FLUIMUCIL 20 mg/ml pediatric, soluţie orală Rezumatul caracteristicilor produsului

FLUIMUCIL 20 mg/ml pediatric, soluţie orală

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un flacon a 100 ml conţine 2 g acetilcisteină.

Excipient cu efect cunoscut: parahidroxibenzoat de metil (E 218) 0,100 g/100 ml.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie orală

Soluţie limpede sau slab opalescentă, incoloră, cu miros caracteristic de zmeură.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Acest medicament este indicat în tratamentul afecţiunilor respiratorii caracterizate de hipersecreţii dense şi vâscoase: bronşite acute, bronşite cronice şi acutizările acesteia, emfizemul pulmonar, mucoviscidoză, bronşiectazii.

FLUIMUCIL Doze şi mod de administrare

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani: o măsură dozatoare (10 ml), de 3 ori pe zi, echivalent cu 600 mg acetilcisteină pe zi;

Copii și adolescenți cu vârsta între 6- 14 ani: o măsură dozatoare (10 ml), de 2-3 ori pe zi, echivalent cu 400 -600 mg acetilcisteină pe zi;

Copii cu vârsta între 2- 6 ani: o măsură dozatoare (10 ml) de 2 ori pe zi echivalent cu 400 mg acetilcisteină pe zi;

Copii cu vârsta cuprinsă între 1 lună și 2 ani : ½ unitate de măsură dozatoare (5 ml) de 2 ori pe zi echivalent cu 200 mg.

Durata tratamentului trebuie să fie de 5-10 zile, pentru boala acută în timp ce pentru boala cronică tratamentul poate fi conform opiniei medicale prelungit la câteva luni.

Agitați flaconul înainte de deschidere.

După deschiderea flaconului produsul poate fi utilizat cel mult timp de 15 zile.2

4.3 Contraindicaţii

Fluimucil 20 mg/ml pediatric este contraindicat în cazul în care a fost observată hipersensibilitatea la acetilcisteină sau la oricare dintre excipienţi.

Fluimucil 20 mg/ml este în general contraindicat în timpul sarcinii și alăptării. (vezi pct.4.6).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Se administrează cu prudență în cazul:

– Pacienților astmatici care trebuie atent monitorizați în cursul tratamentului. Dacă apare bronhospasm tratamentul trebuie întrerupt imediat.

– Pacienților cu antecedente de boală ulceroasă sau cu ulcer peptic în special în cazul utilizării concomitente cu medicamente care pot cauza leziuni gastrice.

Administrarea acetilcisteinei poate determina, la începutul tratamentului, fluidificarea secreţiilor bronşice şi creşterea simultană a volumului acestora. La pacienţii care nu pot expectora în mod adecvat este necesară eliberarea căilor respiratorii prin drenaj postural sau prin aspiraţie bronşică pentru a se preveni retenţia secreţiilor.

Un ușor miros de sulf care se simte de la medicament nu indică alterarea acestuia, ci se datorează substanței active.

Informații importante despre unele ingrediente

Fluimucil 20 mg/ml pediatric conține benzoat de sodiu și trebuie luat în considerație în cazul pacienților cu funcție renală redusă sau diete restrictive de sodiu.

Fluimucil 20 mg/ml conţine benzoat de sodiu şi poate cauza reacţii alergice întârziate și foarte rar reacții imediate cu bronhospasm și urticarie.,

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacțiuni cu alte medicamente

Antibiotice

Informațiile disponibile privind interacțiunea antibiotic-acetilcisteină sunt bazate pe studiile in vitro, care evidențiază o descreștere a activității antibioticului după utilizarea concomitentă a celor două substanțe.

Totuși pentru siguranţă administrarea orală a antibioticelor nu trebuie să coincidă cu administrarea acetilcisteinei și trebuie amânată cu 2 ore.

Antitusive

Acest medicament nu trebuie asociat cu antitusive, deoarece retenţia secreţiilor poate apărea ca efect al diminuării reflexului de tuse.

Nitroglicerină

S-a demonstrat că utilizarea concomitentă de nitroglicerină și acetilcisteină determină hipotensiune arterială semnificativă și crește dilatarea arterei temporale rezultând posibile dureri de cap.

