AULIN 100 mg comprimate Rezumatul caracteristicilor produsului

AULIN 100 mg comprimate Rezumatul caracteristicilor produsului

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

AULIN 100 mg comprimate

AULIN 100 mg granule pentru suspensie orală

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Aulin 100 mg

Un comprimat conţine nimesulidă 100 mg.

Aulin 100 mg granule pentru suspensie orală

Un plic cu granule pentru suspensie orală conţine nimesulidă 100 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut : lactoză (comprimate) şi zaharoză (granule pentru suspensie orală).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Aulin 100 mg comprimate

Comprimate rotunde de culoare alb-gălbui.

Aulin 100 mg granule pentru suspensie orală

Pulbere granulară galbenă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul durerii acute (vezi pct. 4.2).

Tratamentul dismenoreei primare.

Nimesulida trebuie prescrisă doar ca tratament de linia a doua.

Decizia de a prescrie nimesulidă trebuie să se bazeze pe evaluarea riscului global al fiecărui pacient (vezi pct. 4.3 şi 4.4).

4.2 Doze şi mod de administrare

Aulin trebuie să fie utilizat pe un interval de timp cât mai scurt, în funcţie de situaţia clinică a pacientului.

Mai mult decât atât, reacţiile adverse pot fi reduse la minimum prin utilizarea celei mai mici doze eficace pe cel mai scurt interval de timp necesar controlului simptomatologiei. (vezi pct. 4.4).

Durata maximă a unei cure de tratament cu nimesulidă este de 15 zile.

Adulţi

Doza recomandată este de 100 mg nimesulidă (un comprimat Aulin 100 mg sau un plic cu granule pentru suspensie orală Aulin) de două ori pe zi, după masă.

Vârstnici

Nu este necesară reducerea dozelor la pacienţii vârstnici (vezi pct. 5.2).

Copii sub 12 ani

Aulin este contraindicat la aceşti pacienţi (vezi pct. 4.3).

Adolescenţi (12-18 ani)

Ţinând cont de profilul farmacocinetic la adulţi şi a proprietăţilor farmacodinamice ale nimesulidei, nu este necesară ajustarea dozelor la aceşti pacienţi.

Insuficienţă renală

Ţinând cont de proprietăţile farmacocinetice, nu este necesară ajustarea dozelor la pacienţii cu insuficienţă renală uşoară până la moderată (clearance-ul creatininei 30-80 ml/min). La pacienţii cu insuficienţă renală severă (clearance-ul creatininei < 30 ml/min) Aulin este contraindicat (vezi pct. 4.3 şi 5.2).

Insuficienţă hepatică

La pacienţi cu insuficienţă hepatică este contraindicată administrarea de Aulin (vezi pct. 4.3 şi 5.2).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate cunoscută la nimesulidă sau la oricare dintre excipienţi.

·         Antecedente de reacţii de hipersensibilitate (de exemplu, bronhospasm, rinită, urticarie, polipi nazali) la administrarea de acid acetilsalicilic sau alte medicamente AINS.

·         Antecedente de reacţii hepatotoxice la nimesulidă.

·         Expunere concomitentă la substanţe cu potenţial hepatotoxic.

·         Alcoolism, dependenţă medicamentoasă.

·         Antecedente de ulceraţii sau hemoragii gastro-intestinale, asociate cu administrarea anterioară de tratament cu AINS.

·         Ulcer peptic activ sau antecedente de ulcer peptic recurent/hemoragic (două sau mai multe episoade distincte de ulceraţii sau sângerări dovedite).

·         Hemoragii cerebrovasculare sau alte tipuri de hemoragii sau sângerări active.

·         Tulburări severe de coagulare.

·         Insuficienţă cardiacă severă.

·         Insuficienţă renală severă.

·         Insuficienţă hepatică.

·         Pacienţi cu febră şi/sau simptome asemănătoare gripei.

·         Copii sub 12 ani.

·         Trimestrul al treilea de sarcină şi perioada de alăptare (vezi pct. 4.6 şi 5.3).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale

Administrarea concomitentă de Aulin 100 mg comprimate sau granule cu AINS, inclusiv inhibitori selectivi de ciclooxigenază-2 nu este recomandată. În timpul tratamentului cu Aulin, pacienţii trebuie sfătuiţi să nu utilizeze alte analgezice.

