Rata de filtrare glomerulară

Ecuatie


Gen

Varsta
Rasa

Creatinină serică
Cistatina C serică