Pacienți cu boli oncologice, dacă se află în una din următoarele situații:
 2. Cancer stadiu iii sau stadiul iv sau stadiu ii cu deteriorare progresivă a pacientului, în ciuda terapiei anticanceroase;
 3. Cancer si statusul de performanță karnofsky < 70 sau scor de performanță paliativă (pps) < 70%;
 4. Cancer si scăderea greutății cu 5% sau mai mult în ultimele 3 luni;
 5. Cancer si simptome de intensitate moderată sau severă precum dispnee, durere, hemoptizie, vărsături etc;
 6. Urgențe oncologice precum sindrom de venă cavă, status confuzional acut, hipercalcemie, etc;
 7. Cancer recidivat sau cu evoluție progresivă după chirurgie/radioterapie/chimioterapie;
 8. Cancer si criză existențială;
 9. Cancer si suferință psiho-socială (anxietate, depresie, familie în criza etc) moderat severă;
 10. Stare terminală.
 11. Pacienți cu boli cardiovasculare, dacă prezintă:
 12. Răspuns slab la tratamentul optim cu diuretice si vasodilatatoare, incluzând inhibitori de angiotensinconvertază;
 13. Prezența simptomelor semnificative ale insuficienței cardiace congestive la repaus si clasificate de nyha clasa iv

(incapacitatea de a desfăsura orice activitate fizică fără disconfort, simptome de insuficiență cardiacă sau angină la repaus sau disconfort crescut la efort minim).

 1. Pacienții cu scleroză laterală amiotrofică, dacă prezintă progresie rapidă a bolii în ultimele 12 luni, evidențiate prin una din

Urmatoarele manifestări:

 1. Trecerea de la mobilitatea independentă la scaunul cu rotile sau imobilizarea la pat;
 2. Trecerea de la vorbirea normală la vorbirea abia inteligibilă sau chiar neinteligibilă;
 3. Trecerea de la alimentația normală la cea semi-solidă/semi-lichidă;
 4. Trecerea de la capacitatea de a desfăsura independent majoritatea sau chiar totalitatea activităților zilnice la nevoia majoră de

Asistență din partea îngrijitorului

 1. Pacienții cu demență în ultimul stadiu, dacă se află în una din urmatoarele situații:
 2. Stadiul 7 sau mai mult, conform scalei de evaluare funcționale;
 3. Incapacitate de miscare fără asistență;
 4. Incapacitate de a se îmbrăca fără asistență;
 5. Incapacitate de a-si asigura igiena personală fără asistență;
 6. Incontinență urinară si fecală, intermitentă sau constantă;
 7. Comunicare verbală fără sens, doar în fraze stereotipice, sau abilitatea de a vorbi în limita a 6 sau foarte puține cuvinte

Inteligibile.

 1. Pacienții cu scleroză multiplă, dacă prezintă handicap nutrițional critic evidențiat prin una din urmatoarele manifestări:
 2. Administrare orală insuficientă de alimente si lichide pentru a menține pacientul în viață;
 3. Pierdere continuă în greutate;
 4. Progresie rapidă a bolii sau complicații în ultimele 12 luni, evidențiate prin: trecerea de la mobilitate independentă la scaunul cu

Rotile sau imobilizarea la pat; trecerea de la vorbirea normală la vorbirea abia inteligibilă sau chiar neinteligibil; trecerea de la

Alimentația normală la cea semi-solidă/semi-lichidă; trecerea de la capacitatea de a desfăsura independent majoritatea sau chiar

Totalitatea activităților zilnice la nevoia majoră de asistență din partea îngrijitorului.

 1. Pacienții cu boala parkinson, dacă prezintă handicap nutrițional critic evidențiat prin una din urmatoarele manifestări:
 2. Administrarea orală insuficientă de alimente si lichide pentru a menține pacientul în viață;
 3. Pierdere continuă în greutate;
 4. Deshidratare sau hipovolemie;
 5. Absența metodelor de hrănire artificială;
 6. Evoluția rapidă a bolii sau complicații în ultimele 12 luni, evidențiate prin: trecerea de la mobilitate independentă la scaunul cu

Rotile sau imobilizarea la pat; trecere de la vorbirea normală la vorbire abia inteligibilă sau chiar neinteligibilă; trecere de la

Alimentația normală la cea semi-solidă/semi-lichidă; trecere de la capacitatea de a desfăsura independent majoritatea sau chiar

Totalitatea activităților zilnice la nevoia majoră de asistență din partea îngrijitorului.

 1. Pacienții cu boli pulmonare, dacă prezintă una din urmatoarele manifestări:
 2. Dispnee în repaus sau la efort minim, cu răspuns minim sau fără răspuns la bronhodilatatoare, având ca urmări scăderea

Capacității funcționale, oboseala si tusea;

 1. Evoluția afecțiunilor pulmonare în ultim stadiu stadiu, puse în evidență de multiple apelări ale serviciului de urgență sau

Spitalizările anterioare pentru infecții pulmonare si/sau insuficiență respiratorie;

 1. Hipoxie, pusă în evidență de po2 < 55 mmhg si saturația de oxigen în sânge < 88% sau hipercapnie, pusă în evidență de

Pco2 > 50 mmhg, cord pulmonar si insuficiență cardiacă dreaptă subordonată afecțiunii pulmonare;

 1. Pierderea progresivă în greutate, neintenționată, mai mare de 10% din greutatea corpului, în ultimele 6 luni;
 2. Tahicardie de repaus > 100/mm.
 3. Pacienții cu accident vascular cerebral si comă, dacă se află în una din următoarele situații:
 4. Accident vascular cerebral hemoragic acut: comă sau stare stuporoasă, ce persistă peste 3 zile cu disfagie care împiedică

Ingerarea suficientă de alimente si lichide pentru a menține viața unui pacient care nu este hrănit si hidratat artificial.

 1. Faza cronică a accidentului vascular hemoragic sau ischemic evidențiată de una din urmatoarele stări: demență post atac

Cerebral de stadiul 7 sau mai mult, conform scalei de evaluare funcțională; status de performanță karnofsky mai mic de 50%; status

Nutrițional slab, indiferent dacă este sau nu hrănit artificial, însoțit de o scădere în greutate de peste 10% în ultimele 6 luni si

Albuminele serice < 2.5 gm/dl sau

 1. Comă de orice etiologie cu oricare trei dintre următoarele manifestări, în a treia zi de comă: răspuns cerebral anormal; absența

Răspunsului verbal; absența răspunsului la durere; creatinină serică > 1.5 mg/dl.

