Flagyl 250 mg  Rezumatul caracteristicilor produsului

Flagyl 250 mg
Flagyl 250 mg

Flagyl 250 mg  Rezumatul caracteristicilor produsului

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

  1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Flagyl 250 mg comprimate filmate

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conţine metronidazol 250 mg.

Excipient cu efect cunoscut: amidon de grâu 82,15 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat

Comprimatele filmate rotunde, de culoare albă până la alb-crem, ştanţate cu „F 250” pe una dintre feţe.

  1. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Indicaţiile terapeutice derivă din activitatea antiparazitară şi antibacteriană a metronidazolului şi din proprietăţile sale farmacocinetice. Ele ţin cont atât de studiile clinice efectuate cu acest medicament, cât şi de locul său în grupa medicamentelor antiinfecţioase disponibile în prezent.

Indicaţiile sunt limitate la infestările cu paraziţi şi infecţiile cu germeni sensibili:

– amibiaze, la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani

– tricomoniaze urogenitale, la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani

– vaginite nespecifice, la adulţi şi adolescenţi

– lambliaze, la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 6 ani

– tratamentul curativ al infecţiilor medico-chirurgicale cu germeni anaerobi sensibili, la adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani-12 ani

– continuarea tratamentelor curative parenterale ale infecţiilor cu germeni anaerobi sensibili la adulţi şi copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani-12 ani.

 

Se recomandă să se ţină cont de recomandările oficiale cu privire la utilizarea adecvată a medicamentelor antibacteriene.

4.2 Doze şi mod de administrare

Amibiază

Adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 10 ani

– 400 mg până la 800 mg metronidazol de trei ori pe zi, timp de 5-10 zile.

Copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani

– 200 mg până la 400 mg metronidazol de trei ori pe zi, timp de 5-10 zile.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani

– 100 mg până la 200 mg metronidazol de patru ori pe zi, timp de 5-10 zile.

 

În caz de amibiază hepatică în stadiul de abces, evacuarea abcesului trebuie asociată cu tratamentul cu metronidazol.

Tricomoniază

– Femei (uretrite şi vaginite cu Trichomonas): de preferinţă tratament mixt timp de 10 zile consecutiv, cu:

– 500 mg metronidazol (2 comprimate filmate Flagyl 250 mg) pe zi, administrate oral, divizat în 2 prize,

– un ovul Flagyl 500 mg pe zi, administrat vaginal.

 

Indiferent dacă partenerul are sau nu semne clinice ale infecţiei cu Trichomonas vaginalis, este necesar să fie tratat concomitent, chiar în absenţa testelor de laborator pozitive.

– Bărbaţi (uretrite cu Trichomonas): doza recomandată este de 500 mg metronidazol (2 comprimate filmate Flagyl 250 mg) pe zi, administrată oral, divizată în 2 prize, timp de 10 zile.

 

În cazuri excepţionale, poate fi necesară creşterea dozei la 750 mg sau 1000 mg metronidazol (3 sau 4 comprimate filmate Flagyl 250 mg) pe zi.

Adulţi şi adolescenţi

Au fost utilizate următoarele scheme de tratament:

– o doză unică de 2000 mg metronidazol, sau

– o doză de 200 mg metronidazol de trei ori pe zi, timp de 7 zile, sau

– o doză de 400 mg metronidazol de două ori pe zi, timp de 5-7 zile.

 

Copii cu vârsta sub 12 ani

– o doză unică de 40 mg metronidazol/kg, administrată oral, sau

– o doză de 15-30 mg metronidazol/kg şi zi, divizată în 2-3 prize, timp de 7 zile.

 

Nu trebuie depăşit 2000 mg metronidazol/doză.

Lambliază (giardioză)

Adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta peste 10 ani

– 2000 mg metronidazol o dată pe zi, timp de 3 zile, sau

– 400 mg metronidazol de trei ori pe zi, timp de 5 zile, sau

– 500 mg metronidazol de două ori pe zi, timp de 7 până la 10 zile.

