ARTHROTEC 75 mg/0,2 mg comprimate gastrorezistente Rezumatul caracteristicilor produsului

ARTHROTEC 75 mg/0,2 mg comprimate gastrorezistente Rezumatul caracteristicilor produsului

  1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ARTHROTEC 75 mg/0,2 mg comprimate gastrorezistente

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine un nucleu gastrorezistent cu diclofenac sodic 75 mg, înconjurat de un strat cu misoprostol 200 μg.

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

Excipienţi cu efect cunoscut: lactoză monohidrat 19,500 mg; ulei de ricin hidrogenat 1,300 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate gastrorezistente albe, rotunde, biconvexe, inscripţionate cu simbolul pe una dintre feţe şi ‘Searle 1421’ pe cealaltă faţă.

  1. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Arthrotec este indicat pacienţilor care necesită ca antiinflamator nesteroidian (AINS) diclofenac, asociat cu misoprostol.

Diclofenacul din Arthrotec este indicat pentru tratamentul simptomatic al artrozei şi poliartritei reumatoide. Misoprostolul din Arthrotec este indicat pacienţilor care necesită profilaxie specială pentru ulcerul gastro-duodenal indus de AINS.

4.2 Doze şi mod de administrare

Reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficace pentru cea mai scurtă perioadă necesară controlării simptomelor (vezi pct. 4.4).

Doze

Adulţi

Doza recomandată este de un comprimat Arthrotec administrat în timpul mesei, de 2 ori pe zi.

Comprimatele trebuie înghiţite întregi. Nu se mestecă.

Vârstnici

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții vârstnici.

Insuficienţă renală, cardiacă și hepatică

Se va proceda cu prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală, cardiacă sau hepatică, întrucât utilizarea medicamentelor AINS, inclusiv diclofenac/misoprostol, poate cauza deteriorarea funcţiei renale (vezi pct. 4.4).

Copii şi adolescenţi

Nu au fost determinate siguranţa şi eficacitatea tratamentului cu Arthrotec la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani.

4.3 Contraindicaţii

Pacienţi cu hipersensibilitate cunoscută la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Pacienţi cu hipersensibilitate cunoscută la acid acetilsalicilic, alte AINS, alte prostaglandine.

Pacienţi cu ulcer gastro-duodenal activ, cu hemoragii gastro-instestinale active sau cu alte hemoragii active (de exemplu, cerebro-vasculare).

Femei gravide sau care intenţionează să devină gravide.

Femei care alăptează.

Pacienţi la care criza de astm bronşic, urticaria sau rinita acută sunt declanşate de acidul acetilsalicilic sau alte AINS.

Insuficienţă cardiacă congestivă diagnosticată (NYHA II-IV), boală cardiacă ischemică, arteriopatie periferică şi/sau boală cerebrovasculară.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Utilizarea diclofenac/misoprostol concomitent cu AINS sistemice altele decâtacid acetilsalicilic, inclusive inhibitorii COX-2, trebuie evitată. Utilizarea concomitentă a unui AINS sistemic cu alt AINS systemic poate creşte frecvenţa ulceraţiilor şi hemoragiilor gastro-intestinale.

Efecte cardiovasculare şi cerebrovasculare

La pacienţii cu antecedente de hipertensiune arterială şi/sau insuficienţă cardiacă congestivă uşoară până la moderată, sunt necesare monitorizare şi recomandări adecvate deoarece raportările au arătat că tratamentul cu AINS se asociază cu retenţie lichidiană şi edem.

De aceea, Arthrotec trebuie administrat cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni care predispun la retenţie lichidiană.

Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează că utilizarea diclofenacului, în special în doze mari (150 mg zilnic) şi în tratament de lungă durată, se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic şi accident vascular cerebral).

Pacienţii care prezintă factori majori de risc pentru evenimente cardiovasculare (de exemplu, hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat) trebuie trataţi cu diclofenac numai după evaluare atentă.

