Flixotide Nebules 2 mg/2 ml suspensie de inhalat prin nebulizator Rezumatul caracteristicilor produsului

Flixotide Nebules
Flixotide Nebules

Flixotide Nebules 2 mg/2 ml suspensie de inhalat prin nebulizator 

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Flixotide Nebules 2 mg/2 ml

2 ml suspensie de inhalat prin nebulizator conţin propionat de fluticazonă 2 mg.

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Suspensie de inhalat prin nebulizator

Suspensie de culoare albă, opacă, uşor dispersabilă, lipsită de particule străine vizibile.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice Flixotide Nebules

Tratamentul de fond, antiinflamator, al astmului bronşic persistent.

Astmul bronşic persistent se defineşte prin prezenţa simptomelor diurne, mai frecvent de o dată pe săptămână şi/sau a simptomelor nocturne, mai frecvent de două ori pe lună.

4.2 Doze şi mod de administrare Flixotide Nebules

Doze

Adulţi şi adolescenţi cu vârsta peste 16 ani: doza uzuală este de 500 – 2000 micrograme propionat de fluticazonă, de 2 ori pe zi.

Prin introducerea tratamentului cu propionat de fluticazonă pe cale inhalatorie, mulţi pacienţi care utilizează corticosteroizi pe cale sistemică pentru controlul adecvat al simptomatologiei, vor putea să scadă semnificativ dozele orale de corticosteroid sau să elimine tratamentul cu aceştia.

Copii şi adolescenţi cu vârsta cuprinsă între 4 ani şi 16 ani: 1000 micrograme propionat de fluticazonă, de 2 ori pe zi.

Grupe speciale de pacienţi

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienţii vârstnici sau la cei cu insuficienţă hepatică sau renală.

Doza iniţială de propionat de fluticazonă, administrată prin nebulizare trebuie stabilită în funcţie de severitatea bolii. Ulterior, doza trebuie stabilită treptat, până la doza minimă eficace care asigură şi menţine controlul eficace al simptomatologiei astmului.

Pacienţii trebuie avertizaţi cu privire la caracterul de fond al tratamentului cu propionat de fluticazonă, administrat inhalator şi asupra faptului că acesta trebuie administrat regulat, chiar şi atunci când sunt asimptomatici.

Efectul terapeutic apare în 4 până la 7 zile de la iniţierea tratamentului. Totuşi, anumite beneficia terapeutice pot să apară în mai puţin de 24 ore la pacienţii care nu au fost trataţi anterior cu corticosteroizi, administraţi inhalator.

Dacă pacienţii consideră că tratamentul cu un bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune a devenit mai puţin eficace sau că au nevoie de mai multe inhalări decât de obicei, este necesar consult medical.

Mod de administrare

Flixotide Nebules trebuie administrat sub formă de aerosoli produşi prin nebulizare, conform recomandărilor medicului. Având în vedere faptul că eliberarea substanţei active poate fi influenţată de o gamă largă de factori, trebuie respectate întocmai recomandările producătorului dispozitivului de nebulizare.

În general, nu se recomandă utilizarea Flixotide Nebules prin nebulizare ultrasonică.

Flixotide Nebules este destinat administrării pe cale inhalatorie orală.

Flixotide Nebules nu trebuie administrat prin injectare.

Pentru a realiza administrarea unor volume mici de suspensie sau dacă este necesară administrarea pe o perioadă mai îndelungată, suspensia de propionat de fluticazonă pentru nebulizare poate fi diluată imediat înaintea utilizării cu soluţie injectabilă de clorură de sodiu.

Având în vedere că majoritatea nebulizatoarelor funcţionează pe baza unui flux continuu, este posibil ca substanţa nebulizată să fie eliberată în mediul înconjurător. De aceea, Flixotide Nebules trebuie administrat într-o încăpere bine ventilată, mai ales în spitale atunci când mai mulţi pacienţi pot utiliza nebulizatoare în acelaşi timp.

4.3 Contraindicaţii Flixotide Nebules

Hipersensibilitate la propionatul de fluticazonă sau la oricare dintre excipienţi.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare Flixotide Nebules

Utilizarea frecventă sau a unor doze mari de β2-agonişti inhalatori cu durată scurtă de acţiune, pentru controlul simptomatologiei astmului bronşic, indică reducerea controlului afecţiunii. În acest caz, schema de tratament a pacientului trebuie reevaluată.