 1. Pacienții cu miastenia gravis dacă se află în una din următoarele situații:
 2. A) stadiul iii sau iv al bolii conform clasificarii ossermann
 3. B) stadiul iii formă generalizată acută cu evoluție gravă, rapid progresivă, cu participare bulbară si insuficiență respiratorie;
 4. C) stadiul iv formă cu evoluție cronică gravă si rezistență mare la terapie, progresie din stadiul i, ii sau iii în ultimii 2 ani

Art. 3. – beneficiarii îngrijirii paliative pediatrice sunt copii cu boli care fac improbabilă supraviețuirea până la vârsta de adult.

Aceste boli sunt:

 1. Boli care amenință viața: afecțiuni pentru care tratamentul curativ este posibil, dar poate esua – cancer, insuficiențe de organ,

Malformații congenitale cardiace grave s.a.;

 1. Boli care limitează viața, dar pentru care tratamentul intensiv poate prelungi prognosticul si îmbunătăți calitatea vieții – fibroza

Chistică, distrofie neuromusculară progresivă, osteogeneza imperfectă în formă severă, deficiențe imune severe congenitale si

Dobândite, hiv-sida, boli inflamatorii panarterită nodoasă, boala crohn, boli renale – glomerulonefrita rapid progresivă, sindromul

De toni-debre-fanconi s.a., insuficiență cardiacă, renală, hepatică.

 1. Boli progresive pentru care de la debut este posibil numai tratament paliativ: anomalii cromozomiale, boli metabolice de stocare:

Glicogenoze, mucopolizaharidoze, unele mucolipidoze, boala gaucher, boala niemann-pick; boli degenerative ereditare ale

Sistemului nervos central: atrofia musculară spinală werdning-hoffmann, leucodistrofia globală krabbe, scleroza spongioasă

Canavan, polidistrofia alper, encefalomielita necrozantă subacută leigh; boli degenerative dobândite:

Panencefalita sclerozantă subacută, scleroza multiplă.

 1. Boli non-progresive care determină o fragilitate constituțională si o susceptibilitate mare pentru complicații; majoritatea sunt

Însoțite de deficit neurologic sever: paralizie cerebrală gravă cu imobilizare la pat si handicapuri multiple, traumatisme ale sistemului nervos central, sechele neurologice severe ale infecțiilor sistemului nervos central, meningomielocel cu afectare neurologică severă.

Art. 4. – (1) îngrijirile paliative pediatrice se adreseaza copiilor cu o varietate de boli, unele dintre ele fiind boli rare, pentru care

Există o experiență limitată.

(2) îngrijirile paliative pediatrice se acordă frecvent copiilor cu boli ereditare, în situațiile în care există mai mulți copii afectați într-o

Familie; din acest motiv este necesară consilierea genetică familială.

Anexa nr. 4

Resursele umane în îngrijirile paliative

Art. 1. – nivelul 1 – educarea si sprijinul pacientului pentru autoîngrijire este asigurat de către personalul din serviciile de îngrijiri

Paliative de bază si specializate.

Art. 2. – nivelul 2 – îngrijirile paliative de bază sunt asigurate de către personal instruit în domeniul îngrijirilor paliative, după cum

Urmează:

 1. A) medici de familie/specialisti absolvenți ai unei pregătiri inițiale certificată prin diploma de educatie medicala continua cu minim:

42 ore de curs teoretic si 24 ore de practică în servicii specializate de îngrijiri paliative.

 1. B) medicii de familie/specialisti cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative care fac

Dovada aplicării îngrijirii paliative în practica curentă lucrand individual si care nu fac parte din echipe interdisciplinare de ingrijiri

Paliative;

 1. C) asistenți medicali absolvenți ai modulelor introductive si avansate de îngrijiri paliative – 36 ore de educație medicală continuă;
 2. D) asistenți sociali cu diplomă de licență si curs de bază de 36 ore în îngrijiri paliative.

Art. 3. – (1) nivelul 3 – îngrijirile paliative specializate sunt asigurate de echipe interdisciplinare care cuprind următoarele categorii

De personal:

 1. A) medici cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare de îngrijiri paliative;
 2. B) asistenți medicali absolvenți ai unui program de specializare îngrijiri paliative sau cu studii masterale în îngrijiri paliative sau al

Unui program de educatie medicala continua de îngrijiri paliative de 120 de ore de educatie medicala continua si experienta clinica

In paliatie de minim 3 ani de zile;

 1. C) asistenți sociali, psihologi, terapeuți, clerici, alt personal cu diplomă de licență si studii masterale în îngrijiri paliative sau curs

Aprofundat de 60 de ore de educatie medicala.

(2) normativul de personal pentru îngrijirile paliative specializate la domiciliu este următorul:

 1. A) 1 norma medic cu supraspecializare/competență atestat de studii complementare în îngrijiri paliative la 30 pacienți;
 2. B) 1 normă asistent medical cu studii aprofundate/specializare în îngrjiri paliative la 15 pacienți;
 3. C) 1 normă asistent social cu instruire în îngrijire paliativă la 50 pacienț
 4. D) 1 normă psiholog la 50-60 pacienți;
 5. E) alt personal norme parțiale kinetoterapeut, alți terapeuți – preot/cleric s.a.

(3) normativul de personal pentru secții/compartimente/unități sanitare cu profil de îngrijiri paliative – internare continuă, este

Următorul:

 1. A) 1 norma medic cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, la 10-12 paturi;
 2. B) 1 normă asistent medical cu studii aprofundate/specializate în îngrjiri paliative, la 4-8 paturi pe tură;
 3. C) 1 normă infirmieră la 4-8 paturi pe tură;
 4. D) 1 normă de asistent social la 25 paturi;
 5. E) ½ normă psiholog la 10-12 paturi;
 6. F) 4 norme parțiale alt personal – kinetoterapeut, preot/cleric s.a.

(4) normativul de personal pentru ambulatorii de îngrijiri paliative este următorul:

 1. A) 1 normă medic cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative la 60.000 locuitori;
 2. B) normă asistent medical cu studii aprofundate/specializate în îngrjiri paliative la 60.000 locuitori;
 3. C) normă parțială asistent social, psiholog, kinetoterapeut, consilier spiritual.

(5) normativul de personal pentru centrele de zi de îngrijiri paliative este următorul:

 1. A) 1 normă medic cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative;
 2. B) 1 normă asistent medical cu studii aprofundate/specializate în îngrjiri paliative la 10 pacienți;
 3. C) 1 infirmieră la 10 pacienți;
 4. D) normă parțială asistent social, psiholog, terapeut ocupațional, preot, infirmieră, voluntari.

(6) normativul de personal pentru echipele mobile de spital este următorul:

 1. A) 1 normă medic cu supraspecializare/competență/atestat de studii complementare în îngrijiri paliative;
 2. B) 1 normă asistent medical cu studii aprofundate/specializate în îngrjiri paliative;
 3. C) 1 normă asistent social cu studii de îngrijiri paliative.

