Dicarbocalm Control 20 mg comprimate gastrorezistente Rezumatul caracteristicilor produsului

47
Dicarbocalm Control
Dicarbocalm Control

Dicarbocalm Control 20 mg comprimate gastrorezistente

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat gastrorezistent conţine pantoprazol 20 mg (sub formă de pantoprazol sodic sesquihidrat).

Excipienţi cu efect cunoscut: maltitol 38,425 mg şi lecitină 0,345 mg (derivată din ulei de soia) (vezi pct. 4.4).

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat gastrorezistent

Comprimate gastrorezistente ovale, de culoare galbenă, cu dimensiuni de aproximativ 8,2 x 4,4 mm.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul de scurtă durată al simptomelor bolii de reflux gastro-esofagian (de exemplu pirozis, regurgitaţie acidă) la adulţi.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Doza recomandată este de 20 mg pantoprazol (un comprimat) pe zi.

Este posibil să fie necesară administrarea comprimatelor timp de 2-3 zile consecutive pentru a obţine ameliorarea simptomelor. După ameliorarea completă a simptomelor, tratamentul trebuie întrerupt. În absenţa recomandărilor medicului, tratamentul nu trebuie să depăşească durata de 4 săptămâni.

Dacă după 2 săptămâni de tratament continuu nu se obţine ameliorarea simptomelor, pacientul trebuie îndrumat să se adreseze unui medic.

Grupe speciale de pacienţi

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici sau la cei cu insuficienţă renală sau hepatică.

Copii şi adolescenţi

Dicarbocalm Control nu este recomandat pentru utilizare la copii şi adolescenţi cu vârsta sub 18 ani,

din cauza datelor insuficiente privind siguranţa şi eficacitatea.

Mod de administrare Dicarbocalm Control 20 mg comprimate gastrorezistente nu trebuie mestecat sau zdrobit şi comprimatele trebuie înghiţite întregi, cu o cantitate suficientă de apă, înainte de masă.

4.3 Contraindicaţii Dicarbocalm Control

Hipersensibilitate la substanţa activă, benzimidazoli substituiţi, lecitină (din ulei de soia) sau la oricare dintre ceilalţi excipienţi enumeraţi la pct. 6.1.

Administrarea concomitentă cu atazanavir (vezi pct. 4.5).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Dicarbocalm Control

Pacienţii trebuie instruiţi să se adreseze unui medic în cazul în care:

·         Au avut scădere ponderală neintenţionată, anemie, sângerări gastro-intestinale, disfagie, vărsături persistente sau vărsături sanghinolente, doarece poate ameliora simptomele şi întârzia diagnosticul unei afecţiuni severe. În aceste cazuri, trebuie exclusă prezenţa unei afecţiuni maligne.

·         Au avut anterior ulcer gastric sau o intervenţie chirurgicală gastro-intestinală.

·         Se află sub tratament simptomatic continuu pentru indigestie sau pirozis de 4 sau mai multe săptămâni.

·         Au icter, insuficienţă hepatică sau boală hepatică.

·         Au orice altă afecţiune gravă care afectează starea generală.

·         Au vârsta peste 55 de ani şi simptome nou apărute sau recent modificate.

·         Pacienţii cu simptome recurente pe termen lung de indigestie sau pirozis, trebuie să fie examinaţi de medic la intervale regulate. În special, pacienţii cu vârsta peste 55 de ani care iau zilnic orice medicament care se eliberează fără prescripţie medicală pentru indigestie sau pirozis, trebuie să informeze farmacistul sau medicul.

Pacienţii nu trebuie să utilizeze concomitent un alt inhibitor de pompă de protoni sau antagonist de receptori H2.

Pacienţii trebuie să se adreseze medicului înainte de a lua acest medicament dacă urmează să li se efectueze o endoscopie sau un test respirator cu uree.

Pacienţii trebuie informaţi că comprimatele nu sunt destinate pentru a oferi ameliorare imediată a simptomelor.

Pacienţii pot începe să observe ameliorarea simptomelor după aproximativ o zi de tratament cu pantoprazol, dar poate fi necesar să urmeze tratamentul pentru 7 zile consecutive pentru a se obţine controlul complet al pirozisului. Pacienţii nu trebuie să utilizeze pantoprazolul ca pe un medicament preventiv.

Infecţii bacteriene gastro-intestinale

Scăderea acidităţii gastrice de orice cauză – inclusiv administrarea de inhibitori de pompă de protoni – creşte numărul bacteriilor prezente în mod normal la nivelul tractului gastro-intestinal. Tratamentul cu medicamente care scad aciditatea duce la creşterea uşoară a riscului de infecţii gastro-intestinale cauzate de bacterii precum Salmonella, Campylobacter sau Clostridium Difficile.