Astmul bronşic sever necesită evaluare medicală regulată, deoarece poate pune în pericol viaţa. Agravarea bruscă a simptomelor necesită creşterea dozelor de glucocorticoizi, care trebuie administrate sub supraveghere medicală de urgenţă. La pacienţii consideraţi cu risc, trebuie instituită monitorizarea zilnică a fluxului respirator maxim.

Flixotide Nebules nu se utilizează în monoterapie pentru ameliorarea simptomelor în cazul bronhospasmului acut atunci când este necesar de asemenea şi un bronhodilatator cu durată scurtă de acţiune (de exemplu salbutamol). Flixotide Nebules este destinat tratamentului regulat zilnic şi ca terapie antiinflamatorie în exacerbările acute ale astmului bronşic.

Flixotide Nebules nu poate substitui tratamentul de urgenţă injectabil sau oral cu glucocorticoizi.

Pacienţii trataţi cu propionat de fluticazonă prin nebulizare trebuie avertizaţi asupra faptului că, în cazul în care starea lor clinică se deteriorează, nu trebuie să crească doza sau frecvenţa administrării, ci trebuie să solicite sfatul medicului.

Similar oricărui glucocorticoid inhalator poate să apară bronhospasm paradoxal, cu exacerbarea wheezing-ului, după administrarea dozei. Acesta trebuie tratat imediat cu un bronhodilatator inhalator cu acţiune rapidă. Tratamentul cu Flixotide Nebules trebuie întrerupt imediat, iar pacientul trebuie monitorizat şi, dacă este necesar, se va institui o terapie alternativă.

Similar oricărui glucocorticoid inhalator, pot să apară efecte sistemice, în special la dozele mari, administrate timp îndelungat. Probabilitatea de apariţie a efectelor sistemice este mai mică în cazul administrării corticosteroizilor pe cale inhalatorie comparativ cu administrarea pe cale orală (vezi pct. 4.9). Efectele sistemice posibile includ: sindromul Cushing, caracteristici cushingoide, supresia glandei suprarenale, retard de creştere la copii şi adolescenţi, scăderea densităţii osoase, cataractă, glaucom şi mai rar, un palier de efecte psihologice şi de comportament, inclusiv hiperactivitate psihomotorie, tulburări de somn, anxietate, depresie sau agresivitate (mai ales la copii). De aceea, este important să se stabilească cea mai mică doză eficace de glucocorticoid administrat inhalator, care asigură şi menţine controlul eficace al simptomatologiei astmului (vezi pct. 4.8).

Similar oricărui glucocorticoid inhalator, pot să apară efecte sistemice, îndeosebi la dozele mari, administrate timp îndelungat; aceste efecte au o probabilitate de apariţie mai mică faţă de corticosteroizii administraţi oral (vezi pct. 4.9). Efectele sistemice posibile includ: sindromul Cushing, caracteristici de tip cushingoid, supresie corticosuprarenală, întârzierea creşterii la copii şi adolescenţi, scăderea densităţii minerale osoase, cataractă şi glaucom. De aceea, este important să se stabilească cea mai mică doză de glucocorticoid administrat inhalator la care este menţinut controlul eficient al astmului bronşic (vezi pct. 4.8).

Situaţiile care pot precipita insuficienţa corticosuprarenaliană acută includ traumatismele, intervenţiile chirurgicale, infecţiile şi orice reducere rapidă a dozelor. Simptomatologia este, de obicei, atipică şi poate include anorexie, dureri abdominale, scădere în greutate, oboseală, cefalee, greaţă, vărsături, scăderea vigilenţei, hipoglicemie şi convulsii. În caz de stres sau intervenţii chirurgicale trebuie luată în considerare administrarea sistemică, suplimentară, de corticosteroizi.

La copii trataţi timp îndelungat cu corticosteroizi administraţi inhalator, se recomandă măsurarea periodică a înălţimii. Dacă creşterea este încetinită, se recomandă reevaluarea schemei terapeutice, cu reducerea dozei de corticosteroizi administraţi inhalator, până la doza minimă care asigură şi menţine controlul eficace al simptomatologiei astmului. Se recomandă ca monitorizarea acestor pacienţi să fie realizată de către un medic pediatru cu specializare în boli respiratorii.