Art. 4. – la momentul autorizării, serviciul specializat de îngrijiri paliative va face dovada funcționării cu personal conform

Normativelor legale în vigoare si având pregătirea necesară;

Art. 5. – serviciile specializate de consultanță telefonică pentru serviciile de îngrijiri paliative de bază organizate la nivel județean

Vor fi deservite de medici din serviciile specializate de îngrijiri paliative cu experiență de minim 3 ani în astfel de servicii.

Art. 6. – personalul care asigură servicii de suport pentru familii/aparținători în perioada de doliu este format din: psiholog,

Asistent social, preot, tot personalul având pregătire corespunzătoare.

Art. 7. – personalul care asigură consultanța telefonică în îngrijiri paliative pentru pacienți si familii este format din asistenți

Medicali specializați în îngrijiri paliative cu experiență de minim 3 ani în servicii specializate de îngrijiri paliative la domiciliu, care au

Acces telefonic la medic cu studii aprofundate/specializate în îngrjiri paliative, cu experiență de minim 3 ani în servicii specializate

De îngrijiri paliative la domiciliu.

Art. 8. – (1) personalul care asigură consultanța pentru serviciile de îngrijrii paliative de bază este reprezentat de mentori si coordonatori locali.

 

(2) vor fi desemnați coordonatori locali/mentori pentru grupuri de medici de familie, astfel: un mentor pentru până la 5 medici de

Familie; un coordonator local dintr-un serviciu specializat pentru până la 10 mentori; coordonatorii locali/mentorii vor fi desemnați de

Către ministerul sănătății cu consultarea comisiei consultative de paliație.

(3) pentru asigurarea coordonării la nivel local/regional este necesară numirea unor coordonatori pentru serviciile de îngrijiri

Paliative de bază. Coordonatorii locali sunt selectați dintre medicii care lucrează în îngrijiri specializate la domiciliu si care: au lucrat

Mai mult de 1 an într-un astfel de serviciu; sunt acreditați ca formatori în îngrijiri paliative; au abilități de lidership si manageriale;

(4) mentorii în domeniul îngrijirii paliative de bază sunt medici care îndeplinesc următoarele criterii:

 1. A) au urmat cursul de 3 zile de mentorat;
 2. B) au lucrat cel puțin 12 luni într-un serviciu specializat de îngrijiri paliative sau 24 luni în programul de îngrijiri paliative de bază;
 3. C) au urmat studii complementare (supraspecializare/competeță/atestat) în îngrijiri paliative sau au furnizat intervenții de bază în

Îngrijiri paliative pentru minim 10 pacienți (mai mult de 50% din ei cu ecog 3 sau 4);

Anexa nr. 5

Condiłiile igienico-sanitare, dotarea si echipamentele în serviciile de îngrijiri paliative în unităłile

Sanitare cu paturi

Art. 1. – (1) condițiile igienico-sanitare în unitățile de paliație reprezintă totalitatea factorilor din mediul fizic în care se desfăsoară

Actul medical si de îngrijire, precum si atitudinea personalului de îngrijire sau auxiliar față de suferința pacientului cu boli cronice

Progresive si a familiei acestuia.

(2) condițiile igienico-sanitare au în vedere asigurarea unui ambient specific, prietenos, familial, linistit si personalizat;

(3) unitățile specializate de îngrijiri paliative în regim de internare vor identifica o persoană responsabilă asigurarea condițiilor

Igienico-sanitare.

Art. 2. – spațiul, dotările minime si echipamentele din unitățile de îngrijiri paliative cu regim de internare:

 1. A) saloane: preferabil cu 1-2 paturi, maxim 4 paturi/salon si un spațiu cu suprafață de minim 2 m.p. Pentru aparținătorii pacienților;

Se va asigura intimitatea pacienților în saloanele cu mai multe paturi, prin perdele sau paravane; paturile trebuie să permită accesul

Personalului de îngrijire pe ambele părți;

 1. B) dotări specifice în saloane: paturi articulate, cu balustradă laterală, elevatoare pentru transportul pacienților, paravane/perdele

Separatoare între paturi, saltele anti-escare, scaune cu rotile, sursă portabilă de oxigen, aspirator de secreții, elevatoare pentru

Pacienți, cadre de mers, wc mobil si adaptoare pentru wc în grupurile sanitare, sistem de alarmă la pat si în grupurile sanitare,

Scaune pentru aparținători;

 1. C) sală de tratament cu dotările necesare, inclusiv pentru asigurarea primului ajutor medical calificat, în situații de urgență sau

Incidente neprevăzute care pot să apară;

 1. D) spații de lucru pentru asistenți medicali – oficiu medical, cu posturi de supraveghere a bolnavilor – monitorizare, dacă este

Cazul, cu anexe pentru depozitarea instrumentarului si medicamentelor;

 1. E) grupuri sanitare adaptate persoanelor cu mobilitate redusă si facilități de asigurare a igienei corporale la pat pentru persoanele

Imobilizate; cadă specială pentru persoanele cu mobilitate redusă;

 1. F) spații de socializare pentru pacienți si aparținători;
 2. G) cabinet/cabinete de consiliere
 3. H) spații de terapie;
 4. I) spații de joacă si terapie prin joc în unitățile care asigură servicii de îngrijiri paliative pentru copii
 5. J) spații de rugăciune pentru pacienți si aparținători;
 6. K) posibilitate de acces la spații exterioare de relaxare – parc/gradină;
 7. L) camera special amenajată pentru păstrarea timp de două ore a pacientului decedat, în conformitate cu normele metodologice

De aplicare a prevederilor legii nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si țesuturilor de la

Cadavre în vederea transplantului, cu modificările si completările ulterioare;

 1. M) echipamente: concentratoare de oxigen, seringi automate, aspiratoare de secreții, stetoscoape, tensiometre, glucometru;
 2. N) pentru realizarea ambientului plăcut si lipsit de factori de stres, se recomandă purtarea de către personalul medical si de îngrijire a unor uniforme colorate si variate; nu sunt necesare uniforme pe coduri de culori si echipamente de protecție, cu excepția cazurilor de risc infecțios;
 3. O) sistem de alarmă la patul bolnavilor si în spațiile frecventate de acesta
 4. P) farmacie proprie sau contract cu o farmacie autorizată;

(2) spațiile destinate pacienților vor fi amenajate conform normativelor în vigoare, pentru a permite accesul fara limitari sau restrictii la mediul fizic al persoanelor cu dificultăți de mobilizare, conform normativelor în vigoare privind: rampe si căi de acces, praguri la nivel, usi cu deschidere liberă de cel puțin 80 cm.

Art. 3. – programul de vizitare a pacienților va fi stabilit în conformitate cu prevederile ordinului ministrului sănătății nr. 1284/2012

Privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacienților internați în unitățile sanitare publice.