 

Copii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 10 ani

– 1000 mg metronidazol o dată pe zi, timp de 3 zile.

 

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 7 ani

– 600 mg până la 800 mg metronidazol o dată pe zi, timp de 3 zile.

 

Vaginite nespecifice

Adulţi

– Doza recomandată de metronidazol este de 500 mg (2 comprimate filmate Flagyl 250 mg) de 2 ori pe zi, timp de 7 zile.

Adolescenţi

– 400 mg metronidazol de două ori pe zi, timp de 5-7 zile sau o doză unică de 2000 mg metronidazol.

Este necesar tratamentul concomitent al partenerului.

Infecţii cu germeni anaerobi (tratament de primă intenţie sau de continuare a tratamentului curativ parenteral)

Adulţi

– Doza recomandată de metronidazol este de 1000 mg-1500 mg (4-6 comprimate filmate Flagyl 250 mg) pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 şi 12 ani

– Doza uzuală recomandată de metronidazol este de 20-30 mg/kg şi zi, administrată sub forma unei doze unice sau divizată în prize de 7,5 mg/kg la fiecare 8 ore. Doza zilnică de metronidazol poate fi crescută la 40 mg/kg, în funcţie de severitatea infecţiei. De obicei, durata tratamentului este de 7 zile.

 

Flagyl 250 mg este contraindicat la copii cu vârsta sub 6 ani (vezi pct. 4.3).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la metronidazol, la alţi derivaţi de imidazol sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

– Copii cu vârsta sub 6 ani (din cauza formei farmaceutice).

– Asocierea cu disulfiram sau cu alcoolul etilic (vezi pct. 4.5).

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Metronidazolul trebuie utilizat cu precauţie la pacienţii cu afecţiuni neurologice centrale şi periferice severe, cronice sau evolutive, din cauza riscului de agravare a tulburărilor neurologice.

Nu există suspiciunea că acest medicament ar fi carcinogen la om, chiar dacă s-a dovedit carcinogen la şoarece şi şobolan, dar nu şi la hamster.

Utilizarea Flagyl în tratamentul cu durată prelungită trebuie evaluată cu atenţie (vezi pct. 5.3).

În caz de tratament prelungit, este necesară monitorizarea apariţiei semnelor evocatoare de reacţii adverse de tip neuropatie centrală sau periferică (cum sunt parestezii, ataxie, ameţeli, convulsii).

În caz de antecedente de tulburări hematologice, tratament cu doze mari şi/sau tratament prelungit, se recomandă efectuarea periodică de teste sanguine, în special controlul formulei leucocitare.

Dacă apare leucopenie, oportunitatea continuării tratamentului depinde de gravitatea infecţiei.

Metronidazolul este metabolizat, în principal, prin oxidare la nivel hepatic. Administrarea metronidazolului la pacienţi cu encefalopatie hepatică determină creşterea concentraţiilor plasmatice şi, consecutiv, exacerbarea simptomelor encefalopatiei. Ca urmare, se recomandă precauţie în cazul administrării metronidazolului la această grupă de pacienţi.

Pacienţii trebuie avertizaţi că metronidazolul poate determina coloraţia mai închisă a urinei (datorită metabolitului său) (vezi pct. 4.8).

Flagyl 250 mg conţine amidon de grâu. Amidonul de grâu poate conţine gluten, dar numai în cantităţi neglijabile, şi, de aceea, administrarea sa poate fi considerată sigură la pacienţii cu boală celiacă.

Pacienţii care au alergie la grâu (afecţiune diferită de boala celiacă) nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Asocieri nerecomandate:

– Disulfiram: au fost raportate reacţii psihotice (accese delirante, stări confuzionale) la pacienţii care utilizau concomitent metronidazol şi disulfiram.

