Dermovate 0,5 mg/ml soluţie cutanată Rezumatul Caracteristicilor Produsului

Dermovate solutie cutanata
Dermovate solutie cutanata

Dermovate 0,5 mg/ml soluţie cutanată

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 ml soluţie cutanată conţine propionat de clobetazol 0,5 mg.

Pentru excipienţi vezi pct. 6.1

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie cutanată

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Dermatoze inflamatorii corticosensibile ale scalpului, în special:

psoriazis

– dermatoze recidivante.

4.2 Doze şi mod de administrare Dermovate

Soluţia cutanată Dermovate se aplică în cantităţi mici, direct pe scalp seara şi dimineaţa până la o îmbunătăţire vizibilă a condiţiei. Apoi este posibilă susţinerea acestei îmbunătăţiri prin aplicaţii o data pe zi sau mai rar.

Copii

Clobetazolul este contraindicat la copiii cu vârsta sub un an.

La copii este mai probabil să apară reacţiile adverse locale şi sistemice ale corticosteroizilor topici şi în general, copiii necesită tratament mai scurt şi cu agenţi mai puţin potenţi decât adulţii.

Este necesară prudenţă la administrarea propionatului de clobetazol, pentru a asigura cantitatea minimă necesară care furnizează un efect terapeutic.

Vârstnici

Studiile clinice nu au identificat diferenţe între răspunsurile la tratament ale vârstnicilor şi ale pacienţilor mai tineri. În rândul pacienţilor vârstnici, frecvenţa mai mare a declinului funcţiei renale sau hepatice poate determina întârzierea eliminării, în cazul în care are loc absorbţia sistemică. De aceea, pentru a obţine beneficiul clinic dorit, trebuie folosită o cantitate minimă pentru o perioadă cât mai scurtă de timp.

Insuficienţă renală/hepatică

În caz de absorbţie sistemică (când aplicaţiile se fac pe o suprafaţă mare, pentru o perioadă lungă de timp), metabolismul şi eliminarea pot fi întârziate, crescând astfel riscul de toxicitate sistemică. De aceea, pentru a obţine beneficiul clinic dorit, trebuie folosită o cantitate minimă pentru o perioadă cât mai scurtă de timp.

Datorită naturii inflamabile a soluţiei cutanate de clobetazol, pacienţii trebuie să evite să fumeze sau să fie în apropierea unei flăcări deschise în timpul aplicării şi imediat după utilizare.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la propionat de clobetazol sau la oricare dintre excipienţi.

Infecţii ale scalpului.

Dermatoze la copii cu vârsta sub 1 an, inclusiv dermatita.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Dermovate

Clobetazolul trebuie utilizat cu prudenţă la pacienţii cu istoric de hipersensibilitate la corticosteroizi sau la oricare dintre excipienţii produsului. Reacţiile de hipersensibilitate locală (vezi pct. 4.8) pot fi asemănătoare cu simptomele bolii sub tratament.

La unii indivizi, pot apărea manifestări de hipercorticism (sindrom Cushing) şi de supresie reversibilă a axului hipotalamo-hipofizo-corticosteroidian, conducând la insuficienţă corticosuprarenală, ca urmare a unei absorbţii sistemice crescute a steroizilor topici. Dacă se observă oricare din cele de mai sus, retrageţi treptat administrarea medicamentului, prin scăderea frecvenţei aplicaţiilor, sau prin substituirea cu un corticosteroid mai puţin potent. Retragerea bruscă a administrării tratamentului poate conduce la insuficienţă corticosuprarenală (vezi pct. 4.8).

Factori de risc pentru efecte sistemice crescute sunt:

– Potenţa şi formularea steroizilor topici

– Durata expunerii

– Aplicarea pe o suprafaţă mare

– Utilizarea pe suprafeţe de piele ocluzate (de exemplu, suprafeţe intertriginoase sau sub pansament ocluziv; la copii, scutecul poate acţiona ca pansament ocluziv)

– Creşterea hidratării stratului corneum

– Utilizarea pe suprafeţe de piele subţiri, cum este faţa

– Utilizarea pe piele lezată sau cu alte boli în care bariera cutanată este afectată

– Copiii şi sugarii pot absorbi cantităţi proporţional mai mari de corticosteroizi topici, în comparaţie cu adulţii, şi ca urmare, sunt mai susceptibili la reacţiile adverse sistemice. Acest lucru se întâmplă deoarece copiii au o barieră cutanată imatură şi un raport mai mare suprafaţă/greutate corporală, faţă de adulţi.

Copii

La sugari şi copii cu vârsta sub 12 ani, trebuie evitat pe cât posibil tratamentul continuu pe termen lung cu corticosteroizi topici, deoarece poate apărea supresie corticosuprarenală.

Copiii sunt mai susceptibili la a dezvolta modificări atrofice în urma utilizării corticosteroizilor topici.

Dacă este necesară utilizarea propionatului de clobetazol la copii, se recomandă ca tratamentul să fie limitat la doar câteva zile şi revizuit săptămânal.