Posibilitatea afectării răspunsului corticosuprarenalian trebuie avută în vedere în situaţii de urgenţă, incluzând intervenţiile chirurgicale şi de asemenea în situaţii particulare care pot produce stress mai ales la pacienţii care iau doze mari pe o lungă durată de timp. Trebuie luat în considerare tratamentul adecvat cu glucocorticoizi în situaţiile clinice corespunzătoare (vezi pct. 4.9).

Înlocuirea tratamentului sistemic cu corticosteroizi cu tratament inhalator poate releva afecţiuni alergice cum sunt rinite alergice sau eczeme, controlate anterior de medicamentul administrat sistemic.

Similar tuturor corticosteroizilor administraţi inhalator trebuie acordată o atenţie specială pacienţilor cu tuberculoză pulmonară activă sau latentă.

Foarte rar, au fost raportate creşteri ale glicemiei (vezi pct. 4.8) şi acest lucru trebuie avut în vedere când se prescrie fluticazonă la pacienţi cu antecedente de diabet zaharat.

Datorită posibilităţii afectării răspunsului corticosuprarenalian, pacienţii cărora li s-a înlocuit tratamentul cu glucocorticoizi pe cale orală cu tratament cu propionat de fluticazonă inhalator necesită supraveghere atentă, iar funcţia corticosuprarenalei trebuie monitorizată în mod regulat.

După începerea tratamentului cu propionat de fluticazonă administrat inhalator, întreruperea tratamentului sistemic trebuie efectuată treptat, iar pacienţii trebuie sfătuiţi să poarte un card de avertizare, care să indice necesitatea tratamentului suplimentar în situaţii de stres. Tratamentul cu Flixotide Nebules nu trebuie întrerupt brusc. Tratamentul prelungit cu Flixotide Nebules administrat inhalator trebuie redus treptat (nu brusc) şi numai sub supraveghere medicală.

În timpul utilizării de după punerea pe piaţă, la pacienţii trataţi concomitent cu propionat de fluticazonă şi ritonavir au fost raportate interacţiuni medicamentoase semnificative, care au determinat efecte sistemice corticosteroidiene, incluzând sindrom Cushing şi supresie corticosuprarenală. De aceea, administrarea concomitentă de propionat de fluticazonă şi ritonavir trebuie evitată, cu excepţia cazurilor în care beneficiul terapeutic potenţial depăşeşte riscul reacţiilor adverse sistemice corticosteroidiene (vezi pct. 4.5).

Similar altor tratamente inhalatorii, poate să apară bronhospasm paradoxal, cu amplificarea imediată a wheezing-ului, după administrarea dozei. Acesta trebuie tratat imediat cu un bronhodilatator inhalator cu acţiune rapidă. Tratamentul cu propionat de fluticazonă trebuie întrerupt imediat, iar pacientul trebuie evaluat şi, dacă este necesar, se va institui alt tip de tratament (a se vedea pct. 4.8).

Propionatul de fluticazonă pentru nebulizare este destinat inhalării pe cale orală. Pentru a Evita posibilitatea apariţiei atrofiei ţesutului cutanat facial, determinată de utilizarea de lungă durată a măştii faciale, se recomandă administrarea inhalatorie prin intermediul unei piese bucale. În cazul utilizării măştii faciale, zona de ţesut cutanat expusă trebuie protejată prin folosirea unei creme protectoare sau faţa trebuie spălată temeinic după administrarea medicamentului pe cale inhalatorie.

Atenţionare pentru sportivi

Propionatul de fluticazonă nu trebuie confundat cu alţi corticosteroizi cum sunt steroizii anabolizanţi, care sunt folosiţi în mod abuziv de către unii sportivi, administraţi injectabil sau sub formă de comprimate.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune Flixotide Nebules

În condiţii normale, după administrarea inhalatorie, concentraţia plasmatică a propionatului de fluticazonă este mică, datorită metabolizării masive la nivelul primului pasaj hepatic, mediate de izoenzima 3A4 a citocromul P450 şi eliminării sistemice crescute la nivelul intestinului şi ficatului. Ca urmare, sunt puţin probabile interacţiuni medicamentoase semnificative clinic, mediate de propionatul de fluticazonă.