Riscul apariţiei reacţiilor adverse poate fi redus prin utilizarea nimesulidei 100 mg comprimate sau granule pentru o perioadă cât mai scurtă (vezi pct. 4.2).

Tratamentul trebuie întrerupt dacă nu se observă nici o ameliorare.

Efecte hepatice

Rareori, s-a raportat că administrarea Aulin a fost asociată cu reacţii hepatice grave, inclusiv cazuri foarte rare, letale (vezi, de asemenea, pct. 4.8). La pacienţii la care, în timpul tratamentului cu Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală, apar simptome sugestive pentru afectarea hepatică (de exemplu: anorexie, greaţă, vărsături, dureri abdominale, oboseală, urină închisă la culoare) sau pacienţii la care apare modificarea testelor funcţionale hepatice, tratamentul trebuie întrerupt. La aceşti pacienţi nu se recomandă reluarea administrării nimesulidei. După administrarea pe perioadă scurtă de timp s-a raportat afectare hepatică, în cele mai multe cazuri reversibilă.

Dacă în timpul tratamentului cu nimesulidă pacienţii prezintă febră şi/sau simptome asemănătoare gripei, tratamentul trebuie întrerupt.

Efecte gastrointestinale

Hemoragii gastrointestinale, ulceraţii şi perforaţii: hemoragii gastrointestinale, ulceraţii/perforaţii, care pot fi letale, s-au raportat la administrarea tuturor AINS, oricând pe perioada tratamentului, cu sau fără simptome de avertizare sau antecedente de tulburări gastrointestinale.

La pacienţii vârstnici şi la pacienţii cu antecedente de ulcer, în special dacă au fost complicaţii cu hemoragie sau perforaţii (vezi cap 4.3), riscul de apariţie al hemoragiilor gastrointestinale, ulceraţiilor sau perforaţiei este mai mare la doze crecute de AINS. La aceşti pacienţi tratamentul trebuie început cu doza cea mai mică disponibilă. La aceşti pacienţi, precum şi la pacienţii cărora li se administrează concomitent doze scăzute de acid acetilsalicilic sau alte medicamente care cresc riscul de apariţie al efectelor gastrointestinale (vezi pct. 4.5) trebuie luată în considerare administrarea concomitentă de medicamente protectoare (exemplu misprostol sau inhibitori ai pompei de protoni).

Pacienţii cu antecedente de toxicitate gastrointestinală, în special vârstnicii, trebuie să anunţe medicului orice simptom neobişnuit de afectare abdominală (în special hemoragii gastrointestinale), care poate apărea mai ales la începutul tratamentului.

Hemoragii gastrointestinale sau ulceraţii / perforaţii pot să apară în orice moment în timpul tratamentului, cu sau fără simptome de avertizare sau antecedente de evenimente gastrointestinale.

Dacă apare hemoragia gastrointestinală sau ulceraţia, administrarea nimesulidei trebuie să fie întreruptă. Nimesulida trebuie să fie administrată cu precauţie la pacienţii cu tulburări gastrointestinale, inclusiv antecedente de ulcer peptic, antecedente de hemoragie gastro-intestinală, colită ulceroasă sau boala Crohn.

Pacienţii cărora li se administrează concomitent, pe cale orală, medicamente care pot creşte riscul de apariţie al ulcerului sau hemoragiei gastrointestinale, cum sunt corticosteroizii, anticoagulantele (varfarina), inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei sau medicamente antiplachetare cum este acidul acetilsalicilic trebuie atent monitorizaţi (vezi pct. 4.5).

Tratamentul trebuie întrerupt în cazul în care apar hemoragii gastrointestinale sau ulceraţii la pacienţii aflaţi în tratament cu Aulin 100 mg, comprimate sau granule.

AINS trebuie administrate cu prudenţă la pacienţii cu afecţiuni gastrointestinale în antecedente (colită ulcerativă sau boală Crohn), deoarece li se pot exacerba aceste afecţiuni (vezi pct 4.8 reacţii adverse).

