Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun, concentrat pentru soluţie perfuzabilă  Rezumatul caracteristicilor produsului

Detalii | Indicații | Doze | Contraindicații | Atenționări | Interacțiuni | Sarcina |Reacții adverse |

Detalii Clorură de potasiu 74,56 mg/ml

Medicament cu pret maximal stabilit de Ministerul Sanatatii

Denumirea comerciala: CLORURA DE POTASIU 7.45% BRAUN
Denumirea comuna internationala: KALII CHLORIDUM
Forma farmaceutica: conc. pt. solutie perfuzabil
Bucati: 20 conc. pt. solutie perfuzabil
Doza (concentratia): 0.0745
Forma de prezentare: cutie x 20 fiole (mini-plasco) x 20ml
Firma: B. BRAUN MELSUNGEN A
Tara: Germania

Cod ATC: B05XA01
B – sange si organe hematopoietice
B05 – substituenti de plasma si solutii perfuzabile
B05XA – solutii de electroliti

2. Compoziţia calitativă şi cantitativă

100 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă conţine clorură de potasiu 7,456 g.

Excipienţi:

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. Forma farmaceutică

Concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Soluție apoasă limpede şi incoloră.

Osmolaritate teoretică: 2000 mOsm/l

pH: 4,5 – 7,5

4. Date clinice

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul deficitului de potasiu, în special dacă e însoţit de alcaloză hipocloremică.

Forma de concentrat pentru soluție perfuzabilă este recomandată dacă potasiul nu poate fi administrat pe cale orală sau când hipokaliemia este marcată.

Aportul de potasiu în cadrul nutriției parenterale.

Clorură de potasiu  Doze şi mod de administrare

Doze

Doza se ajusează în funcţie de valorile ionogramei serice şi echilibrul acido-bazic

Adulţi şi vârstnici

Doza pentru tratamentul deficitului moderat, asimptomatic de potasiu şi pentru asigurarea necesarului de potasiu în organism

Deficitul de potasiu din organism se calculează după formula:

mmol K+ = (greutate corporală kg* x 0,2) x 2 x (conc. K+dorită ** – conc. K+actualămmol/l)

*volumul de lichid extracelular

** conc. K+dorită = 4,5

Doza maximă zilnică

Nu trebuie să depășească 2-3 mmol potasiu/kg corp si zi.

Viteza maximă de perfuzare

Până la 20 mmol potasiu/oră (corespunzător la 0,03 mmol/potasiu/kg și oră).

Copii şi adolescenţi

Doza și viteza de perfuzare depinde de necesarul individual al pacientului. Doza zilnică nu trebuie să depășească 2-3 mmol/kg corp.

Alte categorii speciale de pacienţi

Modificările în echilibrul acido-bazic afectează concentraţiile plasmatice. Necesarul de potasiu este crescut, ca o compensare a cetoacidozei la pacienţii diabetici şi atunci când este administrată glucoză/insulină.

Mod de administrare

Pentru uz intravenos, Se utilizează diluat sau ca aditiv la o soluţie perfuzabilă.

Concentraţia de potasiu din soluţia perfuzată nu trebuie să depaşească 40 mmol/l.

Soluţiile vehicol recomandate și alte instruțiuni de utilizare sunt prezentate la pct.6.6.

Concentratul de clorură de potasiu 74,56 mg/ml se adauga chiar înainte de pornirea perfuzie, în condiţii stricte de asepsie.

Flaconul se agită uşor pentru omogenizare.

Ca principiu se indică administrarea perfuziei ca potasiu prin pompele de perfuzie pentru monitorizarea corectă a terapiei.

4.3 Contraindicaţii

Soluţia de Clorură de potasiu 74,56 mg/ml nu se administreză în caz de:

·         Hiperkaliemie

·         Hipercloremie

·         Disfuncţii asociate frecvent cu hiperkaliemie cum sunt:

– deshidratarea,

– excepţie renală limitată,

– Bolala Adison, adinamie episodică ereditară (sindrom GAMSTORP),

– talasemie.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

A nu se utiliza niciodată soluţia nediluată!

Concentratul de Clorură de potasiu 74,56 mg/ml trebuie administrată cu precauţie, în caz de:

– decompensare cardiacă,

tratament simultan cu diuretice care economisesc potasiu, antagonişti de aldosteron, inhibitori de enzimă de conversie sau medicamente cu potenţial nefrotoxic (antiinflamatoare nesteroidiene).