Un studiu privind interacţiunile medicamentoase, efectuat la voluntari sănătoşi, cărora li s-a administrat propionat de fluticazonă intranazal, a demonstrat că ritonavirul (inhibitor puternic al citocromului P450 3A4) poate determina o creştere semnificativă a concentraţiei plasmatice a propionatului de fluticazonă, rezultând o reducere marcantă a concentraţiilor plasmatice ale cortizolului. În timpul utilizării de după punerea pe piaţă, au fost raportate interacţiuni medicamentoase semnificative la pacienţii trataţi cu propionat de fluticazonă administrat intranazal sau inhalator şi ritonavir, rezultând efecte corticosteroidiene sistemice, incluzând sindromul Cushing şi supresie corticosuprarenală. În consecinţă, administrarea concomitentă de propionat de fluticazonă şi ritonavir trebuie evitată, cu excepţia cazurilor în care beneficiul terapeutic aşteptat depăşeşte riscul reacţiilor adverse sistemice determinate de corticosteroid.

Studiile au arătat că alţi inhibitori ai izoenzimei CYP 3A4 a citocromului P 450 determină creşteri neglijabile (în cazul eritromicinei) sau minore (în cazul ketoconazolului) ale concentraţiei plasmatice a propionatului de fluticazonă, fără scăderea semnificativă a concentraţiilor plasmatice ale cortizolului.

Totuşi, se recomandă precauţie în cazul administrării asociate a inhibitorilor puternici ai citocromului P450 3A4 (de exemplu ketoconazol), deoarece există riscul creşterii expunerii sistemice la propionatul de fluticazonă.

Este de aşteptat ca administrarea concomitentă cu itraconazol, un inhibitor potent al citocromului P450 3A4, să determine creşterea expunerii sistemice la propionatul de fluticazonă, cu risc mare de reacţii adverse sistemice.

Trebuie luate măsuri de precauţie în cazul tratamentului concomitent de lungă durată cu aceste medicamente, şi, dacă este posibil, se recomandă evitarea acestora.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Fertilitatea

Nu există date cu privire la efectul asupra fertilităţii la oameni. Studiile efectuate la animale nu indică niciun efect al propionatului de fluticazonă asupra fertilităţii femeilor sau bărbaţilor.

Sarcina

Există date limitate cu privire la administrarea la femei însărcinate. Administrarea propionatului de fluticazonă în timpul sarcinii trebuie luată în considerare numai dacă beneficiul terapeutic pentru mama depăşeşte orice risc potenţial la făt.

Rezultatele dintr-un studiu epidemiologic retrospectiv nu au arătat un risc crescut de apariţie a malformaţiilor congenitale majore în urma expunerii la propionat de fluticazonă comparativ cu alţi corticosteroizi administraţi inhalator în timpul primului trimestru de sarcină (vezi pct. 5.2, paragraful “Studii clinice“).

La animale, studiile cu privire la toxicitatea asupra funcţiei de reproducere au evidenţiat numai acele efecte caracteristice corticosteroizilor, în cazul expunerii sistemice la doze mult mai mari decât dozele terapeutice recomandate pentru administrarea inhalatorie.

Alăptarea

La om, nu s-a studiat excreţia propionatului de fluticazonă în laptele matern. La femelele de şobolan aflate în perioada de alăptare, s-a evidenţiat prezenţa propionatului de fluticazonă în laptele matern, doar în cazul în care, după administrarea subcutanată de propionat de fluticazonă, s-au obţinut concentraţii plasmatice măsurabile. Totuşi, la pacienţii trataţi cu propionat de fluticazonă administrat inhalator, în doze recomandate, concentraţiile plasmatice sunt probabil mici.

Administrarea propionatului de fluticazonă în timpul alăptării trebuie luată în considerare numai dacă beneficiul terapeutic pentru mamă depăşeşte orice risc potenţial la făt.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Este puţin probabil ca propionatul de fluticazonă să aibă vreo influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse Flixotide Nebules

Reacţiile adverse de mai jos sunt clasificate pe aparate, organe şi sisteme afectate şi în funcţie de frecvenţă. A fost utilizată următoarea convenţie pentru clasificarea frecvenţei: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100 şi <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100), rare (≥1/10000 şi <1/1000), foarte rare (<1/10000) cu includerea raportărilor izolate şi a celor cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile). Reacţiile adverse foarte frecvente, frecvente şi mai puţin frecvente au fost, în general, obţinute din datele din studii clinice. Reacţiile adverse rare şi foarte rare au fost, în general, obţinute din raportările spontane.