Anexa nr. 6

Managementul pacientului în îngrijirile paliative

Art. 1. – pacienții împreună cu familiile lor beneficiază de îngrijiri paliative de la momentul diagnosticului bolii cronice progresive,

În conformitate cu recomandarea medicului de familie sau a medicului specialist.

Art. 2. – pacienții cu boli cronice progresive care nu au identificate nevoi de îngrijire paliativă vor fi reevaluați la fiecare internare

Sau minim anual de către medicul de familie, pentru identificarea acestor nevoi.

Art. 3. – indiferent de complexitatea nevoilor de îngrijiri paliative, toti pacienții cu boli cronice progresive si familiile lor beneficiază

De nivelul 1 de îngrijire paliativă – educare si suport pentru autoîngrijire oferite conform prezentului regulament.

Art. 4. – dacă nevoile de îngrijiri paliative identificate au un grad redus de complexitate,conform definiției de la lit. A) a art. 4 din regulament, pacienții vor primi îngrijiri paliative de bază, acordate conform prezentului regulament.

Art. 5. – dacă nevoile de îngrijiri paliative identificate sunt complexe, conform definiției din regulament, art.4. Lit. B.), pacienții si familiile acestora vor primi, alături de îngrijiri paliative de bază, si servicii de îngrijire paliativă specializată conform prezentului regulament.

Art. 6. – pacienții pot trece din servicii de îngrijiri paliative de bază în servicii de îngrijire paliativă specializată si invers, în funcție de fluctuanța complexității nevoilor acestora.

Art. 7. – după decesul pacienților, familiile pot beneficia de servicii de suport în perioada de doliu conform prezentului regulament astfel: pentru primele 6 săptămâni – componenta 1 a serviciului de doliu, sau până la 12 luni – componenta 2 a serviciilor de doliu, pentru persoanele identificate cu risc de doliu patologic.

Art. 8. – pacienții copii care au identificate nevoi de îngrijire paliativă vor fi monitorizați periodic în cadrul consultațiilor preventive, de către medicul de familie, în perspectiva acordării îngrijirilor paliative.

Art. 9. – traseul pacienților în serviciile de îngrijiri paliative este prezentat sintetic în figura de mai jos.

Anexa nr. 7

Chestionar anual pentru furnizorii de îngrijiri paliative

Începand cu anul 2018, ministerul sănătății solicită tuturor furnizorilor de servicii specializate de îngrijiri paliative completarea anuală a unui chestionar de raportare a serviciilor specializate realizate în anul încheiat anterior. Chestionarul va fi pus la dispoziția furnizorilor prin direcțiile de sănătate publică si pentru completare online, si va fi completat si transmis de către furnizori până la data de 31 ianuarie a anului ulterior celui încheiat spre ministerul sănătății, în atenția comisiei de paliație.

Organizare

 1. Denumirea unității
 2. Localitatea
 3. Județul

□ alba

□ arad

□ arges

□ bacău

□ bihor

□ bistriła năsăud

□ botosani

□ brăila

□ brasov

□ buzău

□ călărasi

□ caras-severin

□ cluj

□ constanta

□ covasna

□ dâmboviła

□ dolj

□ galałi

□ giurgiu

□ gorj

□ harghita

□ hunedoara

□ ialomiła

□ iasi

□ ilfov

□ maramures

□ mehedinti

□ mures

□ neamł

□ olt

□ prahova

□ sălaj

□ satu mare

□ sibiu

□ suceava

□ teleorman

□ timis

□ tulcea

□ vâlcea

□ vaslui

□ vrancea

□ bucuresti

 1. Forma de organizare (bifați forma corespunzătoare serviciului de îngrijiri paliative)

□ public

□ ong

□ srl

□ s

 1. Tipul de servicii de îngrijiri paliative acordate (bifați toate răspunsurile potrivite). Pentru fiecare dintre serviciile bifate, continuăți

După cum urmează:

– dacă ați bifat „unitate cu paturi” completați întrebările 7 – 25

– dacă ați bifat „îngrijiri paliative la domiciliu” completați intrebarile 26 – 43

– dacă ați bifat „ambulatoriu de ingrijri paliative” completați intrebarile 44 – 56

– dacă ați bifat „centru de zi pentru îngrijiri paliative” completați intrebarile 57 – 59

– dacă ați bifat „echipa mobila de îngrijiri paliative in spital” completați intrebarile 60 – 61

– dacă ați bifat „centru de consultanta telefonica pentru pacienți si familii” completați intrebarile 62 – 70

– dacă ați bifat „centru de consultanta pentru serviciile de îngrijiri paliative de bază” completați intrebarile 71 – 79

□ unitate cu paturi

 

□ îngrijiri paliative la domiciliu

□ ambulatoriu de îngrijiri paliative (consultații, consiliere)

□ centru de zi pentru îngrijiri paliative

□ echipa mobila de îngrijiri paliative în spital

□ centru de consultanță telefonică pentru pacienți si familii

□ centru de consultanță telefonică pentru serviciile de îngrijiri paliative de bază

 1. Data înființării serviciului de îngrijiri paliative. Dacă aveți mai multe servicii/locații, specificați locația si anul înființării fiecărui

Serviciu.

 

Unitate sanitară cu paturi pentru îngrijiri paliative

 1. Raza de acoperire a serviciului/zona de arondare a pacienților internați în unitatea cu paturi. Marcați cu da sau nu unde e

Cazul, sau precizați alte situatii:

Localitatea in care se află serviciul

Județul in care se află serviciul * Regiune (mai multe Județe)

Altele (precizați)

 1. Numărul de paturi de îngrijiri paliative funcționale în unitatea cu paturi
 2. Tipul de personal care lucrează în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative

□ medic

□ asistent medical

□ asistent social

□ psiholog

□ preot/pastor

□ infirmieră

□ voluntar

 

 1. Numărul total de norme întregi pe categorii de personal in unitatea cu paturi. Dacă nu aveți o categorie de lege personal, Indicați „0”.

Exemplu: puteți avea 5 medici, dintre care 4 cu 0,5 normă si 1 medic cu normă întreagă; în acest caz veți completa „4 x 0,5 + 1 = 3 echivalent norme întregi

Medici

Asistenți

Medicali

Asistenți

Sociali

Psihologi

Preoți/pastori

Îngrijitori la

Domiciliu

Voluntari

 1. Număr de personal cu instruire în îngrijiri paliative în unitatea cu paturi

Medici cu atestat de studii

Complementare

(competență în îngrijiri

Paliative)

Asistenți medicali

Asistenți sociali

Alt personal cu pregătire in

Îngrijiri paliative (precizați)

 1. Dotări existente în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative.

Precizați numărul echipamentelor dacă le aveți în dotare, sau „nu” dacă nu există. De exemplu: „seringi automate” „2 buc” si

„saltele anti-escara” „nu” seringă automată

Concentrator de oxigen

Băi/grupuri sanitare adaptate

Persoanelor cu dizabilități

Saltele anti-escară

Alte dotări (precizați)

 1. Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele patologii: (bifați toate optiunile care se aplică)

□ oncologice

□ neurologice

□ malformații congenitale

□ cardio-vasculare

□ insuficiențe cronice de organ,

□ hiv/sida,

 

□ distrofii neuromusculare

□ altele

 1. Categorii de vârstă pentru beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu

□ adulți

□ copii

□ adulți si copii

 1. Număr total de internări în unitatea cu paturi în anul anterior încheiat (poate fi diferit de numărul de pacienți internați,

Deoarece un pacient ar putea fi internat de mai multe ori în cursul unui an).