Administrarea perfuziilor cu potasiu trebuie să fie oprită dacă apar semne de insuficienţă renală.

Toxicitatea digitalicelor este crescută în caz de hipokaliemie.

Apar modificări tipice pe ECG cănd balanţa potasiului este dezechilibrată ( hipo- sau hiperkaliemie).

Totuşi, nu există o relaţie directă între modificăriile ECG-ului şi concentraţia sanguină a potasiului.

Monitorizarea clinică trebuie să cuprindă determinări periodice ale inogramei serice şi ale echilibrului acido-bazic.

Soluţia trebuie administrată stict intravenos, deoarece administrarea paravasculară poate determina necroză tisulară.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

·         Glicozidele cardiace

Creşterea concentraţiei extracelulare a potasiului reduce efectul glicozidelor cardiace, acesta reducere crescănd efectul aritmogen al glicozidelor.

·         Medicamente care reduc excreția potasiului

Acestea sunt:

– diuretice care economisesc potasiu,

– antagoniști de aldosteron,

– inhibitori ai enzimei de conversie,

– tacrolimus,

– ciclosporină,

– antiinflamatoare nesteroidiene,

– analgezice periferice,

heparină utilizată pe termen lung.

Hiperkaliemia severă, cu diverse efecte pe ritmul cardiac, poate apărea simultan cu administrarea de clorură de potasiu.

·         Suxamentoniu

Hiperkaliemia severă, cu diverse efecte pe ritmul cardiac, poate apare de asemenea şi la administrarea simultană de suxamentoniu cu potasiu.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea medicamentului Clorură de potasiu 74,56 mg/ml la femeile gravide sunt inexistente sau limitate. Studiile la animale sunt insuficiente pentru evidenţierea efectelor toxice asupra funcţiei de reproducere.

Pe de altă parte, ionii clorură si potasiu sunt componente ale organismelor vii, și nu se estimează apariția efectelor toxice.

La femeile gravide acest medicament se va prescrie cu precauție, după evaluarea raportului risc-beneficiu.

Alăptarea

Există informaţii insuficiente cu privire la excreţia clorurii de potasiu /metaboliţilor acesteia în laptele matern.

Fertilitatea

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Clorură de potasiu 74,56 mg/ml Braun nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacțiile adverse pot apare în urma supradozajului sau a vitezei prea mare de perfuzare, ca simptome ale hiperkaliemiei (vezi pct. 4.9).

Frecveța reacțiilor adverse este dependentă de doză.

Frecvenţa reacţiilor adverse este definită folosind următoarea convenţie: Foarte frecvente:

afectează mai mult de 1 din 10 pacienţi trataţi

Frecvente:

afectează între 1 şi 10 din 100 pacienţi trataţi

Mai puţin frecvente:

afectează între 1 şi 10 din 1000 pacienţi trataţi

Rare:

afectează între 1 şi 10 din 10000 pacienţi trataţi

Foarte rare:

afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi trataţi

Cu frecvenţă necunoscută:

care nu poate fi estimată din datele disponibile

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Acidoză, hiperkaliemie.

Tulburări cardiace

O viteză pera mare de perfuzare poate provoca aritmie cardiacă.

Tulburări gastro-intestinale

Stare de greață.

4.9 Supradozaj

Simptome

Supradozajul poate detemina hiperkaliemie, în particular în prezența acidozei sau a insuficienţei renale.

Simptomele hiperkaliemiei sunt, în special, tulburări cardiovasculare. Pot apărea bradicardie, blocuri AV, fibrilaţie ventriculară sau stop cardiac. Pe ECG apar unde T simetrice, înalte şi ascuţite, complexe QRS lărgite. Efectele vasculare sunt hipotensiunea.

Simptomele neuromusculare sunt oboseala, slăbiciune, stări confuze, contracţii musculare, parestezii şi paralizie ascendentă.

Concentraţii plasmatice de potasiu mai mari de 6,5 mmol/l sunt periculoase, iar peste 8 mmol/l sunt letale.

Tratament

Prima măsură este oprirea imediată a perfuziei. Ulterior se administrează gluconat de calciu 10% intravenos lent, perfuzii de glucoză cu insulină, se creşte siureza, se administreză oral sau rectal răşini schimbătoare de cationi, corectându-se la nevoie acidoza.