Pacienţii vârstnici: la vârstnici reacţiile adverse la AINS apar cu o frecvenţă crescută, în special hemoragii şi perforaţii gastrointestinale care pot fi letale (vezi pct. 4.2). Prin urmare, este recomandată o monitorizare clinică adecvată.

Efecte cardiovasculare şi cerebrovasculare

La pacienţii cu antecedente de hipertensiune arterială şi/sau insuficienţă cardiacă congestivă uşoară până la moderată, sunt necesare monitorizare şi recomandări adecvate, deoarece raportările au arătat că tratamentul cu AINS se poate asocia cu retenţie lichidiană şi edeme.

Datele din studiile clinice şi epidemiologice sugerează că utilizarea anumitor AINS (în special în doze mari şi în tratament de lungă durată) se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic sau accident vascular cerebral). Datele existente sunt insuficiente pentru excluderea unui asemenea risc pentru Aulin.

Pacienţii cu hipertensiune arterială necontrolată, insuficienţă cardiacă congestivă, boală cardiacă ischemică diagnosticată, arteriopatie periferică şi/sau afecţiuni cerebrovasculare trebuie trataţi cu

Aulin numai după o evaluare atentă. O evaluare similară trebuie efectuată înainte de iniţierea tratamentului de lungă durată la pacienţii cu factori de risc în ceea ce priveşte apariţia de afecţiuni cardiovasculare (de exemplu: hipertensiune arterială, hiperlipidemie, diabet zaharat, fumat).

Deoarece nimesulida poate interfera cu funcţia plachetară, trebuie utilizată cu precauţie la pacienţii cu diateze hemoragice (vezi, de asemenea, pct. 4.3). Totuşi, Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală nu este un înlocuitor al acidului acetilsalicilic în profilaxia unor afecţiuni cardiovasculare.

Efecte renale

La pacienţii cu insuficienţă renală sau cardiacă, se recomandă precauţie, deoarece folosirea Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală poate determina o deteriorare a funcţiei renale. În cazul în care se constată acest lucru, tratamentul trebuie întrerupt (vezi pct. 4.5).

Reacţii cutanate

Au fost raportate foarte rar reacţii cutanate grave, unele letale, inclusiv dermatită exfoliativă, sindrom Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică, în asociere cu utilizarea AINS (vezi pct. 4.8). Riscul cel mai mare de apariţie al acestor reacţii este la începutul tratamentului, debutul reacţiei fiind, în majoritatea cazurilor, în prima lună de tratament. Administrarea de Aulin 100 mg comprimate sau granule, trebuie întreruptă la prima apariţie a erupţiilor cutanate, leziunilor mucoaselor, sau orice alt semn de hipersensibilitate.

Efecte asupra fertilităţii

Utilizarea Aulin100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală poate reduce fertilitatea la femei şi nu se recomandă administrarea la femeile care încearcă să rămână gravide. Întreruperea tratamentului cu Aulin trebuie luată în considerare la femeile care au tulburări de fertilitate sau care sunt în cursul unei investigaţii pentru infertilitate (vezi pct. 4.6).

Aulin 100 mg comprimate conţine lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

Aulin 100 mg granule pentru suspensie orală conţine zahăr, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză, sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză sau insuficienţă a zaharazeiizomaltazei nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni farmacodinamice

Alte medicamente antiinflamatoare non steroidiene AINS

Administrarea concomitentă a Aulin 100 mg comprimate şi granule pentru suspensie orală (vezi pct. 4.4) cu alte AINS, inclusiv acid acetilsalicilic la doze antinflamatorii (≥ 1g ca doza unică sau ≥3 g ca doză totală zilnică) nu este recomandată.

Corticosteroizi

Risc crescut de hemoragii şi ulceraţii gastrointestinale (vezi pct. 4.4).

Anticoagulante

Administrarea concomitentă de AINS creşte acţiunea medicamentelor anticoagulante, cum este warfarina (vezi pct. 4.4)

Pacienţii care utilizează warfarină sau alte medicamente anticoagulante au un risc crescut de complicaţii hemoragice, în timpul tratamentului cu Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală. De aceea, această asociere nu se recomandă (vezi, de asemenea, pct. 4.4) şi este contraindicată pacienţilor cu tulburări severe ale coagulării (vezi, de asemenea, pct. 4.3). Dacă această asociere nu poate fi evitată, parametrii coagulării trebuie monitorizaţi atent.