Lupus eritematos cutanat subacut (LECS)

Inhibitorii de pompă de protoni sunt asociați cu cazuri foarte rare de LECS. Dacă apar leziuni, mai ales în zonele expuse la soare ale pielii, și dacă acestea sunt însoțite de artralgie, pacientul trebuie să se adreseze imediat medicului, iar profesionistul în domeniul sănătății trebuie să ia în considerare oprirea administrării Dicarbocalm Control. Apariţia LECS după tratamentul anterior cu un inhibitor de pompă de protoni poate crește riscul de LECS în cazul utilizării altor inhibitori de pompă de protoni.

Lecitina din soia

Acest medicament conţine lecitină din ulei de soia. Dacă pacientul este alergic la arahide sau soia, acest medicament nu trebuie utilizat.

Maltitol

Acest medicament conţine maltitol.

Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Dicarbocalm Control

Efectul pantoprazolului asupra absorbţiei altor medicamente

Dicarbocalm Control poate reduce absorbţia substanţelor active a căror biodisponibilitate este dependentă de pH-ul gastric (de exemplu ketoconazol).

Tratamentul HIV (atazanavir)

S-a demonstrat că administrarea concomitentă a asocierii dintre atazanavir 300 mg şi ritonavir 100 mg împreună cu omeprazolul (40 mg o dată pe zi) sau a atazanavirului în doză de 400 mg cu lansoprazolul (60 mg în doză unică) la voluntari sănătoşi a determinat o scădere substanţială a biodisponibilităţii atazanavirului. Absorbţia atazanavirului este pH-dependentă. Prin urmare, pantoprazolul nu trebuie administrat concomitent cu atazanavirul (vezi pct. 4.3).

Anticoagulante cumarinice (fenprocumonă sau warfarină)

Cu toate că nu a fost observată nicio interacţiune în timpul administrării concomitente de fenprocumonă sau warfarină în cadrul studiilor clinice de farmacocinetică, au fost raportate câteva cazuri izolate de modificări ale International Normalised Ratio (INR) în timpul tratamentului concomitent, după punerea pe piaţă a medicamentului. Prin urmare, la pacienţii trataţi cu anticoagulante cumarinice (de exemplu fenprocumonă sau warfarină), se recomandă monitorizarea timpului de protrombină/INR după iniţierea, terminarea tratamentului sau în timpul utilizării ocazionale a pantoprazolului.

Metotrexat

În timpul utilizării concomitente de metotrexat în doze mari (de exemplu 300 mg) şi inhibitori ai pompei de protoni, la unii pacienţi, s-au raportat creşteri ale concentraţiei plasmatice a metotrexatului.

De aceea, în schemele de tratament în care se folosesc doze mari de metotrexat, de exemplu pentru tratamentul cancerelor sau al psoriazisului, trebuie luată în considerare întreruperea temporară a administrării de pantoprazol.

Alte studii privind interacţiunile

Pantoprazolul este metabolizat în proporţie mare la nivel hepatic prin intermediul izoenzimelor citocromului P450.

Studiile de interacţiune cu carbamazepină, cafeină, diazepam, diclofenac, digoxină, alcool etilic, glibenclamidă, metoprolol, naproxen, nifedipină, fenitoină, piroxicam, teofilină şi un contraceptiv oral care conţine levonogestrel şi etinilestradiol nu au evidenţiat interacţiuni semnificative clinic. Cu toate acestea, o interacţiune a pantoprazolului cu alte substanţe care sunt metabolizate de acelaşi sistem enzimatic nu poate fi exclusă.

Nu au existat interacţiuni în cazul administrării concomitente cu antiacide.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea Dicarbocalm Control

Sarcina

Nu există date adecvate provenite din utilizarea pantoprazolului la gravide. Studiile la animale au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere. Studiile preclinice nu au evidenţiat afectarea fertilităţii sau efecte teratogene (vezi pct. 5.3). Riscul potenţial la om nu este cunoscut. Dicarbocalm Control nu trebuie administrat în timpul sarcinii.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă pantoprazolul se excretă în laptele uman. Studiile la animale au demonstrate excreţia pantoprazolului în lapte. Acest medicament nu trebuie utilizat în timpul alăptării.

Fertilitatea

În studiile la animale, nu s-a evidenţiat afectarea fertilităţii în urma administrării de pantoprazol (vezi pct. 5.3).