Riscul de infecţii la utilizarea de pansamente ocluzive

Infecţiile bacteriene sunt favorizate de condiţiile de caldură şi umezeală din straturile pielii sau cauzate de pansamentele ocluzive. La utilizarea de pansamente ocluzive, pielea trebuie curăţată înaintea aplicării unui nou pansament.

Utilizarea în psoriazis

Corticosteroizii topici trebuie utilizaţi cu prudenţă în psoriazis, deoarece în unele cazuri au fost raportate: recăderi ale bolii, dezvoltare a toleranţei, risc de psoriazis pustular generalizat şi apariţia toxicităţii sistemice sau locale, datorită slăbirii funcţiei de barieră a pielii. În cazul utilizării în psoriazis este necesară supravegherea cu atenţie a pacienţilor.

Infecţii concomitente

Trebuie folosită terapie antimicrobiană adecvată ori de câte ori leziunile inflamatorii tratate devin infectate. Orice diseminare a infecţiei necesită retragerea administrării terapiei cu corticosteroizi topici şi administrarea unui tratament antimicrobian adecvat.

Ulcere cronice ale membrelor inferioare

Corticosteroizii topici sunt uneori utilizaţi pentru a trata dermatitele asociate cu ulcerele cronice ale membrelor inferioare. Totuşi, acest tip de utilizare este asociat cu o rată crescută de apariţie a reacţiilor de hipersensibilitate locală şi cu un risc crescut de infecţii locale.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

S-a demonstrat că administrarea concomitentă de medicamente inhibitoare de CYP3A4 (de exemplu ritonavir şi itraconazol) inhibă metabolizarea corticosteroizilor, conducând la o expunere sistemică crescută. Gradul de la care acestă interacţiune devine relevantă clinic depinde de doza şi de calea de administrare a corticosteroidului, precum şi de potenţa inhibitorului CYP3A4.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Nu există date care să evalueze efectul corticosteroizilor topici asupra fertilităţii, la oameni.

Clobetazolul administrat subcutanat la şobolani, nu a avut efect asupra capacităţii de împerechere; totuşi, la doza cea mai mare, fertilitatea a scăzut (vezi pct. 5.3).

Sarcina

Există date limitate privind siguranţa utilizării la gravide.

Administrarea topică a corticosteroizilor la animale gestante poate afecta dezvoltarea fetală (vezi pct. 5.3).

Nu a fost încă stabilită relevanţa acestor observaţii la om. Administrarea clobetazolului în timpul sarcinii trebuie luată în considerare doar dacă beneficiul aşteptat la mamă depăşeşte riscul pentru făt.

Trebuie utilizată o cantitate minimă, pentru o perioadă de timp cât mai mică.

Alăptarea

Nu a fost evaluată siguranţa utilizării corticosteroizilor topici pe perioada alăptării.

Nu se ştie dacă administrarea topică de corticosteroizi poate conduce la o absorbţie sistemică suficientă pentru a produce cantităţi detectabile în lapte. Administrarea clobetazolului în timpul alăptării trebuie luată în considerare doar dacă beneficiul aşteptat la mamă depăşeşte riscul pentru sugar.

Dacă se utilizează pe perioada alăptării, clobetazolul nu trebuie aplicat pe sân, pentru a evita ingestia accidentală de către sugar.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu există studii care să investigheze efectele clobetazolului asupra capacităţii de a conduce sau asupra abilităţii de a folosi utilaje. Din profilul de reacţii adverse al clobetazolului topic, nu se anticipează un efect negativ asupra acestui tip de activităţi.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt prezentate mai jos, clasificate pe aparate, sisteme şi organe şi în funcţie de frecvenţă. Frecvenţele sunt definite ca: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Reacţiile foarte frecvente, frecvente şi mai puţin frecvente au fost în general determinate din datele obţinute în studiile clinice. La atribuirea categoriilor de frecvenţă a reacţiilor adverse provenite din studiile clinice nu au fost luate în considerare procentele de fond din grupurile placebo si din cadrul celor de comparaţie deoarece aceste procente au fost în general comparabile cu cele din grupul active de tratament. Reacţiile rare şi foarte rare au fost în general determinate din raportările spontane.

Date raportate după punerea pe piaţă

Infecţii şi infestări

Foarte rare: infecţii oportuniste

Tulburări ale sistemului imunitar

Foarte rare: hipersensibilitate locală.

Tulburări endocrine

Foarte rare: supresia axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenal: trăsături Cushingoide (de exemplu: faţă în lună plină, obezitate centrală), luare în greutate cu întârziere, retard de creştere la copii, osteoporoză, glaucom, hiperglicemie, glicozurie, cataractă, hipertensiune, greutate crescută/obezitate, scăderea nivelurilor endogene de cortizol, alopecie, tricorexis.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: prurit, senzaţie de arsură locală/durere la nivelul pielii

Mai puţin frecvente: atrofia pielii*, vergeturi*, teleangiectazii*

Foarte rare: subţierea pielii*, ridarea pielii*, uscarea pielii*, modificări pigmentare*, hipertricoză, exacerbarea simptomelor iniţiale, dermatită alergică de contact/dermatită, psoriazis pustular, eritem, erupţie cutanată, urticarie.