Infecţii şi infestări

Foarte frecvente: candidoză orală şi faringiană.

Rare: candidoză esofagiană.

Tulburări ale sistemului imunitar

Au fost raportate reacţii de hipersensibilitate cu următoarele manifestări:

Mai puţin frecvente: reacţii de hipersensibilitate cutanată.

Foarte rare: edem angioeurotic (în principal edem facial şi orofaringian), simptome respiratorii (dispnee şi/sau bronhospasm) şi reacţii anafilactice.

Tulburări endocrine

Posibilele efecte sistemice includ (vezi pct. 4.4):

Foarte rare: sindrom Cushing, fizionomie de tip Cushingoid, supresie corticosuprarenală, întârziere a creşterii la copii şi adolescenţi, scădere a densităţii minerale osoase, cataractă şi glaucom.

Tulburări metabolice şi de nutriţie

Foarte rare: hiperglicemie

Tulburări psihice

Foarte rare: anxietate, tulburări ale somnului şi modificări de comportament, incluzând hiperactivitate şi iritabilitate (predominant la copii).

Cu frecvenţă necunoscută: depresie şi agresivitate (predominant la copii).

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: disfonie2

Foarte rare: bronhospasm paradoxal (a se vedea pct. 4.4)

Cu frecvenţă necunoscută: epistaxis.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Frecvente: echimoze

1 La unii pacienţi poate să apară candidoză orofaringiană. La aceşti pacienţi, după inhalarea medicamentului, poate fi utilă clătirea cu apă a cavităţii bucale. În timpul tratamentului cu propionat de fluticazonă aerosol, candidoza simptomatică poate fi tratată cu antifungice topice.

2 Propionatul de fluticazonă administrat inhalator poate determina, la unii pacienţi disfonie. Imediat după inhalare, poate fi utilă clătirea cu apă a cavităţii bucale.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Semne şi simptome

Inhalarea accidentală de propionat de fluticazonă, în doze mai mari decât cele recomandate, poate duce la supresia temporară a axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenal. Aceasta nu necesită măsuri de tratament de urgenţă, deoarece funcţia corticosuprarenalei se reface în câteva zile, conform măsurărilor valorilor concentraţiilor cortizonului plasmatic. La aceşti pacienţi, terapia cu propionat de fluticazonă, administrat inhalator poate fi continuată, administrându-se doze adecvate pentru controlul simptomelor de astm bronşic.

Dacă se continuă administrarea unor doze mai mari decât cele recomandate, pentru perioade mai lungi de timp, poate să apară supresia semnificativă a glandei corticosuprarenale. Au fost raportate foarte rar cazuri de insuficienţă corticosuprarenaliană acută apărute la copii expuşi la doze mai mari decât cele recomandate (peste 1000 micrograme pe zi), pentru perioade lungi de timp (câteva luni sau ani); reacţiile adverse includ hipoglicemie şi sechele consecutive (pierderea conştienţei şi/sau convulsii). Factorii declanşatori ai insuficienţei corticosuprarenaliene acute includ traumatisme, intervenţii chirurgicale, infecţii sau orice scădere bruscă a dozei.

Tratament

Pacienţii trataţi cu doze mai mari decât cele recomandate trebuie strict monitorizaţi, iar doza va fi redusă gradat, pentru a menţine controlul asupra simptomelor de astm bronşic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE Flixotide Nebules

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte medicamente pentru tratamentul bolilor obstructive ale căilor respiratorii, inhalatorii, glucocorticoizi, codul ATC: R03BA05.

Mecanism de acţiune

Propionatul de fluticazonă administrat pe cale inhalatorie, la dozele recomandate are o acţiune antiinflamatorie puternică la nivelul plămânilor, determinând ameliorarea simptomatologiei şi reducerea frecvenţei crizelor de astm bronşic.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Biodisponibilitatea absolută a propionatului de fluticazonă a fost estimată pentru fiecare dintre dispozitivele de inhalare disponibile, conform datelor din cadrul studiilor farmacocinetice şi din studiile care au comparat administrarea inhalatorie cu administrarea intravenoasă.