Deoarece factorii de risc cardiovasculari asociaţi cu administrarea diclofenacului se pot accentua în funcţie de doză şi durata expunerii, trebuie utilizată cea mai mică doză zilnică eficace pentru cea mai scurtă perioadă de timp. Trebuie să se reevalueze periodic nevoia pacientului de atenuare a simptomelor şi răspunsul acestuia la tratament.

Administrarea la femeile aflate la vârsta fertilă (vezi pct. 4.3).

Arthrotec nu se administrează femeilor aflate la vârsta fertilă decât dacă folosesc mijloace contraceptive adecvate şi dacă au fost prevenite în ceea ce priveşte riscurile induse de tratament în timpul sarcinii (vezi pct. 4.6).

Arthrotec, ca şi celelalte AINS, poate inhiba agregarea plachetară şi poate prelungi timpul de sângerare.

Se recomandă prudenţă deosebită la pacienţii cu tulburări ale hematopoiezei, cu coagulopatii sau cu antecedente de hemoragii cerebrovasculare.

Efecte renale

Se recomandă prudenţă la pacienţii cu insuficienţă renală, cardiacă sau hepatică, deoarece AINS pot determina afectarea funcţiei renale. În următoarele situaţii Arthrotec trebuie administrat numai dacă este absolut necesar şi sub supraveghere atentă: insuficienţă cardiacă în stadiu avansat, insuficienţă renală în stadiu avansat sau insuficienţă hepatică în stadiu avansat.

Într-un studiu clinic pe scară largă, în care pacienţii au primit diclofenac în medie 18 luni, creşteri ale

AST/ALT au fost observate la 3,1% dintre pacienţi. Creşterile AST/ALT au apărut de obicei în primele

1-6 luni. În studii clinice, la pacienţii care au primit diclofenac s-au observat cazuri de hepatită, iar după

punerea pe piaţă a medicamentului au fost înregistrate alte reacţii hepatice, incluzând icter şi insuficienţă hepatică. În timpul tratamentului cu diclofenac/misoprostol, funcţia hepatică trebuie monitorizată periodic. Dacă se administrează diclofenac/misoprostol pe fond de insuficienţă hepatică, este necesară monitorizare atentă. Tratamentul cu diclofenac trebuie întrerupt dacă rezultatele anormale la testele hepatice persistă sau se înrăutăţesc, dacă semnele şi simptomele clinice sunt consistente cu evoluţia afecţiunii hepatice sau dacă apar manifestări sistemice.

Similar, se recomandă prudenţă la pacienţii aflaţi în tratament cu diuretice sau cu risc de a dezvolta hipovolemie. Trebuie menţinută cea mai mică doză eficace, iar funcţia renală trebuie monitorizată.

Se recomandă prudenţă la pacienţii cu colită ulceroasă sau boală Crohn.

Efecte gastro-intestinale

AINS, inclusiv Arthrotec, trebuie administrate cu prudenţă la pacienţii cu antecedente de boală gastrointestinală sau cu boală gastro-intestinală în fază activă, cum sunt ulcerul, hemoragiile sau afecţiunile inflamatorii. Pacienţii cu cel mai mare risc de a dezvolta aceste tipuri de complicaţii gastro-intestinale la administrarea AINS sunt vârstnicii, pacienţii cu boli cardiace, pacienţii care utilizează concomitent acid acetilsalicilic, corticosteroizi, inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei, pacienţii care consumă alcool sau pacienţii cu antecedente de sau boli intestinale active cum sunt ulceraţie, hemoragie gastro-intestinală sau afecţiuni inflamatorii.

AINS pot precipita bronhospasmul la pacienţii cu astm bronşic sau boală alergică, active sau în antecedente.

Utilizarea cu anticoagulante orale

Utilizarea concomitentă de AINS, inclusiv diclofenac/misoprostol, cu anticoagulante orale creşte riscul de hemoragie gastro-intestinală şi de altă natură, şi acestea trebuie administrate cu precauţie.