Tulburări generale şi afectări ale locului de administrare

Foarte rare: iritaţie sau durere la locul de administrare.

*Manifestări cutanate, secundare efectelor sistemice sau locale ale supresiei axului hipotalamohipofizo- corticosuprarenal.

4.9 Supradozaj

Semne şi simptome

Clobetazolul aplicat topic poate fi absorbit în cantitate suficientă pentru a produce efecte sistemice.

Este puţin probabilă apariţia supradozajului acut, dar în cazul supradozajului cronic sau a folosirii abuzive pot să apară simptome de hipercorticism (vezi pct. 4.8).

Tratament

În caz de supradoză, administrarea clobetazolului trebuie retrasă treptat, prin scăderea frecvenţei aplicărilor şi prin substituirea cu un corticosteroid mai puţin potent, datorită riscului de insuficienţă corticosuprarenală.

Conduita ulterioară va fi indicată de către medic sau va fi în conformitate cu recomandările centrelor naţionale de dezintoxicare, unde este cazul.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE Dermovate

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: corticosteroizi de uz dermatologic, corticosteroizi cu potenţă foarte mare (grup IV), codul ATC: D07AD01.

Mecanism de acţiune

Corticosteroizii topici acţionează ca agenţi antiinflamatori prin mai multe mecanisme care inhibă ultima fază a reacţiilor alergice, incluzând scăderea densităţii celulelor mastocite, scăderea chemotaxiei şi a activării eozinofilelor, scăderea producţiei de citokine, prin scăderea limfocitelor, monocitelor, celulelor mastoidiene şi eozinofilelor şi prin inhibarea metabolismului acidului arahidonic.

Efecte farmacodinamice

Corticosteroizii topici au proprietăţi antiinflamatoare, antipruriginoase şi vasoconstrictoare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţia

Corticosteroizii topici pot fi absorbiţi sistemic de pe tegumentul sănătos şi intact. Gradul de absorbţie percutanată al corticosteroizilor topici este determinat de mai mulţi factori, incluzând natura vehiculului şi integritatea barierei epidermice. Ocluzia, inflamaţia şi/sau alt proces de boală la nivelul tegumentului, de asemenea pot creşte absorbţia percutanată.

Distribuţia

Utilizarea criteriilor finale farmacodinamice pentru evaluarea expunerii sistemice la corticosteroizii topici este necesară datorită faptului că nivelurile circulante sunt mult sub nivelul de detecţie.

Metabolizarea

O dată absorbiţi prin piele, corticosteroizii topici urmează aceleaşi căi farmacocinetice ca şi corticosteroizii administraţi sistemic. Ei sunt metabolizaţi în principal în ficat.

Eliminarea

Corticosteroizii topici sunt excretaţi de către rinichi. În plus, unii corticosteroizi şi metaboliţii lor sunt de asemenea excretaţi prin bilă.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Carciogeneză/Mutageneză

Carciogeneză

Studiile pe animale pe termen lung nu au fost desfăşurate pentru a evalua potenţialul carcinogenetic al propionatului de clobetazol.

Genotoxicitate

Propionatul de clobetazol nu s-a dovedit mutagen pe o serie de probe de celule bacteriene in vitro.

Toxicologia reproducerii

Fertilitatea

În studiile de fertilitate, la administrarea subcutanată de propionat de clobetazol la şobolani în doze de 6,25 până la 50 micrograme/kg/zi, nu s-au observat efecte asupra împerecherii, iar fertilitatea a scăzut doar la doza de 50 micrograme/kg/zi.

Sarcina

Administrarea subcutanată de propionat de clobetazol la şoareci (≥100 micrograme/kg/zi), şobolani (400 micrograme/kg/zi) sau iepuri (1 până la 10 micrograme/kg/zi) în timpul sarcinii, a produs anormalităţi fetale, inclusiv palatoschizis.

În studiul pe şobolani, în care anumitor animale li s-a permis să se înmulţească, au fost observate întârzieri ale dezvoltării la generaţia F1, la doze ≥100 micrograme/kg/zi, iar rata de supravieţuire a scăzut la doze de 400 micrograme/kg/zi. Nu s-au observat efecte legate de tratament în capacitatea reproductivă a generaţiei F1 sau a generaţiei F2.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Carbomer

Alcool izopropilic

Hidroxid de sodiu

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

Păstraţi recipientul închis ermetic atunci când nu este în uz. Conţinutul este inflamabil. Ţineţi recipientul departe de foc, de flacără sau de căldură. Nu lăsaţi soluţia cutanată de clobetazol în lumina directă a soarelui.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon cu picurător din polietilenă a 25 ml soluţie cutanată

Cutie cu un flacon cu picurător din polietilenă a 100 ml soluţie cutanată

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

Instrucţiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării şi manipularea sa

Numai pentru uz extern.

A se aplica direct pe zona afectată a scalpului, apăsând uşor flaconul.

A nu se aplica în apropierea ochilor.

A nu se utiliza în apropierea unei flăcări.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Glaxo Wellcome UK Ltd.,

980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS

Marea Britanie

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

4648/2004/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reautorizare, August 2004

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Septembrie 2015__