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pot să apară reacţii adverse precum ameţeli şi tulburări vizuale (vezi pct. 4.8). Dacă apar astfel de simptome, pacienţii un trebuie să conducă vehicule sau să folosească utilaje.

4.8 Reacţii adverse Dicarbocalm Control

Se anticipează ca la aproximativ 5% dintre pacienţi să apară reacţii adverse la medicament (RAM).

Cel mai frecvent raportate RAM sunt diareea şi cefaleea, ambele apărând la aproximativ 1% dintre pacienţi.

În tabelul de mai jos sunt enumerate reacţiile adverse raportate la utilizarea de pantoprazol, clasificate după următoarele categorii de frecvenţă:

Foarte frecvente (≥ 1/10); frecvente (≥ 1/100 şi < 1/10); mai puţin frecvente (≥ 1/1000 şi < 1/100); rare (≥ 1/10000 şi < 1/1000); foarte rare (< 1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimate din datele disponibile).

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tabelul 1. Reacţii adverse la pantoprazol raportate în cadrul studiilor clinice şi după punerea pe piaţă a medicamentului

Frecvenţă Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Mai puţin frecvente

Rare Foarte rare Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări hematologice şi limfatice

Agranulocitoză Trombocitopenie

Leucopenie

Pancitopenie

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensitibilitate (incluzând reacţii anafilactice şi şoc anafilactic)

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Hiperlipidemie şi creşteri ale concentraţiei lipidelor (trigliceride, colesterol);

modificări ale greutăţii corporale

Hiponatremie

Hipomagneziemie

Tulburări psihice Tulburări ale somnului

Depresie (şi toate agravările)

Dezorientare (şi toate agravările)

Halucinaţii

Confuzie (în special la pacienţii cu predispoziţie şi agravarea acestor simptome în cazul existenţei anterioare)

Tulburări ale sistemului nervos

Cefalee

Ameţeli

Tulburări ale simţului gustativ

Frecvenţă

Clasificare pe aparate, sisteme şi organe

Mai puţin frecvente

Rare Foarte rare Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări oculare Tulburări vizuale/vedere înceţoşată

Tulburări gastrointestinale

Diaree

Greaţă/ Vărsături

Distensie abdominală şi balonare

Constipaţie

Xerostomie

Durere şi discomfort abdominal

Tulburări hepatobiliare

Creşterea valorilor enzimelor hepatice

(transaminaze, γ- GT)

Creşterea valorilor bilirubinemiei

Leziuni hepatocelulare, icter, insuficienţă hepatocelulară

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Erupţie cutanată tranzitorie/ exantem/erupţie

Prurit

Urticarie

Angioedem

Sindrom Stevens- Johnson

Sindrom Lyell

Eritem polimorf

Fotosensibilitate

Lupus eritematos cutanat subacute (vezi pct. 4.4).

Tulburări musculoscheletice şi ale ţesutului conjunctiv

Artralgie

Mialgie

Tulburări renale şi ale căilor urinare

Nefrită interstiţială

Tulburări ale aparatului genital şi ale sânului

Ginecomastie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Astenie, fatigabilitate şi stare generală de rău

Creştere a temperaturii corporale, edeme periferice

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată, la: Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

4.9 Supradozaj

Nu se cunosc simptome ale supradozajului la om.

Doze de până la 240 mg administrate intravenos în decurs de 2 minute au fost bine tolerate.

Deoarece pantoprazolul se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice, nu este uşor dializabil. În caz de supradozaj cu semne clinice de intoxicaţie, nu se pot face recomandări terapeutice specifice, decât tratamentul simptomatic şi de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: inhibitori de pompă de protoni, codul ATC: A02BC02.

Mecanism de acţiune

Pantoprazolul este un benzimidazol substituit care inhibă secreţia acidului clorhidric la nivel gastric prin blocarea specifică a pompelor de protoni de la nivelul celulelor parietale.

Pantoprazolul este convertit la forma sa activă, o sulfonamidă ciclică, în mediul acid al celulelor parietale, unde inhibă enzima ATP-aza H+/K+, adică faza finală de producere a acidului clorhidric în stomac.

Inhibarea este dependentă de doză şi afectează atât secreţia acidă bazală cât, şi secreţia acidă stimulată.

La majoritatea pacienţilor simptomele dispar în decurs de o săptămână. Pantoprazolul reduce aciditatea la nivelul stomacului şi, astfel, creşte gastrinemia proporţional cu reducerea acidităţii.

Creşterea gastrinemiei este reversibilă. Deoarece pantoprazolul se leagă de enzimă distal faţă de receptorul celular, medicamentul poate inhiba secreţia de acid clorhidric independent de stimularea cu alte substanţe (acetilcolină, histamină, gastrină). Efectul este identic, indiferent dacă medicamentul este administrat oral sau intravenos.