Anticoagulantele orale le includ pe cele de tip warfarină/cumarină şi anticoagulantele orale noi (apixaban, dabigatran, rivaroxaban). Acţiunea anticoagulantă/INR trebuie monitorizate la pacienţii cărora li se administrează un anticoagulant de tip warfarină/cumarină (vezi pct. 4.5).

Generalităţi

Prin ameliorarea inflamaţiei, diclofenacul poate masca unele semne de infecţie, cum este febra.

Toti pacienţii trataţi cu AINS timp îndelungat trebuie monitorizaţi (ca măsură de precauţie în urmărirea funcţiilor hepatică şi renală, a hemogramei şi evidenţierii hemoragiilor oculte).

Datorită conţinutului în lactoză, medicamentul este contraindicat la pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, sindrom de malabsorbţie a glucozei şi galactozei sau deficit de lactază (Lapp).

Deoarece conţine ulei de ricin hidrogenat, poate provoca jenă gastrică şi diaree.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Diuretice: AINS pot să scadă eficacitatea natriuretică a diureticelor prin inhibarea sintezei intrarenale de prostaglandine. Tratamentul concomitent cu diuretice care economisesc potasiul poate duce la creşterea kaliemiei, ceea ce impune monitorizarea kaliemiei.

Ciclosporină: Datorită efectului asupra prostaglandinelor renale, inhibitorii de ciclooxigenază, cum este şi diclofenacul, pot creşte nefrotoxicitatea ciclosporinei.

Litiu şi digoxină: Concentraţia plasmatică la starea de echilibru a litiului şi digoxinei poate fi crescută, iar concentraţia plasmatică la starea de echilibru a ketoconazolului poate fi scăzută.

Medicamente hipoglicemice: Studiile de farmacodinamică cu diclofenac au evidenţiat că acesta nu potenţează efectul antidiabeticelor orale sau al anticoagulantelor. Totuşi, deoarece au fost raportate interacţiuni cu alte AINS, se recomandă prudenţă şi monitorizare adecvată (vezi pct. 4.4).

Anticoagulante: Datorită scăderii agregării plachetare se recomandă prudenţă în folosirea concomitentă de Arthrotec cu anticoagulante. AINS pot spori efectele anticoagulantelor, cum sunt warfarina, antiagregantele plachetare cum sunt acidul acetilsalicilic şi inhibitorii selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), crescând astfel riscul de hemoragie gastro-intestinală (vezi pct. 4.4).

Diclofenacul este deplasat de pe situsurile sale de legare de către acidul acetilsalicilic, ceea ce rezultă în reducerea concentraţiilor plasmatice, a concentraţiei plasmatice maxime şi a valorilor ASC. Prin urmare, nu se recomandă administrarea concomitentă de diclofenac/misoprostol şi acid acetilsalicilic.

Metotrexat: Se recomandă prudenţă în administrarea metotrexatului concomitent cu AINS, din cauza posibilităţii creşterii potenţialului toxic al acestuia de către AINS ca rezultat al creşterii concentraţiei plasmatice de metotrexat, în special la pacienţii cărora li se administrează doze mari de metotrexat.

Corticosteroizi: Administrarea concomitentă de alte AINS sau corticoizi poate duce la creşterea frecvenţei reacţiilor adverse în general.

Antihipertensive, inclusiv diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei (IEC), antagonişti ai angiotensinei II (AAII) şi betablocante: AINS pot diminua eficacitatea diureticelor şi a altor medicamente antihipertensive, inclusiv a inhibitorilor de enzimă de conversie (IEC), AAII şi betablocantelor.

Administrarea concomitentă de Arthrotec şi IEC sau AAII şi/sau diuretice cu inhibitori ai ciclooxigenazei la pacienţi cu afectarea funcţiei renale (de ex., pacienţi deshidrataţi sau pacienţi vârstnici cu funcţie renală compromisă) poate spori deteriorarea funcţiei renale, inclusiv posibilitatea de insuficienţă renală acută, care de obicei este reversibilă. Apariţia acestor interacţiuni trebuie luată în considerare la pacienţii cărora li se administrează diclofenac/misoprostol concomitent cu un IEC sau un AAII şi/sau diuretice.