Dacă este necesară terapia concomitentă cu nitroglicerină și acetilcisteină pacienții trebuie monitorizați pentru hipotensiune arterială, care poate fi severă și trebuie atenționați cu privire la posibilitatea apariției durerilor de cap.

Cărbune activ

Cărbunele activ poate reduce efectul acetilcisteinei.

Se recomandă să nu se amestece alte medicamente în soluţia de Fluimucil 20 mg/ml.3

Interacțiunile medicamentului cu analizele de laborator

Acetilcisteina poate cauza interferențe cu metoda colorimetrică de testare pentru salicilatul total.

Acetilcisteina poate interfera cu analiza de determinare a ketonelor în urină.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Deşi studiile de teratogeneză efectuate cu Fluimucil 20 mg/ml pediatric la animale nu au evidenţiat niciun efect teratogen, administrarea acestuia în perioada de sarcină şi alăptare trebuie efectuată, ca în cazul altor medicamente, doar în cazul în care este neapărat necesar şi sub supraveghere medicală strictă.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu influențează capacitatea de a conduce vehicule și de a folosi utilaje .

4.8 Reacţii adverse

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacţiile adverse sunt clasificate pe aparate, organe şi sisteme şi prezentate în funcţie de frecvenţă, utilizând următoarea convenţie:

Foarte frecvente care afectează mai mult de 1 pacient din 10

Frecvente care afectează mai puţin de 1 din 10 pacienţi

Mai puţin frecvente care afectează mai puţin de 1 din 100 pacienţi

Rare care afectează mai puţin de 1 din 1000 pacienţi

Foarte rare care afectează mai puţin de 1 din 10000 pacienţi

Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile Clasa de organe

Puţin frecvente

Rare

Foarte rare

Cu frecvenţă necunos

cută

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilitate

Soc anafilactic,

Reacție anafilactică /anafilactoid ă

Tulburări ale sistemului nervos

Durere de cap

Tulburări ale urechii şi labirintului

Tinitus

Tulburări cardiace

Tahicardie

Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale

Bronhospasm,

Dispnee

Obstrucție bronșică

Tulburări vasculare

Hemoragie

Tulburări gastrointestinale

Vărsături, diaree, stomatită, durere abdominală,

greață

Dispepsie

Tulburări cutanate și subcutanate ale ţesutului

Urticarie, erupție cutanată, angioedem, prurit

Tulburări generale și condiții la locul de administrare

Febră

Edem facial

Analize

Presiune arterială redusă

A fost raportată foarte rar apariția unor reacții cutanate severe, cum sunt sindromul Stevens-Johnson și sindromul Lyell în legătură cu administrarea acetilcisteinei.

Dacă apar semne de alterare mucocutanoasă contactați imediat medicul dumneavoastră și întrerupeți administrarea acetilcisteinei.

Unele studii confirmă o reducere a agregării plachetare în timpul administrării acetilcisteinei. Semnificația clinică a acestor concluzii nu a fost încă definită.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Nu s-au observant cazuri de supradozaj la administrarea formelor orale de acetilcisteină.

Voluntarii au fost tratați cu acetilcisteină 11,6 g/zi, timp de 3 luni, fără a se observa nicio reacție adversă. Dozele orale de până la 500 mg acetilcisteină /kg corp au fost tolerate fără semne de intoxicație.

Simptome ale intoxicației

Supradozajul poate determina simptome gastrointestinale ca greață, vărsături și diaree.

Tratamentul intoxicației

Nu există tratament specific; terapia pentru supradozaj se bazează pe tratament simptomatic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: expectorante fără combinaţii cu antitusive mucolitice, codul R05CB01.

N-acetil-L-cisteina (NAC), substanţa activă din Fluimucil 20 mg/ml pediatric, exercită o acţiune muco-fluidifiantă intensă la nivelul mucusului şi secreţiilor mucopurulente, prin depolimerizarea complexelor mucoproteice şi a acizilor nucleici ce conferă vâscozitate componentei apoase şi purulente a sputei şi a altor secreţii.