Valorile gastrinemiei în condiţii de repaus alimentar cresc în timpul utilizării pantoprazolului. În majoritatea cazurilor, în timpul tratamentului de scurtă durată acestea nu depăşesc limita superioară a valorilor normale. În timpul tratamentului de lungă durată, valorile gastrinemiei se dublează în majoritatea cazurilor. Cu toate acestea, numai în cazuri izolate se produce o creştere excesivă. Ca urmare, într-un număr mic de cazuri, în timpul tratamentului de lungă durată se observă o creştere uşoară până la moderată a numărului de celule endocrine specifice (ECL) din stomac (hiperplazie simplă până la adenomatoidă). Cu toate acestea, conform studiilor efectuate până în prezent, formarea leziunilor preneoplazice (hiperplazie atipică) sau a tumorilor carcinoide gastrice observate în experimentele la animale (vezi pct. 5.3) nu a fost observată la om.

Eficacitate clinică

În cadrul unei analize retrospective a 17 studii efectuate la 5960 de pacienţi cu boală de reflux gastroesofagian (BRGE), care au fost trataţi cu 20 mg pantoprazol în monoterapie, simptomele asociate cu refluxul acid, de exemplu pirozis şi regurgitaţie acidă, au fost evaluate utilizând o metodologie standardizată. Studiile selectate au trebuit să aibe cel puţin o înregistrare a simptomelor de reflux acid la 2 săptămâni. În aceste studii diagnosticul de BRGE a fost pus pe baza evaluării endoscopice, cu excepţia unui studiu în care includerea pacienţilor s-a făcut numai pe baza simptomatologiei.

În aceste studii, procentul de pacienţi la care s-a obţinut remiterea completă a pirozisului după 7 zile de tratament a fost cuprins între 54,0% şi 80,6% în grupul de tratament cu pantoprazol. După 14 zile şi 28 zile, remiterea completă a pirozisului s-a obţinut la 62,9% până la 88,6% şi, respectiv, la 68,1% până la 92,3% dintre pacienţi.

În ceea ce priveşte remiterea completă a regurgitaţiei acide, rezultatele au fost similare celor obţinute pentru pirozis. După 7 zile de tratament procentul de pacienţi la care regurgitaţia acidă s-a remis complet a fost cuprins între 61,5% şi 84,4%, după 14 zile procentul a fost cuprins între 67,7% şi 90,4%, iar după 28 de zile între 75,2% şi 94,5%.

Pantoprazolul s-a dovedit în mod consecvent a fi superior faţă de placebo şi blocantele receptorilor H2 şi non-inferior faţă de alţi IPP. Ratele de amelioare a simptomelor bolii de reflux acid au fost independente într-o măsură mare de stadiul iniţial al BRGE.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Parametri farmacocinetici nu variază după administrarea unei doze unice sau după adminstrări repetate. În intervalul de doze cuprins între 10 şi 80 mg, cinetica plasmatică a pantoprazolului este liniară atât după administrare orală, cât şi intravenoasă.

Absorbţie

Pantoprazolul se absoarbe complet şi rapid după administrare orală. Biodisponibilitatea absolută a comprimatului a fost de aproximativ 77%. Concentraţiile plasmatice maxime de aproximativ 1-1,5 micrograme/ml (Cmax) se ating în medie la 2,0-2,5 ore (tmax) după administrarea pe cale orală a unei doze unice de 20 mg şi aceste valori rămân constante după administrări repetate. Consumul concomitent de alimente nu a influenţat biodisponibilitatea (ASC sau Cmax), dar a crescut variabilitatea timpului de latenţă (tlag).

Distribuţie

Volumul de distribuţie este aproximativ 0,15 l/kg şi legarea de proteinele plasmatice este de 98%.

Metabolizare

Pantoprazolul este metabolizat aproape exclusiv la nivel hepatic.

Eliminare

Clearance-ul este de aproximativ 0,1 l/kg şi oră, iar timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare (t1/2) este de aproximativ 1 oră. Au fost câteva cazuri de subiecţi la care eliminarea a fost întârziată.

Având în vedere legarea specifică a pantoprazolului de pompele de protoni de la nivelul celulelor parietale, timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare nu se corelează cu durata de acţiune mult mai lungă (inhibarea secreţiei acide).