În cazuri severe poate fi necesară hemodializa.

5. Proprietăţi farmacologice

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte soluţii intavenoase, soluţii de elctoliţi, codul ATC: B05X A01

Mecanism de acțiune

Potasiul este cel mai important cation al spaţiului intracelular, aproximativ 98% din potasiu total din organism fiind localizat la acest nivel.

Potasiul este impicat în procesele electrochimice ale celulei și în metabolismul carbohidraților și proteinelor. În timpul sintezei de glicogen și proteine, potasiul este reținut la nivel celular, iar în timpul degradării acestora, potasiul este eliberat din celulă (aprox. 0.4-1 mmol de potasiu/g glicogen și aprox. 2-3 mmol potasiu/g pentru pierderile de azot).

Efecte terapeutice

Efectul terapeutic al clorurii de potasiu este prevenția și corecția deficitului de potasiu, în condițiile în care administrarea orală (sau enterală) este imposibilă sau insuficientă.

Necesarul zilnic de potasiu al organismului se sintuează între 1 – 1,5 mmol/kg corp.

Deficitul de potasiu poate fi determinat de o excreţi renală crescută, pierderi gastro-intestinale, de exemplu: vărsături sau diaree, în timpul acidozei terapiei acidozei cu glucoză şi insulină, sau prin ingestie insuficientă.

Hipokaliemia este acompaniată de atonie musculară, atonia musculaturii gastro – intestinale ( de la constipaţie păna la ileus paralitic), pierderea capacităţii de concentrare a urinii, modificări ale ECG-ului tulburări de repolarizare şi hiperexcitabilitate ventriculată) şi aritmie cardiacă.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbția

Acest medicament este administrat intravenos, astfel biodisponibilitatea lui este 100%.

Distribuția

Concentraţia plasmatică de potasiu este corelată cu echilibrul acido-bazic. Alcaloza este deseori acompaniata de hipokaliemie şi acidoză de hiperkaliemie. O concentraţie plasmatică normală de potasiu în acidoză indică un deficit de potasiu.

Concentraţia de potasiu intracelulară este de aprox. 140 – 150 mmol/l. Concentraţia plasmatică normală de potasiu este între 3,5 şi 5 mmol/l.

Biotransformarea

Nu este cazul.

Eliminarea

Potasiul este excretat în principal în urină (aprox. 90%) şi aproximativ 10% este excretat prin tractul gastro-intestinal. Chiar şi în situaţi de hipokaliemie, 10 – 50 mmol de potasiu sunt excretaţi zilnic la nivel renal.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La concentaţii crescute, clorure de potasiu poate determina iritaţii cutanate. Nu se cunosc alte efecte toxice (incuzând cele mutagene, efecte carcinogenice sau efecte toxice asupra aparatului de reproducere).

6. Proprietăţi farmaceutice

6.1 Lista excipienţilor

Apă pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Incompatibilitatea trebuie luată în considerare la amestecarea cu alți aditivi.

6.3 Perioada de valabilitate

În ambalajul original  3 ani.

După prima deschidere

Nu este cazul, vezi secţiunea 6.6.

După amestecarea cu aditivi

Din punct de vedere microbiologic, produsul trebuie administrat imediat. Dacă nu este utilizat imediat, timpul şi condiţiile de depozitare intră in responsabilitatea utilizatorului şi nu trebuie sa depăşească 24 ore la temperaturi între 2 şi 8°C, doar dacă diluţia a fost făcută în condiţii aseptice controlate şi validate.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Nu necesită.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 20 flacoane din sticlă incoloră a 100 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

Cutie cu 20 fiole din polietilenă tip MINI-PLASCO ( lipite longitudinal câte 4) a 20 ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Soluţiile vehicol recomandate sunt de exemplu:

·         glucoza de 5% sau 10%,

·         soluții de clorură de sodiu izotone,

·         soluţie Ringer

·         alte soluţii electrolitice complete.

7. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă

B. BRAUN MELSUNGEN AG,

Carl-Braun Strasse 1, 34212, Melsungen,

Germania.

8. Numărul(ele) autorizaţiei de punere pe piaţă

7536/2006/01-02

9. Data primei autorizări sau a reînnoirii autorizaţiei

Reautorizare: Decembrie 2006

10. Data revizuirii textului

August 2011