Dacă serviciul este nou inființat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată.

 1. Număr mediu de zile de spitalizare continuă pe pacient în anul de raportare.

Dacă serviciul este nou inființat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată.

 1. Număr de decese în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative în anul de raportare.

Dacă serviciul este nou inființat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni din anul de raportare, sau pe perioada pentru

Care aveți datele disponibile, precizând care este perioada raportată.

 1. Număr total de zile de spitalizare continuă pentru îngrijiri paliative realizat în anul de raportare. Dacă serviciul este nou

Inființat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni din anul de raportare, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată

 1. Care dintre următoarele instrumente de lucru sunt utilizate în mod curent în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative (completați

Cu da sau nu toate variantele aplicabile si scrieți informațiile solicitate)

Plan interdisciplinar de îngrijire (completat de cel putin 3 discipline)

Scale de durere (precizați care)

Scale de evaluare a statusului de performanță (precizați care)

Alte scale (precizați care)

Protocoale clinice aplicate (precizați care)

 1. Forme de sprijin pe care unitatea cu paturi le asigură pentru aparținători/familie în perioada de doliu (precizați „da” si

Specificați care sunt acestea, sau „nu există”)

 1. Metode de suport pentru personalul angajat pe care unitatea le asigură pentru prevenirea situațiilor de burn-out (precizați

„da” si specificați care sunt acestea, sau „nu există”)

 1. Vă rugăm să precizați sursele de finanțare pentru serviciile de îngrijiri paliative în unitatea cu paturi

□ contract cu finanțare continuă

□ subvenții (local/național) pentru asistență socială prin legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si

Fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează si administrează unități de asistență socială

□ contractare servicii locale prin legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare

 

□ parteneri/finanțatori externi

□ proiecte de finanțare

□ plata pacient

□ co-plata pacient

□ alte surse de finanțare

 1. Dacă serviciile de spitalizare continuă în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative au fost contractate cu casa de asigurări de

Sănătate în anul de raportare, care a fost tariful negociat pe zi de spitalizare?

 1. Care a fost costul real pe zi de spitalizare în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative în anul de raportare? (poate fi diferit de

Costul negociat cu casa de asigurări de sănătate)

 1. Care a fost procentul cheltuielilor pe următoarele categorii în costul real al unei zile de spitalizare continuă în anul de

Raportare în unitatea cu paturi de îngrijiri paliative? (de exemplu: cheltuieli de personal 70%, cheltuieli cu medicamente 7%,

Cheltuieli cu materiale sanitare 5%, alte cheltuieli directe 8%, cheltuieli indirecte 10%)

Cheltuieli de

Personal

Cheltuieli cu

Medicamente

Cheltuieli cu material

Sanitare

Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Îngrijiri paliative la domiciliu

 1. Raza de acoperire a serviciului de îngrijiri paliative la domiciliu

Localitatea în care

Se află serviciul

Județul în care se

Află serviciul

Altele (precizați)

 1. Tipul de personal care lucrează în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu

□ medic

□ asistent medical

□ asistent social

□ psiholog

□ preot/pastor

□ îngrijitor la domiciliu

□ voluntar

 1. Numărul total de norme întregi pe categorii de personal în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu.dacă nu aveți o categorie

De personal, indicați „0”.exemplu: puteți avea 5 medici, dintre care 4 cu 1/2 normă si 1 medic cu normă întreagă; în acest caz veți

Completa „4 x 1/2 + 1 = 3 echivalent norme întregi

Medici

Asistenți medicali

 

Asistenți sociali

Psihologi

Preoți/pastori

Îngrijitori la domiciliu

Voluntari

 1. Număr personal cu instruire în îngrijiri paliative care lucrează în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu

Medici cu atestat de studii

Complementare în îngrijiri paliative

Asistenți medical cu pregătire în

Îngrijiri paliative

Asistenți sociali

Alt personal cu pregătire in îngrijiri

Paliative (precizați)

 1. Dotări existente în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu.

Precizați numărul echipamentelor dacă le aveți în dotare, sau „nu” dacă nu există. De exemplu: „seringi automate” „2 buc” si

„saltele anti-escară” „nu”

Seringă automată

Concentrator de oxigen

Saltele anti-escară

Alte dotări (precizați)

 1. Beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu au următoarele patologii: (bifați toate optiunile care se aplică)

□ oncologice

□ neurologice

□ cardio-vasculare

□ insuficiențe cronice de organ

□ distrofii neuromusculare

□ malformații congenitale

□ hiv/sida

□ altele

 1. Categorii de vârstă pentru beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu

□ adulți

□ copii

□ adulți si copii

 1. Numărul de pacienți noi preluați în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu în anul de raportare. Dacă serviciul este nou

Înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele disponibile, precizând care

Este perioada raportată.

 1. Numărul total de pacienți asistati în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu în anul de raportare. Sunt inclusi pacienții aflati în

Evidență la 1 ianuarie al anului următor celui de raportare si pacienții noi preluati în cursul anului de raportare. Dacă serviciul este

Nou înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele disponibile, precizând care

Este perioada raportată.

 

 1. Număr mediu de vizite de îngrijiri paliative la domiciliu pe zi efectuate de personalul serviciului

Medici

Asistenți medicali

Asistenți sociali

Psihologi

Preoți/pastori

Îngrijitori la domiciliu

Voluntari

 1. Numărul total al deceselor în rândul pacienților asistați în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu în anul de raportare.
 2. Care dintre următoarele instrumente de lucru sunt utilizate în mod curent în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu?

(completați cu da sau nu toate variantele aplicabile si scrieți informațiile solicitate)

Plan interdisciplinar de îngrijire

(completat de cel putin 3

Discipline)

Scale de durere

(precizați care)

Scale de evaluare a statusului de

Performanța (precizați care)

Alte scale

(precizați zare)

Protocoale clinice aplicate

(precizați care)

 1. Serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu asigură consultanță telefonică/permanentă pentru beneficiarii serviciilor proprii de

Îngrijiri paliative la domiciliu în afara programului zilnic de vizite la domiciliu?