În plus, acetilcisteina, exercită o acţiune antioxidantă directă, având în componenţă o grupare tiol nucleofilă (-SH) capabilă de interacţiunea directă cu grupurile electrofile ale radicalilor oxidanţi.

De un interes deosebit este o constatare recentă conform căreia acetilcisteina protejează α1- antitripsina, enzima inhibitoare a elastazei, împotriva inactivării sale de către acidul hipocloros5

(HOCI), un compus puternic oxidant sintetizat de mieloperoxidazele fagocitelor activate. În plus, structura moleculară îi permite acetilcisteinei să traverseze cu uşurinţă membrana celulară. În interiorul celulelor, acetilcisteina este dezacetilată şi astfel devine disponibilă L-cisteina, un aminoacid indispensabil sintezei glutationului (GSH).

GSH este o tripeptidă foarte reactivă, larg distribuită în diferite ţesuturi ale organismului, care este esenţială pentru menţinerea capacităţii funcţionale precum şi a integrităţii structurale celulare. De fapt, acesta reprezintă cel mai important mecanism intracelular de apărare împotriva radicalilor oxidanţi, atât endogeni cât şi exogeni, cât şi împotriva câtorva substanţe citotoxice.

Aceste acţiuni fac ca Fluimucil 20 mg/ml să fie foarte adecvat pentru tratamentul afecţiunilor acute şi cronice ale sistemului respirator caracterizate prin mucus vâscos şi secreţii mucopurulente.

NAC joacă un rol foarte important în menţinerea nivelurilor adecvate de GSH, contribuind prin aceasta la protecţia celulară împotriva diferitelor substanţe cu potenţial agresiv care, în urma depleţiei progresive a rezervelor de GSH, pot să îşi manifeste în întregime activitatea lor citotoxică, cum ar fi intoxicaţia cu paracetamol.

Datorită acestui mecanism de acţiune, NAC este indicată, de asemenea, ca antidot specific în tratamentul intoxicaţiei cu paracetamol şi în tratamentul cistitei hemoragice în cazul administrării de ciclofosfamidă, deoarece furnizează grupările –SH necesare blocării acroleinei, metabolitul ciclofosfamidei care determină uropatia din timpul tratamentului menţionat anterior. Datorită proprietăţilor sale antioxidante şi deoarece este un precursor al sintezei de glutation, acetilcisteina exercită, de asemenea, acţiune de protejare a căilor respiratorii, prin contracararea leziunilor substanţelor oxidante.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Echilibrul maselor de acetilcisteină a fost evaluat la şobolani şi câini, după administrarea i.v., i.m. şi p.o. a medicamentului marcat cu 35S. Conform acestor rezultate se poate concluziona că absorbţia acetilcisteinei după administrare orală, este aproape completă, mai ales în cazul administrării soluţiei.

La om, absorbţia intestinală a acetilcisteinei este rapidă; aceasta poate fi determinată în plasmă la 15 minute după administrarea orală, valoarea concentraţiei plasmatice fiind maximă după 60 minute. Acetilcisteina este dezacetilată parţial la nivelul mucoasei intestinale şi suferă metabolizare intensă la primul pasaj hepatic. Biodisponibilitatea absolută a acetilcisteinei variază între 8-12 %.

Distribuţie

După administrarea acetilcisteinei, există creşteri ale concentraţiilor plasmatice ale cisteinei, glutationului şi grupărilor tiol. La 5 ore după administrarea sa, 50% din doza administrată pe cale orală se regăseşte sub formă legată covalent cu proteine, acest procent scăzând la aproximativ 20% după 12 ore. S-a raportat că volumul total de distribuţie al acetilcisteinei este cuprins între 330-470 ml/kg.

Datele referitoare la distribuţia pulmonară, provin din studii efectuate la pacienţi cu boală respiratorie cărora li s-a administrat pe cale orală o doză unică de acetilcisteină marcată radioactiv. Concentraţiile plasmatice au atins valoarea maximă după 2-3 ore şi s-au menţinut la valori mari timp de 24 ore. Aproximativ 22% din radioactivitatea administrată a fost regăsită în urina pe 24 ore. Concentraţiile din ţesutul pulmonar determinate la 5 ore după administrare au fost similare celor plasmatice în proporţie de 0,9-1,0. Forma liberă a medicamentului administrat şi metaboliţii acestuia au fost regăsiţi în proporţie de 22% în plasmă şi de 48% în plămâni. Radioactivitatea a fost descoperită, de asemenea, în secreţiile bronşice chiar în cantitate mai scăzută decât cea din ţesutul pulmonar.