Medicamente anti-plachetare şi inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS): risc crescut de hemoragie gastro-intestinală (vezi pct. 4.4).

Diuretice, inhibitori ai enzimei de conversie (inhibitori ai ECA) şi antagonişti ai receptorilor angiotensinei II (AIIA):

AINS pot reduce eficacitatea diureticelor şi a altor medicamente antihipertensive. La unii pacienţi cu funcţie renală redusă (de exemplu pacienţi deshidrataţi sau la subiecţii vârstnici cu insuficienţă renală), administrarea concomitentă a unui inhibitor al ECA şi inhibitori de ciclo-oxigenază poate duce la deteriorarea progresivă a funcţiei renale, inclusiv la insuficienţă renală acută, care este în mod normal, reversibilă.

Apariţia acestor interacţiuni trebuie să fie luată în considerare la pacienţii care trebuie să utilizeze Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală concomitent cu inhibitori ECA sau AIIA. În consecinţă, această administrare medicamentoasă concomitentă trebuie administrată cu precauţie, în special la pacienţii vârstnici. Este necesară hidratarea corectă a pacienţilor, precum şi monitorizarea periodică a funcţiei renale după începerea tratamentului concomitent.

Interacţiuni farmacocinetice: acţiunea nimesulidei asupra farmacocineticii altor medicamente

Furosemid

La subiecţii sănătoşi, nimesulida scade tranzitor efectul furosemidului asupra excreţiei sodiului şi, în mai mică măsură, a excreţiei potasiului şi scade răspunsul la diuretic.

Administrarea concomitentă a nimesulidei şi a furosemidului determină o scădere de aproximativ 20% a ASC şi a excreţiei cumulative a furosemidului, fără să-i afecteze clearance-ul renal.

Administrarea concomitentă de Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală şi furosemid necesită precauţie la pacienţii cu afecţiuni renale sau cardiace după cum sunt descrise la pct 4.4.

Litiu

S-a raportat că antiinflamatoarele nesteroidiene scad clearance-ul litiului, determinând valori plasmatice crescute şi toxicitate. În cazul în care Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală este prescris unui pacient care utilizează tratament cu litiu, valorile plasmatice ale litiului trebuie monitorizate îndeaproape.

Potenţialele interacţiuni farmacocinetice cu glibenclamida, teofilina, warfarina, digoxina, cimetidina şi antiacidele (de exemplu combinaţii de aluminiu şi hidroxid de magneziu) au fost studiate, de asemenea, in vivo. Nu au fost observate interacţiuni clinice relevante.

Nimesulida inhibă CYP2C9. Concentraţiile plasmatice ale medicamentelor care sunt substrat pentru această enzimă, pot fi crescute dacă se administrează concomitent Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală.

Trebuie luate măsuri de precauţie în cazul în care Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală este administrat cu mai puţin de 24 ore înainte sau după tratamentul cu metotrexat, deoarece concentraţia plasmatică şi, implicit, toxicitatea metotrexatului pot creşte.

Datorită efectului lor asupra prostaglandinelor renale, inhibitorii de prostaglandin sintetază, de exemplu nimesulida, pot creşte nefrotoxicitatea ciclosporinei.

Interacţiuni farmacocinetice: Efectele altor medicamente asupra farmacocineticii nimesulidei

Studii in vitro au pus în evidenţă deplasarea nimesulidei de pe situsurile de legare, de către tolbutamidă, acid salicilic şi acid valproic. Totuşi, deşi există un posibil efect asupra concentraţiilor plasmatice, nu s-a demonstrat vreo semnificaţie clinică a acestor interacţiuni.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Administrarea Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală este contraindicată în trimestrul al treilea de sarcină (vezi pct. 4.3).

Similar altor antiinflamatoare nesteroidiene, Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală nu este recomandat femeilor care doresc sa rămână gravide (vezi pct. 4.4).