Prin urmare, administrarea concomitentă a acestor medicamente trebuie efectuată cu prudenţă, în special la pacienţii vârstnici. Pacienţii trebuie hidrataţi adecvat şi trebuie evaluată necesitatea monitorizării funcţiei renale la iniţierea tratamentului concomitent şi periodic, după aceea.

Chinolone: Datele obţinute din studiile efectuate la animale au evidenţiat că AINS pot creşte riscul convulsiilor asociate antibioticelor din clasa quinolonelor. Pacienţii care utilizează AINS concomitent cu quinolone pot prezenta un risc crescut de convulsii.

Tacrolimus: Este posibil un risc crescut de nefrotoxicitate la administrarea concomitentă de AINS cu tacrolimus.

Mifepristonă: AINS nu trebuie administrate în primele 8-12 zile de la administrarea de mifepristonă, deoarece efectul acesteia poate fi scăzut.

Inhibitori CYP2C9 potenţi: Se recomandă precauţie la co-administrarea diclofenacului cu inhibitori CYP2C9 potenţi (precum sulfinpirazonă şi voriconazol), ce ar putea duce la creşteri semnificative ale concentraţiei plasmatice maxime şi expunerii la diclofenac datorită inhibării metabolizării diclofenacului.

Voriconazol: Voriconazolul a crescut Cmax şi ASC ale diclofenacului (doză unică de 50 mg) cu 114% şi respectiv 78%.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Pe baza mecanismului de acţiune, utilizarea AINS, inclusiv diclofenac/misoprostol, poate întârzia sau împiedica ruptura folicului ovarian, acest lucru fiind asociat la unele femei cu infertilitate reversibilă. La femeile ce prezintă dificultăţi de concepţie sau la cele care se află sub investigaţii pentru infertilitate, trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu AINS, inclusiv diclofenac/misoprostol.

Sarcina

Arthrotec este contraindicat la femeile gravide şi la cele care planifică o sarcină, deoarece misoprostolul poate creşte tonusul uterin şi contracţiile în timpul sarcinii, putând conduce la avort. Folosirea misoprostolului în timpul sarcinii a fost asociată cu malformaţii congenitale. Diclofenacul poate determina închiderea prematură a canalului arterial.

Inhibarea sintezei de prostaglandine poate afecta în mod negativ sarcina. Date din studii epidemiologice indică un risc crescut de avort spontan la utilizarea de inhibitori ai sintezei de prostaglandine la începutul sarcinii. La animale s-a demonstrat că administrarea de inhibitori ai sintezei de prostaglandine determină creşterea pierderii sarcinii pre şi post-implantare.

Tratamentul cu diclofenac/misoprostol nu trebuie iniţiat la femeile aflate la vârsta fertilă decât după excluderea sarcinii, iar aceste femei trebuie consiliate integral cu privire la importanţa utilizării unor metode contraceptive adecvate pe durata tratamentului. Dacă se suspectează o sarcină, utilizarea medicamentului trebuie întreruptă.

Alăptarea

Arthrotec nu se administrează în timpul alăptării, deoarece nu sunt disponibile informaţii privind excreţia de misoprostol sau diclofenac în laptele matern. Teoretic, misoprostolul excretat în laptele matern poate induce diaree la sugar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţii care prezintă ameţeli sau alte tulburări la nivelul sistemului nervos central în timpul tratamentului cu AINS trebuie să evite conducerea de vehicule sau folosirea de utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Studii clinice:

Reacţiile adverse raportate în cadrul unui studiu clinic controlat cu durata de până la 24 luni au implicat în principal sistemul gastro-intestinal. Durerea abdominală şi diareea au fost, în general, tranzitorii şi de severitate uşoară până la moderată, apărând timpuriu pe parcursul tratamentului şi durând câteva zile. De obicei, durerea abdominală şi diareea s-au rezolvat spontan, în timp ce tratamentul cu diclofenac/misoprostol a fost continuat.