Excreţia renală reprezintă principala cale de eliminare (aproximativ 80%) a metaboliţilor pantoprazolului, restul eliminându-se prin materiile fecale. Principalul metabolit atât în plasmă, cât şi urinar este demetil-pantoprazolul care este conjugat cu gruparea sulfat. Timpul de înjumătăţire plasmatică a metabolitului pricipal (aproximativ 1,5 ore) nu este mult mai lung comparativ cu cel al pantoprazolului.

Grupe speciale de pacienţi

Insuficienţă renală

Nu se recomandă reducerea dozei de pantoprazol la pacienţii cu insuficienţă renală (incluzând pacienţi care efectuează şedinţe de dializă, care îndepărtează doar cantităţi neglijabile de pantoprazol). Ca şi în cazul subiecţilor adulţi, timpul de înjumătăţire plasmatică al pantoprazolului este scurt. Deşi principalul metabolit are un timp de înjumătăţire plasmatică mai lung (2-3 ore), eliminarea este totuşi rapidă şi, astfel, nu se produce acumulare.

Insuficienţă hepatică

După administrarea de pantoprazol la pacienţi cu insuficienţă renală (Clasele A, B şi C conform clasificării Child-Pugh), valorile timpului de înjumătăţire plasmatică au crescut până la 3-7 ore, iar valorile ASC au crescut de 3-6 ori, în timp ce Cmax a crescut numai de 1,3 ori faţă de subiecţii sănătoşi.

Vârstnici

O uşoară creştere a ASC şi Cmax la voluntarii vârstnici comparativ cu cei mai tineri nu a prezentat importanţă clinică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind siguranţa, toxicitatea după doze repetate şi genotoxicitatea.

În studiile de carcinogenitate la şobolan, cu durata de 2 ani , s-au observat neoplasme neuroendocrine.

În plus, s-au evidenţiat papiloame cu celule scuamoase la nivelul porţiunii care continuă esofagul, lipsită de glande, a stomacului şobolanilor. Mecanismul care determină formarea de tumori carcinoide gastrice după administrarea benzimidazolilor substituiţi a fost atent investigat şi a dus la concluzia că este o reacţie secundară la creşterea masivă a gastrinemiei care apare la şobolan în timpul tratamentului de lungă durată cu doze mari.

În studiile la animale cu durata de 2 ani s-a observat o creştere a numărului de tumori hepatice la şobolan (numai în cadrul unui studiu la şobolan) şi şoarece femele, observaţie care s-a interpretat ca fiind cauzată de rata de metabolizare crescută a pantoprazolului la nivelul ficatului şobolanilor.

Într-un studiu cu durata de 2 ani, la un grup de şobolani cărora li s-a administrat cea mai mare doză (200 mg/kg) s-a observat o creştere uşoară a modificărilor neoplazice la nivelul tiroidei. Apariţia acestor neoplasme este asociată cu modificările induse de pantoprazol asupra degradării tiroxinei în ficatul şobolanilor. Având în vedere că doza terapeutică la om este mică, nu se anticipează efecte nocive asupra tiroidei la om.

În studiile la animale (şobolan) doza de 5 mg/kg a reprezentat doza la care nu s-au observat reacţii adverse (NOAEL (No Observed Adverse Effect Level)) în ceea ce priveşte embriotoxicitatea. Studiile nu au evidenţiat afectarea fertilităţii sau efecte teratogene.

Traversarea placentei a fost studiată la şobolan şi s-a observat că aceasta creşte odată cu vârsta gestaţională. Ca urmare, concentraţia de pantoprazol la fetus este uşor crescută la puţin timp înainte de naştere.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu

Maltitol (E 965)

Crospovidonă tip B

Carmeloză sodică

Carbonat de sodiu anhidru

Stearat de calciu

Film

Alcool polivinilic

Talc

Dioxid de titan (E 171)

Macrogol 3350

Lecitină din soia

Oxid galben de fer (E 172)

Carbonat de sodiu anhidru

Copolimer acid metacrilic-acrilat de etil (1:1) (dispersia conţine Polisorbat 80 şi laurilsulfat de sodiu)

Trietilcitrat

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

Blistere din OPA-Al-PVC/Al: 4 ani

Flacon din PEÎD: 3 ani

După prima deschidere a flaconului, medicamentul trebuie utilizat în decurs de trei luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din OPA/Al/PVC/Al conţinând 7 sau 14 comprimate gastrorezistente sau flacoane din PEÎD închise cu capac din PP prevăzut cu desicant, conţinând 7 sau 14 comprimate gastrorezistente.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

ZENTIVA S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50

Sector 3, Bucureşti

România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

8732/2016/01-04

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări – Martie 2011

Data reînnoirii – Martie 2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Martie 2016__