La subiecţii adulţi sănătoşi, în funcţie de dispozitivul de inhalare folosit, biodisponibilitatea absolută a fost estimată pentru propionatul de fluticazonă din dispozitivele Diskus (7,8%), dispozitivele Diskhaler (9%), respectiv dispozitive Inhaler CFC-Free (10,9%).

La pacienţii cu astm bronşic sau BPOC a fost observat un nivel scăzut de expunere sistemică în urma administrării de propionat de fluticazonă pe cale inhalatorie.

Absorbţia sistemică se produce îndeosebi la nivel pulmonar, este iniţial rapidă şi, ulterior, prelungită. Medicamentul depus la nivelul cavităţii bucale şi faringelui poate fi înghiţit, dar are o contribuţie minima la expunerea sistemică, datorită hidrosolubilităţii mici şi metabolizării presistemice, ducând la o biodisponibilitate orală mai mică de 1%. Expunerea sistemică creşte liniar cu doza inhalată.

Distribuţie

Volumul aparent de distribuţie la starea de echilibru este mare (aproximativ 300 l). Se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice (91%).

Metabolizare

Propionatul de fluticazonă este îndepărtat foarte rapid din circulaţia sistemică, îndeosebi prin metabolizare la un metabolit inactiv, acid carboxilic, prin intermediul enzimei CYP3A4 a citocromului P450. Este necesară prudenţă în cazul administrării concomitente cu alţi inhibitori ai CYP3A4, deoarece există risc de creştere a expunerii sistemice la propionat de fluticazonă.

Eliminare

Clearance-ul plasmatic al propionatului de fluticazonă este mare (1150 ml/min) şi timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 8 ore. Clearance-ul renal al propionatului de fluticazonă este neglijabil (< 0,2%), iar al metabolitului său mai mic de 5%.

Administrarea în timpul sarcinii a medicamentelor care conţin propionat de fluticazonă, pentru tratamentul astmului bronşic

A fost realizat un studiu epidemiologic observaţional retrospectiv, de tip cohortă, utilizând înregistrări medicale electronice din Marea Britanie, pentru a evalua riscul apariţiei malformaţiilor congenitale majore în urma expunerii în primul trimestru de sarcină la propionat de fluticazonă administrat în monoterapie, precum şi la asocierea salmeterol/propionat de fluticazonă comparativ cu corticosteroizii inhalatori care nu conţin propionat de fluticazonă. În acest studiu nu a fost inclus niciun comparator placebo.

În cadrul cohortei cu astm bronşic, care a inclus 5362 de sarcini expuse în primul trimestru la

corticosteroizi inhalatori, au fost identificate 131 de cazuri diagnosticate cu malformaţii congenitale majore; 1612 (30%) au fost expuse la propionat de fluticazonă sau la salmeterol/propionat de fluticazonă, din care 42 de cazuri au fost diagnosticate cu malformaţii congenitale majore. Raportul ajustat al şanselor de apariţie a malformaţiilor congenitale majore diagnosticate până la 1 an, a fost de 1,1 (IÎ 95%: 0,5 – 2,3) pentru femeile cu astm bronşic moderat expuse la propionat de fluticazonă comparativ cu corticosteroizii inhalatori care nu conţin propionat de fluticazonă, respectiv 1,2 (IÎ 95%: 0,7 – 2,0) pentru femeile cu astm bronşic considerabil până la sever. Nu a fost observată nicio diferenţă a riscului de apariţie a malformaţiilor congenitale majore în urma expunerii în primul trimestru de sarcină la propionat de fluticazonă administrat în monoterapie comparativ cu asocierea salmeterol/propionat de fluticazonă.

Riscul absolut de apariţie a malformaţiilor congenitale majore în grupurile cu diferite grade de severitate ale astmului bronşic a fost cuprins între 2,0 şi 2,9 per 100 de sarcini expuse la propionat de fluticazonă, care este comparabil cu rezultatele dintr-un studiu care a inclus 15840 de sarcini din baza medicală de date din Marea Britanie (General Practice Research Database) care nu au fost expuse la tratament pentru astm bronşic (2,8 evenimente de malformaţii congenitale majore per 100 de sarcini).