Tabelul de mai jos listează evenimentele adverse raportate în studiile clinice şi experienţa după punerea pe piaţă.

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente ≥1/10

Frecvente

≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente

≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare ≥ 1/10000 şi < 1/1000

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile)

Infecţii şi infestări

infecţie vaginală

Tulburări hematologice şi limfatice

trombocitopenie* leucopenie, anemie hemolitică*,

agranulocitoză*, anemie aplastică

inhibarea agregării

plachetare*

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

≥1/10

Frecvente

≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente

≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare ≥ 1/10000 şi < 1/1000

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile)

Tulburări ale sistemului imunitar

Reacţii alergice

Reacţie anafilactică*

Angioedem

Tulburări metabolice şi de nutriţie

retenţiede lichide

Tulburări psihice

insomnie schimbări ale dispoziţiei* coşmaruri*

Tulburări ale sistemului nervos

cefalee,

ameţeli

accident vascular cerebral*

parestezie

tulburări de memorie

tulburări de orientare

tinitus

depresie

anxietate

tremor

tulburari de gust

meningită aseptică*

convulsii

somnolenţă

Tulburări oculare

vedere înceţoşată*

Tulburări cardiace

infarct miocardic*,

insuficienţă

cardiacă*

Tulburări vasculare

Hipertensiune arterială*

vasculită*

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

dispnee*

Tulburări gastrointestinale

Dureri abdominale,

diaree,

greaţă,

dispepsie

ulceraţie

gastrointestinală* , duodenită,

gastrită,

esofagită,

inflamaţie gastrointestinală* , vărsături,

constipaţie,

flatulenţă,

eructaţii

hemoragie gastrointestinală*,

stomatită*

pancreatită*

hemoragii

(hematemeză , melenă)

glosită

xerostomie

anorexie

exacerbarea colitei ulceroase sau a bolii Crohn

perforaţie gastrointestinală*

Tulburări hepatobiliare

hepatită*

insuficienţă hepatică*, icter*

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

≥1/10

Frecvente

≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente

≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare ≥ 1/10000 şi < 1/1000

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Erupţii cutanate tranzitorii*,

prurit

urticarie*, purpură angioedem*

dermatită buloasă*

necroliză epidermică toxică*,

sindrom Stevens- Johnson*,

eritem multiform*,

dermatită

exfoliativă*,

reacţii

mucocutanate*†

reacţii de fotosensibilitate alopecie

Tulburări renale şi ale căilor urinare

insuficienţă renală*,

afectarerenală* necroză papilară renală*,

sindrom nefrotic*,

nefrită

tubulointerstiţială*

glomerulonefrită

membranoasă*,

glomerulonefrită cu

leziuni minime*,

glomerulonefrită

Condiţii în legătură cu sarcina, perioada puerperală şi perinatală

deces fetal*,

sindrom anafilactoid al sarcinii*,

avort incomplet*,

naştere prematură*,

contracţii uterine anormale*†

retenţie placentară sau de membrane*

travaliu prelungit

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

menoragie,

hemoragie vaginală la femei aflate la vârsta fertilă și

hemoragie vaginală la femei aflate la perioada de menopauză,

tulburare de menstruaţie durere mamară,

dismenoree hemoragie uterină*,

spasme uterine,

infertilitate la femei (fertilitate scăzută la femei)*

Afecţiuni congenitale, familiale şi genetice

anomalie

congenitală*

Aparate, sisteme şi organe

Foarte frecvente

≥1/10

Frecvente

≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente

≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare ≥ 1/10000 şi < 1/1000

Cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile)

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

pirexie*, edem*,

frisoane*

fatigabilitate

Investigaţii diagnostice

Creşterea alaninaminotrans ferazei,

Hematocrit scăzut,

Creşterea fosfatazei alcaline în sânge

creşterea aspartataminotransferazei

Leziuni, intoxicaţii şi complicaţii legate de procedurile utilizate

ruptură uterină*,

perforaţie uterină*

* Reacţii adverse identificate în experienţa după punerea pe piaţă.