Metabolizare

Acetilcisteina reacţionează rapid cu alte componente plasmatice care prezintă grupări tiol cum ar fi cisteina, glutationul sau chiar cu ea însăşi rezultând acetilcisteină-cisteină, acetilcisteină-glutation şi diacetilcistină.

Într-un studiu în care s-a determinat o biodisponibilitate orală a acetilcisteinei de 9,1%, biodisponibilitatea formei libere a acetilcisteinei a fost de doar 4,0%. După absorbţia din tractul gastro-intestinal, medicamentul este dezacetilat în ficat. Compusul rezultat, cisteina, este considerat ca 6

fiind metabolitul activ al acesteia. După aceea, metabolizarea acetilcisteinei urmează aceeaşi cale deja determinată pentru cisteină.

Eliminare

După administrarea orală la şobolani, aproximativ 3% din radioactivitate a fost regăsită în materiile fecale de pe o perioadă de 96 ore. Cu toate acestea, aproximativ 3-5% a fost de asemenea, regăsită după administrare i.m. şi i.v.. Astfel, cantitatea regăsită în materiile fecale nu reprezintă fracţiunea neabsorbită ci este rezultatul excreţiei biliare. În mod similar, la câine, cantitatea regăsită în fecale a fost de 10% în decurs de 96 ore. La om, lipsesc valorile comparabile ale cantităţii regăsite în materiile fecale, deşi s-au efectuat investigaţii ADME cu 35S la pacienţii cu tulburări respiratorii. În aceste investigaţii, cantitatea regăsită după administrare în urina pe 24 ore a fost de aproximativ 22%. Acesta este comparabilă cu rezultatele similare obţinute în studiile efectuate la animale: cantitatea regăsită după administrarea orală în urina pe 96 ore a fost de 17% la şobolani şi de 26% la câini. Valoarea clearance-ului renal a fost estimată la aproximativ 0,2 l/kg şi oră. Doar 20-30% din valoarea clearance-ului total este reprezentată de cel renal.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Acetilcisteina se caracterizează printr-o toxicitate redusă. Administrată pe cale orală, DL50 este mai ridicată de 10g pe kg atât la şoareci cât şi la şobolani, în timp ce administrată intravenos, nivelul este de 2.8g pe kg la şobolani şi 4.6 g pe kg la şoareci. La tratamentele pe termen lung, doza de 1g pe kg administrată zilnic a fost tolerată de şobolani timp de 12 săptămâni.

La câini, administrarea orală zilnică a 300mg pe kg timp de un an nu a cauzat nici o reacţie toxică. Administrarea dozelor mari pe cobai şi iepuri în perioada de organogeneză a sarcinii nu a avut ca efect naşterea unor subiecţi cu malformaţii.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Parahidroxibenzoat de metil (E 218)

benzoat de sodiu

edetat disodic

carboximetilceluloză sodică

zaharină sodică

aromă de zmeură

hidroxid de sodiu

apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Se recomandă să nu se amestece alte medicamente în soluţia pediatrică Fluimucil 20 mg/ml.

În absenţa studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani.

După prima deschidere a flaconului produsul poate fi utilizat cel mult timp de 15 zile.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.7

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un flacon de sticlă brună conținând 100 ml soluție orală și o măsură dozatoare din polipropilenă (5 și 10 ml).

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Medicamentele nu trebuie aruncate pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

ZAMBON S.p.A.

Via Lillo del Duca, 10-20091 Bresso (Milano), Italia

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7715/2015/01

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirea autorizaţiei – Mai 2015

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai 2015

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro/

 

 

Articolul precedentACICLOVIR-RICHTER 50 mg/g cremă   Rezumatul caracteristicilor produsului
Articolul următorTONOTIL N pulbere şi soluţie pentru soluţie orală Rezumatul caracteristicilor produsului