□ da

□ nu

□ altele (precizați) [ ]

 1. Există forme de sprijin pe care furnizorul le asigură pentru aparținători/familie în perioada de doliu? (precizați „da” si

Specificați care sunt acestea, sau „nu există”)

 1. Există metode de suport pentru personalul angajat în serviciul de îngrijiri paliative la domiciliu pe care furnizorul le asigură în

Scopul prevenirii situațiilor de burn-out (precizați „da” si specificați care sunt acestea, sau „nu există”)

 1. Vă rugăm să precizați sursele de finanțare pentru serviciul dvs. De îngrijiri paliative la domiciliu

□ contract cu casa de asigurări de sănătate

□ subvenții (local/național) pentru asistența socială prin legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si

 

Fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează si administrează unități de asistență socială

□ contractare servicii locale prin legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare

□ proiecte de finanțare

□ plata pacient

□ coplata pacient

□ alte surse de finanțare

□ parteneri/finanțatori externi

 1. Costul real pe vizită de îngrijiri paliative la domiciliu în serviciul dvs. În anul de raportare:
 2. Numărul pacienților din serviciul dvs. Care au beneficiat de îngrijiri paliative la domiciliu decontate prin contract cu casa de

Asigurări de sănătate în anul de raportare.

Dacă serviciul este nou înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată.

Îngrijiri paliative în ambulatoriu

 1. Raza de acoperire a serviciului de îngrijiri paliative în ambulatoriu. Marcați cu da sau nu unde e cazul, sau precizați alte

Situații

Localitatea în care se află

Serviciul

Județul în care se află

Serviciul

Regiune geografică (mai

Multe județe)

Națională

Alte situații

 1. Vă rugăm să precizați componența echipei de îngrijiri paliative în ambulatoriu

□ medic

□ asistent medical

□ asistent social

□ psiholog

□ terapeut

□ alt personal

 1. Numărul total de norme întregi pe categorii de personal în serviciul de îngrijiri paliative în ambulatoriu. Dacă nu aveți o

Categorie de personal, indicați „0”.exemplu: puteți avea 5 medici, dintre care 4 cu 1/2 normă si 1 medic cu normă întreagă; în acest

Caz veți completa „4 x 1/2 + 1 = 3 echivalent norme întregi

Medici

Asistenți medicali

Asistenți sociali

Psihologi

Terapeuți

Alt personal

 1. Număr personal cu instruire în îngrijiri paliative care lucrează în serviciul de îngrijiri paliative în ambulatoriu

 

Medici cu atestat de studii

Complementare în îngrijiri paliative

Asistenți medical cu pregătire în îngrijiri paliative

Asistenți sociali

Alt personal cu pregătire in îngrijiri paliative (precizați)

 1. Beneficiarii serviciilor dvs de îngrijiri paliative în ambulator au următoarele patologii: (bifați toate opțiunile care se aplică):

Oncologice, neurologice, cardiovasculare, insuficiențe cronice de organ, distrofii neuromusculare, malformații congenitale,

Hiv/sida, altele

 1. Categorii de vârstă pentru beneficiarii serviciilor de îngrijiri paliative în ambulatoriu:

□ adulți

□ copii

□ adulți si copii

 1. Numărul de consultații de îngrijiri paliative în ambulatoriu decontate prin contract cu casele de asigurări de sănătate în anul
 2. Dacă serviciul este nou înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată

 1. Număr total de consultații de îngrijiri paliative în ambulatoriu acordate în anul 2016 (poate fi mai mare decât numărul de

Consultații decontate prin contract cu casele de asigurări de sănătate, întrucât contractul-cadru prevede un număr limitat de

Consultații initiale si de control).

Dacă serviciul este nou înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată.

 1. Care dintre următoarele instrumente de lucru sunt utilizate în mod curent în serviciul de îngrijiri paliative în ambulatoriu?

(completați cu da sau nu toate variantele aplicabile si scrieți informațiile solicitate)

Plan interdisciplinar de îngrijire

(completat de cel putin 3

Discipline)

Scale de durere

(precizați care)

Scale de evaluare a statusului de

Performanta (precizați care)

Alte scale (precizați care)

Protocoale clinice aplicate

(precizați care)

 1. Există metode de suport pentru personalul angajat în serviciul de îngrijiri paliative în ambulatoriu pe care furnizorul le asigură

În scopul prevenirii situațiilor de burn-out? – precizați care:

 1. Se asigură serviciu de consultanță telefonică în afara orelor de program pentru pacienții în evidența serviciului de îngrijiri

Paliative în ambulatoriu?

□ da □ nu

 1. Vă rugăm să precizați sursele de finanțare pentru serviciile dvs de îngrijiri paliative în ambulatoriu

□ contract cu casele de asigurări de sănătate

□ contractare servicii locale prin legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările ulterioare

□ parteneri/finanțatori externi

Anexă din 23/02/2018 http://www.legenet.indaco.ro/?page=view_act&actiune=viewprint&ln2…

15 din 21 12.03.2018 12:06

□ proiecte de finanțare

□ plata pacient

□ coplata pacient

□ alte surse de finanțare

 1. Care a fost costul real al unei consultații de îngrijiri paliative în ambulatoriu în anul de raportare?

Centru de zi pentru îngrijiri paliative

 1. Raza de acoperire a serviciului centrului de zi pentru îngrijiri paliative

Localitatea în care se află serviciul

Județul in care se află serviciul

Altele (precizați)

 1. Vă rugăm să precizați componența echipei centrului de zi pentru îngrijiri palliative

□ medic

□ asistent medical

□ asistent social

□ psiholog

□ terapeut

□ preot/pastor

□ voluntar

□ alt profesionist

 1. Numărul total de vizite în centrul de zi pentru îngrijiri paliative în anul de raportare.

Dacă serviciul este nou înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele

Disponibile, precizând care este perioada raportată.

Echipa mobilă de îngrijiri paliative în spital

 1. Categorii de personal care lucrează în echipa mobilă de îngrijiri paliative de spital. Completați cu da sau nu toate variantele

Aplicabile

Medici cu atestat de studii

Complementare în îngrijiri

Paliative

Asistenți medicali cu pregătire in

Îngrijiri paliative

Asistenți sociali

Alt personal cu pregătire în

Îngrijiri paliative (precizați)

 1. Număr de consultații efectuate de echipa mobilă de îngrijiri paliative în spital în anul de raportare. Dacă serviciul este nou

Înfiintat, completați cu datele disponibile din ultimele 6 luni, sau pe perioada pentru care aveți datele disponibile, precizând care

Este perioada raportată.