Alcool etilic: nu trebuie consumate băuturi alcoolice şi medicamente care conţin alcool etilic în timpul tratamentului şi timp de 48 ore după tratament, din cauza posibilităţii apariţiei unei reacţii de tip disulfiram (efect antabuz) (înroşirea feţei, vărsături, tahicardie).

– Busulfan: metronidazolul poate creşte concentraţia plasmatică a busulfanului, ceea ce poate determina creşterea severă a efectelor toxice ale busulfanului.

Asocieri care necesită precauţii:

– Anticoagulante orale (de tipul warfarinei): creşterea efectului anticoagulantelor orale şi a riscului de apariţie a hemoragiilor prin scăderea metabolizării hepatice a acestora. Se recomandă controlul mai frecvent al timpului de protrombină şi supravegherea INR, cu ajustarea dozei de anticoagulant oral în timpul tratamentului cu metronidazol şi pe parcursul următoarelor 8 zile după întreruperea administrării acestuia.

– Litiu: concentraţia plasmatică a litiului poate fi crescută de metronidazol. În timpul administrării de metronidazol, trebuie monitorizate concentraţiile plasmatice ale litiului, creatininei şi electroliţilor la pacienţii trataţi concomitent cu litiu.

– Ciclosporină: risc de creştere a concentraţiei plasmatice a ciclosporinei. Concentraţia plasmatică a ciclosporinei şi creatininemia trebuie monitorizate cu atenţie atunci când administrarea în asociere este necesară.

– Fenitoină sau fenobarbital: creşterea eliminării metronidazolului determină scăderea concentraţiei sale plasmatice.

 

Asocieri care trebuie avute în vedere:

– 5-fluorouracil: metronidazolul scade clearance-ul 5-fluorouracilului şi, ca urmare, creşte efectul toxic al acestuia.

Aspecte particulare ale dezechilibrului valorilor INR:

Numeroase cazuri de creştere a activităţii anticoagulantelor orale au fost raportate la pacienţii trataţi cu antibiotice. Contextul infecţios sau inflamator accentuat, vârsta şi starea generală a pacientului par a fi factori de risc. În aceste situaţii, este dificil de departajat rolul patologiei infecţioase de cel al tratamentului antiinfecţios, în apariţia dezechilibrului valorilor INR. Totuşi, anumite clase de antibiotice sunt implicate mai frecvent: în special fluorochinolone, macrolide, tetracicline, cotrimoxazol şi anumite cefalosporine.

Interacţiuni cu examenele paraclinice:

Metronidazolul poate imobiliza treponemele şi de aceea poate determina o reacţie fals pozitivă la testul Nelson-Mayer.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Studiile la animale nu au pus în evidenţă un efect teratogen. În absenţa efectului teratogen la animal, nu este de aşteptat un efect malformativ la om. Într-adevăr, până în prezent, substanţele responsabile de malformaţii la om s-au dovedit teratogene la animale, în cursul studiilor efectuate corect, la două specii.

În clinică, analiza unui număr mare de sarcini expuse nu a relevat în mod aparent niciun efect malformativ sau fetotoxic particular al metronidazolului. Totuşi, numai studiile epidemiologice permit verificarea absenţei riscului.

Deoarece metronidazolul traversează bariera feto-placentară şi efectele asupra organogenezei umane fetale nu sunt cunoscute, utilizarea acestuia în timpul sarcinii trebuie evaluată cu atenţie.

Alăptarea

La om, deoarece metronidazolul se excretă în lapte, dacă nu este necesar, trebuie evitată expunerea la acest medicament în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Pacienţii trebuie atenţionaţi asupra posibilităţii apariţiei confuziei, ameţelilor, halucinaţiilor, convulsiilor sau tulburărilor oculare (vezi pct. 4.8) şi trebuie să li se recomande să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje dacă apar astfel de simptome.5

4.8 Reacţii adverse

Frecvenţa de apariţie a reacţiilor adverse este definită prin următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (>1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Frecvenţa, tipul şi severitatea reacţiilor adverse la copii şi adolescenţi sunt aceleaşi cu cele întâlnite la adulţi.