5.3 Date preclinice de siguranţă

Studiile de toxicitate au evidenţiat numai acele efecte specifice clasei glucocorticoizilor potenţi şi numai la doze cu mult mai mari decât cele terapeutice. Totuşi, la şobolanii tineri, s-a produs supradozaj la administrarea sistemică de propionat de fluticazonă, la doze similare cu dozele maxime recomandate la copii şi adolescenţi. Nu au fost observate efecte noi în cadrul studiilor de toxicitate după administrarea de doze repetate, studiilor asupra funcţiei de reproducere sau cele de teratogeneză.

În cadrul studiilor in vitro şi in vivo, pentru propionatul de fluticazonă nu s-a evidenţiat potenţial mutagen şi nu a fost demonstrat potenţial carcinogen la rozătoare. De asemenea, pe modelele animale, nu s-a dovedit iritant şi sensibilizant.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Polisorbat 20

Monolaurat de sorbitan

Dihidrogenofosfat de sodiu dihidrat

Hidrogenofosfat de disodiu anhidru

Clorură de sodiu

Apă pentru preparate injectabile

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani după ambalarea pentru comercializare.

28 de zile după scoaterea fiolelor din folia sigilată.

Maxim 12 ore după deschiderea fiolelor.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C, în ambalajul original.

A se păstra fiola în folia sigilată, pentru a fi protejată de lumină.

A nu se congela.

După scoaterea fiolelor din folia sigilată, trebuie protejate de lumină şi utilizate în interval de 28 de zile.

După deschidere, fiolele trebuie păstrate la frigider (2-8C) şi utilizate în maxim 12 ore.

Fiolele trebuie păstrate în poziţie verticală.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 2 folii sigilate din Poliester/Al/PEJD a câte 5 fiole din PEJD, cu capacitatea de 2,5 ml, fiecare fiolă conţinând 2 ml suspensie de inhalat prin nebulizator.

Cutie cu 4 folii sigilate din Poliester/Al/PEJD a câte 5 fiole din PEJD, cu capacitatea de 2,5 ml, fiecare fiolă conţinând 2 ml suspensie de inhalat prin nebulizator.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Este important să vă asiguraţi că suspensia este bine amestecată înaintea utilizării. În timpul menţinerii fiolei în poziţie orizontală cu ajutorul agăţătoarei marcate, loviţi uşor celălalt capăt de câteva ori şi agitaţi.

Repetaţi acest proces de câteva ori, până când întregul conţinut al fiolei este amestecat.

Pentru a deschide fiola, răsuciţi agăţătoarea din partea superioară a fiolei.

Diluare

Suspensia poate fi diluată, dacă este necesar, cu soluţie izotonă de clorură de sodiu.

Dacă este necesară administrarea unor doze mai mici sau tratamentul este de lungă durată, suspensia de propionat de fluticazonă pentru nebulizare Flixotide Nebules poate fi diluată imediat înaintea utilizării cu soluţie izotonă de clorură de sodiu. Orice cantitate de suspensie rămasă neutilizată în nebulizator trebuie aruncată.

Pentru informaţii detaliate vă rugăm să citiţi prospectul inclus în fiecare cutie.

Nebulizatorul trebuie utilizat conform instrucţiunilor producătorului.

Se recomandă ca suspensia Flixotide Nebules să se administreze printr-o piesă bucală (vezi pct. 4.2). În cazul utilizării măştii faciale, pielea trebuie protejată prin folosirea unei creme protectoare sau faţa trebuie spălată temeinic după administrarea medicamentului.

Având în vedere că majoritatea nebulizatoarelor funcţionează pe baza unui flux continuu, este posibil ca o cantitate din medicamentul administrat prin nebulizare să fie eliberat în mediul înconjurător. De aceea, Flixotide Nebules trebuie administrat într-o încăpere bine ventilată, mai ales în spitale, atunci când mai mulţi pacienţi pot utiliza nebulizatoare în acelaşi timp.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

GLAXO WELLCOME UK LIMITED

980 Great West Road, Brentford,

Middlesex, TW8 9GS, Marea Britanie

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1117/2008/01-02

1118/2008/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirea autorizaţiei – Octombrie 2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Decembrie 2015