Inhibarea sintezei de prostaglandine poate avea un impact negativ asupra sarcinii şi / sau dezvoltării embrionare / fetale. Rezultatele studiilor epidemiologice sugerează un risc crescut de avort spontan şi de malformaţii cardiace şi gastroschisis după utilizarea unui inhibitor al sintezei de prostaglandine, în prima etapă a sarcinii. Riscul absolut de malformaţii cardiace a fost crescut de la mai puţin de 1% la aproximativ 1,5%. Riscul de apariţie creşte cu mărirea dozei şi durata tratamentului.

La animale, s-a demonstrat că administrarea de inhibitori ai sintezei de prostaglandine provoacă o creştere a pierderii embrionare pre şi postimplantare şi a mortalităţii embrionare-fetale. În plus, o incidenţă crescută a malformaţiilor diverse, inclusiv cardiovasculare, a fost raportată la animalele la care s-au administrat inhibitori ai sintezei de prostaglandine în timpul perioadei de organogeneză.

Studiile la iepuri au arătat o toxicitate atipică de reproducere (vezi pct. 5.3) şi nu există date disponibile adecvate privind utilizarea Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală la femeile gravide. Prin urmare, riscul potenţial pentru om este necunoscut şi de aceea administrarea medicamentului în timpul primelor două trimestre de sarcină nu este recomandată, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este strict necesar.

În cazul în care se administrează Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală femeilor care încearcă să rămână gravide sau în timpul primelor două trimestre de sarcină, doza si durata tratamentului trebuie să fie cât mai mici posibil.

În timpul trimestrului al treilea de sarcină, toţi inhibitorii sintezei de prostaglandine pot expune

• fătul la:

– toxicitate cardiopulmonară (cu închiderea prematură a ductului arterial şi hipertensiune pulmonară);

– disfuncţie renală, care poate progresa spre insuficienţă renală cu oligohidramnios;

• mama şi copilul nou-născut, la sfârşitul sarcinii, la:

– eventuala prelungire a timpului de sângerare, şi un efect antiagregant plachetar care pot apărea chiar şi la doze foarte mici;

– inhibarea contracţiilor uterine care pot determina întârzierea sau prelungirea naşterii.

În consecinţă, administrarea Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală este contraindicată în al treilea trimestru de sarcină.

Nu se cunoaşte dacă nimesulida se excretă în laptele uman. Administrarea Aulin 100 mg comprimate sau granule pentru suspensie orală este contraindicată pe perioada alăptării (vezi pct. 4.3 şi 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje

Nu s-au realizat studii despre efectele Aulin asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje. Totuşi, pacienţii care au prezentat ameţeli, vertij sau somnolenţă după ce au utilizat Aulin nu trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse

a) Descriere generală

Studiile clinice şi datele epidemiologice sugerează că utilizarea anumitor AINS (în special la doze mari şi în tratament de lungă durată), se poate asocia cu un risc uşor crescut de apariţie a evenimentelor trombotice arteriale (de exemplu: infarct miocardic sau accident vascular cerebral). (vezi pct. 4.4).

Reacţiile adverse raportate în asociere cu tratamentul cu AINS au fost: edemul, hipertensiunea arterială şi insuficienţă cardiacă.

Foarte rar au fost raportate reacţii buloase, inclusiv sindrom Stevens-Johnson şi necroliza epidermică toxică.

Reacţiile adverse cele mai frecvente sunt de natură gastrointestinală. Pot să apară ulcer peptic, perforaţii sau hemoragii gastrointestinale, uneori letale, în special la vârstnici (vezi pct. 4.4). În urma administrării au fost raportate greaţă, vărsături, diaree, flatulenţă, constipaţie, dispepsie, durere abdominală, melenă, hematemeză, stomatită ulceroasă, agravarea colitei şi bolii Crohn (vezi pct. 4.4 –

Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare). Mai puţin frecvent a fost observată, gastrita.

b) Tabel al reacţiilor adverse

Următoarea listă de reacţii adverse se bazează pe studii clinice controlate* (aproximativ 7800 pacienţi) şi pe supravegherea de după punerea pe piaţă, cu rata raportărilor clasificată astfel: foarte frecvente (>1/10), frecvente (>1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (>1/1000 şi <1/100), rare (>1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000) inclusiv cazurile izolate.