Tulburări hematologice şi limfatice

– agranulocitoză, neutropenie şi trombocitopenie.

Tulburări ale sistemului imunitar

– angioedem, şoc anafilactic.

Tulburări psihice

– tulburări psihotice, incluzând confuzie, halucinaţii.

– dispoziţie depresivă.

 

Tulburări ale sistemului nervos

– neuropatii periferice senzitive.

cefalee, convulsii, ameţeli.

– encefalopatie (de exemplu confuzie) şi sindrom cerebelos subacut (de exemplu ataxie, disartrie, tulburări de mers, nistagmus şi tremor), care se pot remite la întreruperea tratamentului.

– meningită aseptică.

 

Tulburări oculare

– tulburări vizuale tranzitorii, cum sunt diplopie, miopie, vederea înceţoşată, scădere a acuităţii vizuale, modificări în percepţia culorilor.

– neuropatie/nevrită optică.

 

Tulburări gastrointestinale

– dureri epigastrice, greaţă, vărsături, diaree

– cazuri de pancreatită reversibilă la întreruperea tratamentului

– glosită cu xerostomie, stomatită, tulburări ale gustului (gust metalic), anorexie.

– modificări de culoare a limbii/limbă cu aspect păros (care se datorează unei înmulţirii exagerate a fungilor).

 

Tulburări hepatobiliare

– creşterea valorilor enzimelor hepatice (ASAT, ALAT, fosfataza alcalină), hepatită colestatică sau mixtă şi leziuni hepatocelulare, uneori însoţite de icter.

– au fost raportate cazuri de insuficienţă hepatică care necesită transplant de ficat la pacienţii trataţi cu metronidazol în combinaţie cu alte antibiotice.

 

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

– erupţii pustuloase.

– erupţii cutanate tranzitorii, uneori febrile, prurit, înroşirea feţei, urticarie.

– sindrom Stevens-Johnson, necroliză epidermică toxică.

 

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

– febră.

 

Investigaţii diagnostice

– urină de culoare brun-roşietică, determinată de prezenţa pigmenţilor hidrosolubili proveniţi din metabolizarea metronidazolului.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate 6

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

În tentativele de suicid sau în supradozajul accidental a fost raportată administrarea de doze unice de până la 12 g.

Simptomele se limitează la vărsături, ataxie şi dezorientare uşoară.

Nu există antidot specific pentru supradozajul cu metronidazol. În cazul în care se suspicionează un supradozaj masiv, trebuie iniţiat un tratament simptomatic şi de susţinere.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antiinfecţioase de uz sistemic, alte antiinfecţioase, derivaţi de imidazol, codul ATC: J01XD01.

Grupa farmacoterapeutică: preparate antiprotozoare, amoebicide şi similare, derivate de nitroimidazol, codul ATC: P01AB01.

Mecanism de acţiune

Metronidazolul este un derivat de 5-nitroimidazol cu acţiune bactericidă şi activitate împotriva mai multor protozoare (acţiune amoebicidă, împotriva Giardia intestinalis şi Trichomonas vaginalis).

Mecanismul de acţiune al metronidazolului nu este în totalitate cunoscut, dar se consideră că implică reducerea sa de către nitroreductaza bacteriană la un intermediar instabil, care interacţionează cu ADN-ul, prevenind în mod eficient replicarea ulterioară. Metaboliţii oxidativi ai metronidazolului au, de asemenea, activitate antibacteriană.

Spectrul de activitate antimicrobiană

Concentraţiile limită, care separă suşele sensibile de cele cu sensibilitate intermediară şi pe acestea din urmă de cele rezistente, sunt: S ≤ 4 mg/l şi R > 4 mg/l.