Centru de consultanłă telefonică pentru pacienłi si familii

 1. Raza de acoperire a serviciului de consultanță telefonică

Localitate:

Zonă:

 

Județ

 1. Personalul care deserveste centrul de consultanță (precizați numărul de norme):

Medic pentru centrul de

Consultanță telefonică:

Medic la sediu pentru consult

Pacienți:

Asistent medical:

 1. Personalul centrului de consultanță telefonică are acces la dosarul pacientului

□ da, acces la dosarul electronic al pacientului

□ da, acces la foaia de observație pentru îngrijire paliativă de bază

□ nu

 1. Programul centrului de consultanță telefonică este:

□ permanent (24/24 ore, 7/7 zile)

□ altul

□ precizați [ ]

 1. Număr apeluri în perioada raportată:

Număr total apeluri:

Număr apeluri efectuate

Pentru monitorizare:

Număr apeluri primite pentru

Consultanță:

 1. Proveniența apelurilor din perioada raportată:

Număr total apeluri de la pacienți:

Număr total apeluri de la familie

 1. Precizați numărul apelurilor primite de la pacienți sau familie pentru următoarele:

Simptome necontrolate

Solicitări de tratamente si îngrijiri palliative la domiciliu

Probleme legate de aplicarea planului de îngrijire si a tratamentelor prescrise

Probleme legate de administrarea medicației

Solicitare informații pentru situații de urgență în îngrijiri paliative

Screening si îndrumare către serviciul adecvat stării pacientului

 

Solicitare informații pentru îngrijirea pacientului terminal

Informații pentru îngrijirea stomelor

Informații pentru îngrijirea limfedemului

Probleme care necesită consiliere psihoemoțională de bază

Informații privind accesarea unui serviciu de îngrijiri paliative în localitate/zonă

Informații cu privire la alte surse de sprijin în comunitate

 1. Precizați modul de rezolvare a apelurilor telefonice de la pacienți sau familie

□ solicitarea a fost rezolvată de medic

□ solicitarea a fost rezolvată de asistentul medical

□ solicitarea a fost rezolvată prin îndrumare la 112

□ altele (precizați):

 1. Care este sursa de finanțare a centrului de consultanță telefonică?

□ proprie organizației/instituției

□ program național

□ alte surse (precizați)

Centru de consultanłă pentru servicii de îngrijiri paliative de bază

 1. Raza de acoperire a serviciului de consultanță:

□ localitate:

□ zonă:

□ județ

□ altele (precizați)

 1. Programul centrului de consultanță telefonică este:

□ permanent (24/24, 7/7)

□ între orele 7 – 21, 7 zile/7

□ altul (precizați)

 1. Personalul care deserveste centrul de consultanță telefonică (precizați numărul de norme):

□ medic:

□ asistent medical:

□ alt personal (precizați): [ ]

 1. Număr coordonatori locali în aria de acoperire (medici desemnati pentru coordonare, care lucrează în servicii de îngrijiri Specializate la domiciliu si sunt acreditați ca formatori în îngrijiri paliative):
 1. Număr mentori locali în aria de acoperire (medici cu atestat de studii complementare în îngrijiri paliative, curs de mentorat, experiența de cel putin 12 luni într-un serviciu specializat de îngrijiri paliative sau 24 luni în îngrijiri paliative de bază):
 1. Număr total de întâlniri locale organizate în perioada de raportare (2016):
 2. Număr total apeluri în perioada de raportare
 3. Precizați procentul din totalul apelurilor primite de la medici care acordă îngrijiri paliative de bază pentru următoarele (de exemplu, consultanță pentru controlul durerii – 50%):

□ consultanță pentru controlul durerii

□ probleme de asistență socială paliative

□ informatii legate de completarea fisei electronice a pacientului

□ consultanță pentru controlul altor simptome

□ îndrumare către alte servicii specializate de îngrijiri

□ altele (precizați):

*79. Care este sursa de finanțare a centrului de consultanță?

□ proprie organizației/instituției

□ program național

□ altele (precizați):

Date de contact

 1. Informații de contact

Persoana de contact

Instituția

Adresa

Localitatea

Județul

Cod postal

E-mail

Telefon

Fax

Anexa nr. 8

Raport anual privind activitatea furnizorilor de îngrijiri paliative

 1. Persoana contact
 2. Nume prenume
 3. Adresă
 4. E-mail
 5. Telefon
 6. Numele sau denumirea furnizorului de îngrijire paliativă de bază
 7. Localitatea în care se află sediul furnizorului
 8. Județul
 9. Mediul din care provin pacienții furnizorului
 10. Urban
 11. Rural
 12. Ambele cât urban% cât si rural% – se menționează procentual pacienții din fiecare mediu
 13. Personal implicat în oferirea îngrijirii paliative de bază
 14. Medic
 15. Asistent medical
 16. Alt personal medical precizați . . . . . . . . . .
 17. Pregătirea personalului în îngrijire paliativă
 18. Medic
 19. Atestat de îngrijiri paliative

Ii. Master în îngrijiri paliative

Iii. Curs certificat conform cerințelor regulamentului de organizare si funcționare a îngrijirilor paliative pentru îngrijirea paliativă de

Bază

 1. Altele, precizați
 2. Asistent medical
 3. Specializare de îngrijiri paliative

 

Ii. Master în îngrijiri paliative

Iii. Curs certificat conform cerințelor regulamentului de organizare si funcționare a îngrijirilor paliative pentru îngrijirea paliativă de

Bază

Iv. Altele precizați . . . . . . . . . .

 1. Aveți ca furnizor de îngrijire paliativă de bază angajate persoane cu rolul de mentor in pentru ingrijirea paliativă de bază
 2. Da
 3. Nu
 4. Număr total pacienți în evidență în anul anterior
 5. Procent pacienți adulti
 6. Procent pacienți copii
 7. Număr pacienți decedați din listă în anul anterior
 8. Cu cancer
 9. Boli cronice progresive altele decât cancerul
 10. Alte cauze
 11. Număr pacienți decedați care au primit servicii de îngrijire paliativă de bază
 12. Utilizati dosarul electronic pentru înregistrarea pacienților ce primesc îngrijire paliativă de bază
 13. Da
 14. Nu
 15. Exista furnizor de îngrijiri paliative specializate la domiciliu în zona de populație deservita de cabinet dvs.
 16. Da – precizați care
 17. Nu
 18. Distanta în km până la cel mai apropiat furnizor de îngrijire paliativă cu paturi. . . . . . . . . .
 19. Utilizați instrument de screening pentru nevoile de îngrijiri paliative ale pacientilor arondati
 20. Da
 21. Nu
 22. Daca da, câți pacienți au fost screenați în anul de raportare . . . . . . . . . . (nr. Pacienți)
 23. Care a fost numărul de pacienți cazuri cu complexitate redusă care au primit îngrijire paliativă de bază . . . . . . . . . . (nr. Pacienți )
 24. Durata medie de asistare la acesti pacienți în anul de raportare( adunați durata de oferire a îngrijirii paliative de bază pentru toți

Pacienții si împărțiți la numărul de pacienți)

 1. Număr total vizite la domiciliu pentru acesti pacienți în anul de raportare
 2. Număr total vizite la cabinet pentru acesti pacienți în anul de raportare
 3. Număr pacienți cazuri complexe ce au primit îngrijire paliativă de bază
 4. Durata medie de asistare la acesti pacienți în anul de raportare – se adună durata de oferire a îngrijirii paliative de bază pentru

Toti pacienții si se împarte la numărul de pacienți

 1. Număr total vizite la domiciliu pentru acesti pacienți în anul de raportare
 2. Număr total vizite la cabinet pentru acesti pacienți în anul de raportare
 3. Număr de transferuri solicitate pentru acesti pacienți spre servicii specializate
 4. Spre servicii de îngrijiri paliative la domiciliu . . . . . . . . . .

