Hidrocortizon Fiterman 10 mg/g, unguent  Rezumatul caracteristicilor medicamentului

Hidrocortizon Fiterman 10 mg/g, unguent

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un gram unguent conţine acetat de hidrocortizon 10 mg.

Excipienţi: alcool cetilic 50 mg, p-hidroxibenzoat de metil (E 218) 120 mg şi p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216) 0,3 mg pentru un gram unguent

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Unguent

Masă semisolidă, omogenă, de culoare albă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul dermatozelor sensibile la corticosteroizi (de exemplu exeme inclusiv atopice, infantile, de stază, neurodermatoze, dermatită seboreică, intertrigo, înţepături de insecte).

Hidrocortizon Doze şi mod de administrare

Hidrocortizon Fiterman se administrează de 2-3 ori pe zi, la nivelul zonei afectate. Durata tratamentului nu trebuie să depăşească 7 zile în cazul adulţilor şi 5 zile sau mai puţin în cazul copiilor. .

După fiecare utilizare, mâinile se spală atent.

Considerând ca unitate o cantitate de unguent având lungimea falangei distale a unui deget arătător la scoaterea din tub, pentru diferite suprafeţe ale corpului dozele recomandate sunt:

Adulţi

-2 unităţi pentru tratamentul la nivelul mâinilor sau a piciorului;

-3 unităţi pentru tratamentul la nivelul braţului şi antebraţului

– 6 unităţi pentru tratamentul la nivelul coapsei şi gambei

– 14 unităţi pentru tratamentul la nivelul feţei anterioare sau posterioare a trunchiului.

Uneori pot fi necesare doze mai mici.

Copii:

În general dozele recomandate copiilor sunt mai mici.De exemplu un copil cu vârsta între 6 luni şi un 1 an necesită până la un sfert din doza adultului iar un copil cu vârsta de 4 ani până la o treime.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la acetat de hidrocortizon sau la oricare dintre excipienţi.

Hidrocortizon Fiterman, unguent este contraindicat în leziunile infecţioase primare cutanate de natură bacteriană (impetigo), virală (Herpes simplex, varicelă) sau fungică (Candida sau dermatofiţi) precum şi în acneea rosacee şi vulgară.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Trebuie evitat tratamentul continuu de lungă durată şi contactul cu ochii.

Apariţia unei erupţii cutanate după aplicarea Hidrocortizon Fiterman, unguent necesită întreruperea imediată a tratamentului.

Se evită aplicarea medicamentului pe suprafeţe mai mari de 30% din aria corporală sau sub pansament ocluziv. La copiii mici scutecul poate acţiona ca un pansament ocluziv, determinând creşterea absorbţiei acetatului de hidrocortizon. De aceea la aceştia tratamentul nu trebuie să depăşească 5 zile.

Administrarea de Hidrocortizon Fiterman, unguent în timpul sarcinii şi alăptării se va face cu precauţie (vezi pct.4.6).

În cazul unor leziuni infectate este necesar un tratament antiinfecţios concomitent; orice exacerbare a acestor infecţii necesită întreruperea tratamentului glucocorticoid.

Ca în cazul tuturor glucocorticoizilor, administrarea prelungită la nivelul feţei nu este de dorit.

Hidrocortizon Fiterman unguent conţine alcool cetilic care poate determina reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact) şi p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de n-propil (E 216) care pot provoca reacţii alergice (chiar întârziate).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile medicamentoase.

Datorită absorbţiei sistemice mici a hidrocortizonului, în cazul utilizării conform recomandărilor a Hidrocortizonului Fiterman, unguent, este puţin probabil să apară interacţiuni medicamentoase.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Până în prezent, nu sunt disponibile alte date epidemiologice relevante.

De aceea medicamentul nu va fi prescris la femeia gravidă decât după evaluarea raportului risc potenţial fetal/beneficiu matern. Administrarea topică a glucocorticoizilor la animale poate determina apariţia unor anomalii la făt incluzând palatoschisis şi întârzierea creşterii intrauterine.

Nu se cunoaşte dacă în cazul utilizării topice glucocorticoizii sunt absorbiţi sistemic într-o cantitate suficientă pentru a putea fi regăsiţi în laptele matern.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Hidrocortizon Fiterman unguent nu are nici o influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţii adverse locale: senzaţie de arsură, prurit, iritaţie, tulburări trofice cutanate (subţieri, striaţii, dilatarea vaselor superficiale, atrofie cutanată (în special la nivelul feţei), întârzierea cicatrizării plăgilor, escarelor, leziunilor ulcerate, erupţii acneiforme, infecţii secundare.

În cazul utilizării topice a glucocorticoizilor au fost raportate tulburări de pigmentare şi hipertricoză.

În cazul aplicării unguentului cu hidrocortizon coform recomandărilor, reacţiile adverse sistemice sunt puţin probabile deoarece este un corticosteroid cu potenţă slabă.

Aplicarea unor cantităţi mari de unguent, timp îndelungat, pe suprafeţe întinse de piele denudată sau la nivelul unor zone cu absorbţie crescută (la nivelul pliurilor cutanate sau a pansamentelor ocluzive în special la copii) pot determina efecte cortizonice sistemice: hipercorticism şi inhibiţia axului hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenalian; la nivelul zonelor cu absorbţie crescută pot apare tulburări atrofice.

4.9 Supradozaj

În cazul administrării unguentului Hidrocortizon Fiterman este puţin probabil să se producă supradozaj. Totuşi, în acest caz, suprafaţa pe care s-a aplicat unguentul trebuie spalată cu o cantitate mare de apă şi săpun. În cazul supradozajului cronic pot apare semne de hipercorticism şi tratamentul trebuie oprit.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: corticosteroizi de uz dermatologic, corticosteroizi, corticosteroizi cu potenţă slabă, cod ATC: D07AA02

Hidrocortizonul este principalul glucocorticoid fiziologic, hidrocortizonul acetat fiind esterul acestuia. Glucocorticoizii au acţiune antiinflamatoare mai intensă comparativ cu cea a antiinflamatoarelor nesteroidiene prin acţiunea inhibitoare asupra producerii unor factori celulari care generează răspunsul inflamator. Administrat sub formă de unguent, hidrocortizonul acetat are acţiune antiinflamatoare, antialergică, antipruriginoasă şi vasoconstrictoare.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Aplicat local, sub formă de unguent, hidrocortizonul acetat se acumulează la nivelul stratului cornos (care joacă rol de depozit), iar restul se distribuie în sens descrescător în straturile epidermului şi doar o cantitate foarte mică ajunge în derm şi ulterior în circulaţia sistemică. După absorbţie, glucocorticoizii se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice. Biotransformarea lor se face în principal la nivel hepatic (mai puţin renal), iar metaboliţii lor hidroxilaţi şi cei conjugaţi se elimină prin urină.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studii nonclinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru utilizarea clinică.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Vaselină albă

Trigliceril diizostearat

Alcool cetilic

Glicerol monostearat 40-55

Octildodecanol

p-Hidroxibenzoat de metil

p-Hidroxibenzoat de n-propil

Apă purificată

Etanol 96%

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani 4

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un tub din Al a 20 g unguent

Cutie cu un tub din Al a 35 g unguent

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

S.C. Fiterman Pharma S.R.L.

Str. Păcurari nr. 127, Iaşi, România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

1051/2008/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Autorizare – Septembrie/2008

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Septembrie – 2008