Prevalenţa rezistenţei dobândite poate varia în funcţie de zona geografică şi de anotimp pentru anumite specii. Este deci util să se cunoască date despre prevalenţa rezistenţei locale, mai ales în cazul tratamentului infecţiilor severe. Aceste date nu pot oferi decât o orientare în ceea ce priveşte probabilitatea ca o suşă bacteriană să fie sensibilă la acest agent antiinfecţios.

Specii sensibile:

– aerobi Gram negativ: Helicobacter pylori

– anaerobi: Bacteroides fragilis, Bifidobacterium, Bilophila, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Eubacterium, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Veillonella.

Specii rezistente:

– aerobi Gram pozitiv: Actinomyces

– anaerobi: Mobiluncus, Propionibacterium acnes

Activitate antiparazitară:

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis

Trichomonas vaginalis

 

5.2 Proprietăţi farmacocinetice7

Absorbţie

După administrarea orală, metronidazolul este absorbit rapid; cel puţin 80% se absoarbe în prima oră. Concentraţiile plasmatice maxime după administrarea orală sunt similare cu cele obţinute după administrarea intravenoasă de doze echivalente. Biodisponibilitatea după administrarea orală este de 100%, nefiind modificată semnificativ de ingestia alimentelor.

Distribuţie

După aproximativ o oră de la adminstrarea unei doze unice de 500 mg, concentraţia plasmatică maximă atinsă este, în medie, de 10 μg/ml. După 3 ore, concentraţia plasmatică medie este de 13,5 μg/ml.

Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 8 – 10 ore.

Legarea de proteinele plasmatice este mică: sub 20%.

Volumul aparent de distribuţie este semnificativ, de aproximativ 40 l (corespunzător la 0,65 l/kg).

Distribuţia este rapidă şi importantă; se ating concentraţii similare cu cele plasmatice în: plămâni, rinichi, ficat, piele, bilă, lichid cefalorahidian, salivă, lichid seminal, secreţii vaginale.

Metronidazolul traversează bariera feto-placentară şi se excretă în laptele matern.

Metabolizare

Se metabolizează predominant hepatic, prin oxidare, rezultând doi compuşi principali:

– metabolitul „alcool”, metabolit principal, cu activitate bactericidă asupra anaerobilor de aproximativ 30% din cea a metronidazolului şi timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 11 ore;

– metabolitul „acid”, în cantitate mică, cu activitate bactericidă de aproximativ 5% din cea a metronidazolului.

 

Eliminare

Se concentrează intens în ficat şi în bilă. Se concentrează slab în intestin. Se elimină în mică măsură prin fecale. Eliminarea este predominant urinară, metronidazolul şi metaboliţii oxidaţi excretaţi prin urină reprezintă aproximativ 35 – 65% din doza administrată.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Carcinogenitate

Metronidazolul s-a dovedit a fi carcinogen la şoarece şi la şobolan. Cu toate acestea, studii similare la hamster au avut rezultate negative, iar studii epidemiologice de amploare, la om, nu au adus o dovadă a unui risc carcinogen crescut pentru om.

Mutagenitate

Metronidazolul s-a dovedit mutagen la bacterii, in vitro. În studii efectuate in vitro pe celule de mamifer sau in vivo, la rozătoare şi om, dovezile unui efect mutagen al metronidazolului au fost insuficiente, unele studii raportând efecte mutagene, în timp ce alte studii au avut rezultate negative.

Prin urmare, utilizarea Flagyl în tratamentul cu durată prelungită trebuie evaluată cu atenţie (vezi pct. 4.4).

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu:

Amidon de grâu

Povidonă

Stearat de magneziu

Film:

Hipromeloză

Macrogol 200008

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se ţine blisterele în cutie.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 2 blistere din PVC-PVDC/Al a câte 10 comprimate filmate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările

locale.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Laboratoire Aventis

Quai de la Rapée 42-50, Cedex 12, F-75601 Paris

Franţa

  1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7610/2015/01

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Aprilie 2015

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Aprilie 2015