† Aceşti termeni privind reacţiile adverse nu sunt conformi cu MedDRA 17.1.

În general, profilul evenimentelor adverse pentru diclofenac/misoprostol la pacienţii cu vârsta de 65 ani şi peste a fost similar cu cel al pacienţilor tineri. Singura diferenţă cu relevanţă clinică a fost aceea că pacienţii cu vârsta de 65 ani şi peste au părut a fi mai puţin toleranţi la efectele gastro-intestinale în cazul administrării de diclofenac/misoprostol de trei ori pe zi.

Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează un risc crescut de apariţie a evenimentelor trombotice arteriale (de exemplu, infarct miocardic şi accident vascular cerebral) asociate cu utilizarea diclofenacului, în special în doze mari (150 mg zilnic) şi în tratamentul de lungă durată (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

4.9 Supradozaj

Nu a fost stabilită doza toxică de Arthrotec şi nu există experienţă în ceea ce priveşte supradozajul. În caz de supradozaj, se pot intensifica efectele farmacologice. În caz de intoxicaţie acută cu AINS se recomandă tratament simptomatic şi de susţinere a funcţiilor vitale. Se recomandă reducerea absorbţiei medicamentului ingerat de puţin timp prin provocarea de vărsături, lavaj gastric sau administrarea de cărbune activat.

Semnele clinice care pot indica supradozajul cu misoprostol sunt sedare, tremor, convulsii, dispnee, durere abdominală, diaree, febră, palpitaţii, hipotensiune sau bradicardie. Diureza indusă poate fi benefică, deoarece metaboliţii diclofenacului şi misoprostolului se excretă în urină. Efectul dializei asupra eliminării diclofenacului (99% legat de proteine) şi a acidului misoprostolic (sub 90% legat de proteine) rămâne nedovedit.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinflamatoare şi antireumatice nesteroidiene; derivaţi ai acidului acetic şi

substanţe înrudite.

Cod ATC: M01AB55

Arthrotec este un medicament antiinflamator eficace în tratarea semnelor şi simptomelor din artroze.

Această activitate se datorează prezenţei diclofenacului, care s-a demonstrat că are proprietăţi antiinflamatorii şi analgezice.

Deasemenea, Arthrotec conţine un component cu rol de protecţie a mucoasei gastro-intestinale – misoprostol – un analog de sinteză al prostaglandinei E1, care intensifică mai mulţi factori implicaţi în menţinerea integrităţii mucoasei gastro-duodenale.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Profilul farmacocinetic al diclofenacului şi misoprostolului administrat sub forma Arthrotec sunt similar profilurilor acestor componente când sunt sunt administrate separat sub formă de comprimate, între acestea neexistând interacţiuni farmacocinetice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile de administrare concomitentă efectuate la animale, administrarea misoprostolului nu intensifică efectele toxice ale diclofenacului. De asemenea, s-a demonstrat că această asociere nu are potential teratogen sau mutagen. Componentele individuale nu au evidenţiat potenţial carcinogen.

Atunci când este administrat la animale în doze terapeutice repetate, misoprostolul induce hiperplazia mucoasei gastrice. Acest răspuns caracteristic prostaglandinelor E este reversibil la încetarea administrării de misoprostol.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Lactoză monohidrat,

Celuloză microcristalină,

Amidon de porumb,

Povidonă K-30,

Stearat de magneziu,

Copolimer acid metacrilic tip C,

Hidroxid de sodiu,

Talc,

Trietilcitrat,

Metilhidroxipropilceluloză,

Crospovidonă,

Dioxid de siliciu coloidal,

Ulei de ricin hidrogenat.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un blister din folie de aluminiu a 10 comprimate gastrorezistente.

Cutie cu 2 blistere din folie de aluminiu a câte 10 comprimate gastrorezistente.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ,

Marea Britanie

  1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

5640/2005/01-02

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări:

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: August 2005

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2016