Tulburări hematologice Rare

Foarte rare

Anemie*

Eozinofilie*

Trombocitopenie

Pancitopenie

Purpură

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare

Foarte rare

Hipersensibilitate*

Anafilaxie

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Rare Hiperkaliemie*

Tulburări psihice Rare

Anxietate*

Nervozitate*

Coşmar*

Tulburări ale sistemului nervos

Mai puţin frecvente

Foarte rare

Ameţeli*

Cefalee

Somnolenţă

Encefalopatie(Sindrom Reye)

Tulburări oculare Rare

Foarte rare

Vedere înceţoşată*

Tulburări vizuale

Tulburări acustice şi vestibulare

Foarte rare Vertij

Tulburări cardiace Rare Tahicardie*

Tulburări vasculare Mai puţin frecvente

Rare

Hipertensiune arterială*

Hemoragii*

Oscilaţii ale tensiunii arteriale *

Bufeuri*

Tulburări respiratorii Mai puţin frecvente

Foarte rare

Dispnee*

Astm

Bronhospasm

Tulburări gastro-intestinale Frecvente

Mai puţin frecvente

Foarte rare

Diaree*

Greaţă*

Vărsături*

Constipaţie*

Flatulenţă*

Sângerări gastrointestinale

Ulcerduodenalşi perforaţie

Ulcer gastric şi perforaţie

Gastrită*

Durere abdominală

Dispepsie Stomatită Melenă

Tulburări hepato-biliare

(vezi 4.4 Atenţionări şi precauţii speciale)

Frecvente

Foarte rare

Creşterea valorilor enzimelor hepatice

Hepatită

Hepatită fulminantă (inclusiv cazuri letale)

Icter

Colestază

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Prurit*

Erupţie cutanată tranzitorie*

Transpiraţie abundentă*

Eritem*

Dermatită

Urticarie

Angioedem

Edem al feţei

Eritem polimorf

Sindrom Stevens Johnson

Necroliză epidermică toxică

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Rare

Foarte rare

Disurie*

Hematurie*

Retenţie urinară*

Insuficienţă renală

Oligurie

Nefrită interstiţială

Tulburări generale

Mai puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Edeme*

Stare generală de rău *

Astenie*

Hipotermie

Investigaţii diagnostice Frecvent

* frecvenţa determinată pe baza studiilor clinice

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptomele care apar după supradozajul acut cu antiinflamatoare nesteroidiene sunt de obicei limitate la letargie, somnolenţă, greaţă, vărsături şi dureri epigastrice, în general reversibile cu tratament suportiv. Pot apărea sângerări gastrointestinale. Poate apărea, rar, hipertensiune arterială, insuficienţă renală acută, deprimare respiratorie şi comă. După administrarea terapeutică de AINS au fost raportate reacţii anafilactoide şi ele pot apărea după un supradozaj.

Pacienţii trebuie trataţi simptomatic şi suportiv după supradozarea cu AINS. Nu există antidot specific.

Nu există informaţii despre îndepărtarea nimesulidei prin hemodializă, dar, datorită gradului crescut de legare de proteinele plasmatice (până la 97,5%), dializa nu pare să fie utilă în cazurile de supradozaj.

Vărsăturile sau administrarea de cărbune activat (60-100 g la adult) şi/sau purgaţie prin laxative osmotice, pot fi indicate în primele 4 ore de la ingestie. Diureza forţată, alcalinizarea urinii, hemodializa sau transfuzia pot să nu fie utile datorită gradului mare de legare de proteinele plasmatice.

Trebuie monitorizate funcţiile renală şi hepatică.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antiinflamatoare/antireumatice nesteroidiene; codul ATC: M01AX17.

Nimesulida este un medicament antiinflamator nesteroidian cu proprietăţi analgezice şi antipiretice, care acţionează ca un inhibitor de ciclooxigenază, enzimă implicată în sinteza prostaglandinelor.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nimesulida este bine absorbită după administrarea orală. O singură doză de 100 mg nimesulidă determină, în general, la adult o concentraţie plasmatică maximă de 3-4 mg/l după 2-3 ore. ASC = 20- 35 mg h/l. Nu s-a observat nici o diferenţă semnificativă statistic între aceste rezultate şi cele apărute după administrarea a 100 mg nimesulidă de două ori pe zi timp de 7 zile.

Până la 97,5% se leagă de proteinele plasmatice.