Ii. Spre servicii de internare cu paturi . . . . . . . . . .

 1. Număr de apeluri centru consultanță telefonică pentru mai buna îngrijire a acestor pacienți în anul de raportare . . . . . . . . . .
 2. Număr consultații efectuate împreună cu specialistii de îngrijiri paliative specializate pentru acesti pacienți în anul de raportare .. . . . . . . . .
 3. Numărul de sedințe lunare cu echipele interdisciplinare locale la care ați participat . . . . . . . . . .
 4. Numărul de ore de instruire în îngrijiri paliative în anul in de raportare efectuate . . . . . . . . . .
 5. Alte activități pe care doriți să le prezentați

Anexa nr. 9

Condiłiile de autorizare a furnizorilor de ingrijiri paliative la domiciliu

Art. 1. – ministerul sănătății autorizează furnizorii de îngrijiri paliative la domiciliu, cu personalitate juridica, publici sau privati,

Precum si unitățile sanitare publice sau private cu paturi, care fac dovada functionarii cu echipe interdisciplinare, conform art. 3 din

Anexa nr. 4 si care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. A) existența în actul constitutiv si/sau statut a mențiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri paliative la domiciliu ca obiect de

Activitate sau alte prevederi legale pentru spitalele publice, care permit infiintarea de servicii de ingrijiri la domiciliu;

 1. B) existența unei echipe interdisciplinare capabile să susțină activitatile de ingrijiri paliative la domiciliu, formată din categorii de

Personal calificat conform art. 3 anexei nr. 4;

 1. C) existența în echipa multidisciplinară a unui kinetoterapeut în cazul furnizorilor de ingrijiri paliative la domiciliu care deservesc

Pacienti copii;

 1. D) existența unui sediu autorizat de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului bucuresti;
 2. E) dotare care să permită realizarea obiectivelor propuse – mobilier corespunzător funcționării ca dispecerat, mijloace de comunicare, truse medicale, produse farmaceutice.

Art. 2. – documentele necesare în vederea autorizării furnizorilor care asigură îngrijirile paliative la domiciliu sunt, după caz,

Următoarele:

 1. A) formular pentru solicitarea autorizării conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
 2. B) actul constitutiv si/sau statutul
 3. C) documente care atestă dobândirea personalității juridice;
 4. D) dovada înregistrării în registrul asociațiilor si fundațiilor, dupa caz;
 5. E) documente privind deținerea sediului;
 6. F) regulamentul de organizare si funcționare si organigrama serviciului de ingrijiri paliative la domiciliu;
 7. H) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificat de înregistrare fiscal;
 8. I) autorizația sanitară de funcționare eliberată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului bucuresti;
 9. J) lista personalului angajat in serviciul de ingrijiri paliative la domiciliu;
 10. K) dovada pregatirii profesionale in domeniul ingrijirilor paliative pentru personalul angajat
 11. L) documente de liberă practică pentru personalul angajat pentru asigurarea ingrijiri paliative la domiciliu.
 12. M) lista dotărilor existente.

Art. 3. – solicitanții autorizațiilor de funcționare pentru îngrijiri paliative la domiciliu prezintă documentele prevăzute la art. 2 în

Original, însoțite de copii în vederea certificării spre conformare de către reprezentanții ministerului sănătății.

Anexa nr. 10

Modelul

Formularului de solicitare a autorizației de funcționare în domeniul ingrijirilor paliative la domiciliu

Instituția, societatea, asociația, fundația, unitatea sanitară

. . . . . . . . . .

Către

Ministerul sănătăłii

Direcția generală de asistență medicală si sănătate publică

Subsemnatul/subsemnata, . . . . . . . . . ., domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . .,

Sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a b.i. Seria . . . . . . . . . . Nr. . .

. . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . La data . . . . . . . . . ., reprezentant legal al . . . . . . . . . ., cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., vă rog să binevoiți

A aproba eliberarea autorizației de funcționare în domeniul îngrijirilor paliative la domiciliu, în conformitate cu reglementările legale

În vigoare, pentru instituția, societatea, asociația, fundația, unitatea sanitară sus- menționată.

Anexez în completarea cererii mele următoarelor documente:

 1. A) formular pentru solicitarea autorizării conform modelului prevăzut în anexa nr.10;
 2. B) actul constitutiv si/sau statutul (copie)
 3. C) documente care atestă dobândirea personalității juridice (copie);
 4. D) dovada înregistrării în registrul asociațiilor si fundațiilor, dupa caz(copie);
 5. E) documente privind deținerea sediului (copie);
 6. F) regulamentul de organizare si funcționare si organigrama serviciului de ingrijiri paliative la domiciliu (copie);
 7. G) documente privind codul fiscal, contul în bancă, certificat de înregistrare fiscal (copie);
 8. H) autorizația sanitară de funcționare eliberată de direcția de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului bucuresti (copie);
 9. I) lista personalului angajat in serviciul de ingrijiri paliative la domiciliu;
 10. J) dovada pregatirii profesionale in domeniul ingrijirilor paliative pentru personalul angajat (copie);
 11. K) documente de liberă practică pentru personalul angajat pentru asigurarea ingrijiri paliative la domiciliu (copie);
 12. L) lista dotărilor existente.

Anexa nr. 11

Modelul

Autorizației de funcționare în domeniul îngrijirilor paliative la domiciliu

Ministerul sănătăłii

Direcția generală de asistență medicală si sănătate publică

Autorizałie de funcłionare

Nr. . . . . . . . . . . Din . . . . . . . . . .

Instituția, societatea, asociația, fundația, unitatea sanitară, . . . . . . . . . ., cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . Nr. .

. . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . ., este autorizată pentru practica în domeniul îngrijirilor

Paliative la domiciliu, prin personal medical angajat, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare si cu reglementările ministerului

Sănătății privind această activitate.

Prezenta autorizație va fi vizată anual si va fi reînnoită după 3 ani.

Director general,