Nimesulida este metabolizată în ficat pe multiple căi, inclusiv calea izoenzimei 2C9 produse de citocromul P450(CYP). De aceea, trebuie avut în vedere potenţialul de interacţiune medicamentoasă în cazul administrării concomitente de medicamente metabolizate pe calea P450 (CYP) 2C9 (vezi 4.5).

Principalul său metabolit este derivatul para-hidroxi, care este, de asemenea, activ farmacologic.

Timpul până la apariţia acestui metabolit în circulaţie este scurt (aproximativ 0,8 ore) dar constanta sa de formare nu este mare, fiind considerabil mai mică decât constanta de absorbţie a nimesulidei.

Hidroxi-nimesulida este singurul metabolit găsit în plasmă şi este aproape complet conjugat. T1/2 este între 3,2 şi 6 ore.

Nimesulida este excretată în principal prin urină (aproximativ 50% din doza administrată). Doar 1-3% este excretată nemodificată. Hidroxi-nimesulida, principalul metabolit, se găseşte numai ca derivate glucuronat. Aproximativ 29% din doză, după metabolizare, este excretată prin fecale.

Profilul farmacocinetic al nimesulidei nu a fost modificat la vârstnici după administrarea de doze unice şi repetate.

Intr-un studiu experimental desfăşurat la pacienţi cu insuficienţă renală uşoară şi moderată (clearanceul creatininei 30-80 ml/min) comparativ cu voluntarii sănătoşi, concentraţia plasmatică maximă a nimesulidei şi a principalului său metabolit nu a fost mai mare decât la voluntarii sănătoşi. ASC şi T1/2 beta au fost cu 50% mai mari, dar întotdeauna în limitele valorilor observate la voluntarii sănătoşi.

Administrarea repetată nu duce la acumulare.

Nimesulida este contraindicată la pacienţii cu insuficienţă hepatică (vezi pct 4.3).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele preclinice nu au evidenţiat riscuri speciale la om, ţinând cont de studiile convenţionale de siguranţă farmacologică, studiile de toxicitate după doze repetate şi studiile privind potenţialul genotoxic şi carcinogen.

Studiile de toxicitate după doze repetate au arătat că nimesulida are toxicitate gastro-intestinală, renală şi hepatică.

În studiile de toxicitate asupra funcţiei de reproducere s-au observat efecte embriotoxice şi teratogene (malformaţii ale scheletului, dilataţie a ventriculilor cerebrali) la iepure dar nu şi la şobolan, la doze netoxice pentru mamă. La şobolan s-a observat creşterea mortalităţii puilor în perioada postnatală precoce, fiind puse în evidenţă reacţii adverse ale nimesulidei asupra procesului de reproducere.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Aulin 100 mg comprimate

Docusat de sodiu

Hidroxipropilceluloză

Lactoză monohidrat

Amidonglicolat de sodiu

Celuloză microcristalină

Ulei vegetal hidrogenat

Stearat de magneziu

Aulin granule pentru suspensie orală

Zaharoză

Amidon de porumb

Glucoză lichidă atomizată

Cetomacrogol 1000

Acid citric anhidru

Aromă de portocală

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

Aulin 100 mg comprimate

5 ani

Aulin granule pentru suspensie orală

5 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Aulin 100 mg comprimate

Blister din PVC cu folie de aluminiu termosudată.

Cutii cu 6, 9, 10, 15, 20, 30 comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Aulin granule pentru suspensie orală

Plic laminat a câte 2 g granule constând din aluminiu, hârtie şi polietilenă sau aluminiu, hârtie,

polietilenă şi folie Surlyn.

Cutii cu 6, 9, 14, 15, 18 şi30 plicuri.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Nu sunt necesare.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Angelini Pharma Österreich GmbH

Brigittenauer Lände 50-54

1200 Viena, Austria

8. NUMĂRUL DIN REGISTRUL PRODUSELOR MEDICAMENTOASE

Aulin 100 mg comprimate

6646/2014/01-06

Aulin 100 mg granule pentru suspensie orală

6647/2014/01-06

9. DATA AUTORIZĂRII SAU A ULTIMEI REAUTORIZĂRI

Reînnoire autorizaţie Iulie 2014

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2017