Metronidazol A 5 g/l soluţie perfuzabilă  Rezumatul caracteristicilor produsului

Metronidazol A soluţie perfuzabilă
Metronidazol A soluţie perfuzabilă

| DetaliiIndicații | Doze | Contraindicații | Interacțiuni | Sarcina |
Reacții adverse | Supradoza |

Detalii Metronidazol

Denumirea comerciala: METRONIDAZOL A 5g/l
Denumirea comuna internationala: METRONIDAZOLUM – 5g/l
Forma farmaceutica: solutie perfuzabil
Bucati: 1 solutie perfuzabil
Doza (concentratia): 5g/l
Forma de prezentare: CUTIE X 1 FLACON X 200 ML
Producator: INFOMED
Tara: Romania
Cod CIM: W42139001

Cod ATC: J01XD01
J – antiinfectioase de uz sistemic
J01 – antibiotice
J01XD – derivati de imidazol

A+C2 – În funcție de ambalaj. Pentru detalii, verificați informațiile de pe ambalaj.

Pret

Denumire comerciala Firma Pret
(lei)
METRONIDAZOL A 5g/l
12 sol. perf.
INFOMED
Romania
109.55

 

Metronidazol A 5 g/l soluţie perfuzabilă  Rezumatul caracteristicilor produsului

  1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Metronidazol A 5 g/l soluţie perfuzabilă

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1000 ml soluţie perfuzabilă conţin metronidazol 5 g şi glucoză sub formă de monohidrat 55 g.

Excipient cu efect cunoscut: sodiu 258,7 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Soluţie perfuzabilă

Soluţie limpede slab gălbuie, fără particule vizibile.

  1. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul curativ al infecţiilor medico-chirurgicale cu germeni anaerobi sensibili. Profilaxia infecţiilor postoperatorii cu germeni anaerobi sensibili, după intervenţii chirurgicale digestive ori genitale, în asociere cu un antibiotic activ pe germenii aerobi.

Amibiaza severă cu localizare hepatică si intestinală.

4.2 Doze şi mod de administrare

Tratamentul infecţiilor cu germeni anaerobi

Adulţi: 1-1,5 g metronidazol/zi (1-1 ½ flacoane Metronidazol A 5 g/l)în 2-3 perfuzii i.v.

Copii: 20-30 mg metronidazol/kg şi zi în 2-3 perfuzii i.v.

Calea intravenoasă poate fi înlocuită imediat ce este posibilă administrarea orală a medicamentului.

Profilaxia infecţiilor postoperatorii

Antibioprofilaxia trebuie să fie de scurtă durată adesea limitată la perioada preoperatorie, uneori 24 ore, dar niciodată mai mult de 48 ore.

Adulţi: cu 30 minute înaintea intervenţiei chirurgicale se injectează i.v. o doză unică de 1g metronidazol (1 flacon Metronidazol A 5 g/l).

Copii: cu 30 minute înaintea intervenţiei chirurgicale se injectează i.v. o doză unică de 20-40 mg metronidazol/kg.

Amibiaza

– Adulţi: 1,5 g metronidazol/zi (1 ½ flacoane Metronidazol A 5 g/l)în 3 perfuzii i.v. a 500 mg metronidazol.

Copii: 30-40 mg metronidazol/kg şi zi perfuzie i.v.

În amibiaza hepatică în stadiul abcedat, evacuarea abcesului este dublată de tratamentul cu metronidazol.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la metronidazol, la alţi derivaţi imidazolici sau la oricare dintre excipienţii medicamentului.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Se va întrerupe tratamentul în caz de ataxie, vertij sau confuzie mintală.

Există riscul agravării stărilor neurologice la bolnavii cu afecţiuni neurologice centrale sau periferice severe, stabilizate sau in evoluţie.

Pacienţii în tratament cu glucocorticoizi sau cei cu predispoziţie la edeme trebuie atenţionaţi asupra conţinutului în sodiu al medicamentului .

A se evita băuturile alcoolice (reacţie de tip disulfiram).

La pacienţii cu discrazii sanguine sau în cazul tratamentului cu doze mari şi/sau tratament îndelungat se recomanda efectuarea formulei leucocitare inainte şi după tratament. În caz de leucopenie,  portunitatea întreruperii tratamentului depinde de gravitatea infecţiei.

La pacienţii cu diabet zaharat trebuie ţinut cont de conţinutul în glucoză al medicamentului.

Examene de laborator

Metronidazolul poate imobiliza treponemele şi deci poate determina un test Nelson fals pozitiv.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Interacţiuni medicamentoase

Asocieri nerecomandate

Asocierea cu disulfiram poate produce crize delirante, stări confuzionale.

Utilizarea metronidazolului concomitent cu băuturile alcoolice produce reacţii de tip disulfiram: senzaţie de căldură, hiperemie, vărsături, tahicardie.

Asocieri ce necesită precauţii

Metronidazolul potenţează efectul anticoagulantelor orale prin scăderea metabolizării hepatice a acestora şi creşte riscul hemoragiilor, necesitând controlul frecvent al timpului de protrombină şi al INR-ului.

Asocieri de care trebuie ţinut cont :

Metronidazolul poate creşte toxicitatea 5-fluoro-uracilului prin scăderea clearance-ului renal al acestuia.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Observarea mai multor sute de gravide expuse la metronidazol în primul trimestru de sarcină nu a evidenţiat efecte malformative particulare sau efecte toxice fetale. În consecinţă, sarcina nu reprezintă o contraindicaţie a utilizării metronidazolului în caz de necesitate.

A se evita administrarea metronidazolului în timpul alăptării deoarece acesta se excretă în laptele  matern.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

În timpul tratamentului cu metronidazol poate fi influenţată capacitatea de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje datorită riscului de vertij.

 

4.8 Reacţii adverse

Rare tulburări digestive: greaţă, gust metalic, anorexie, crampe epigatrice, vărsături, diaree. Excepţional semne cutaneo-mucoase (prurit, urticarie, tulburări vasomotorii), semne neuropsihice (cefalee, vertij, confuzie mintală, convulsii) sau pancreatite reversibile după încetarea tratamentului.

În cazul utilizării dozelor mari şi/sau tratamentului îndelungat pot să apară leucopenie, neuropatii periferice senzitive reversibile în câteva zile de la întreruperea tratamentului.

Se mai poate observa colorarea brun-roşcat a urinii determinată de prezenţa pigmenţilor hidrosolubili rezultaţi din metabolizarea medicamentului.

4.9 Supradoze

În caz de fenomene toxice se opreşte administrarea medicamentului şi se instituie tratamentul adecvat.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte antibacteriene, derivaţi de imidazol, codul ATC: J01XD01

Spectru antimicrobian:

-Specii obişnuit sensibile:Peptostreptococcus, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, alte specii de clostridii, Bacteroides frgilis, alte specii de bacteroides, prevotella, fusobacterium, veillonella. Peste 90% dintre acestea sunt sensibile.

-Specii rezistente: propionibacterium, actinomyces, mobiluncus. Cel puţin 50% din specii sunt rezistente.

-Specii inconstant sensibile: bifidobacterium, eubacterium. Procentul de rezistenţă este variabil; sensibilitatea este deci imprevizibilă în absenţa antibiogramei.

Spectru antiparazitar: Entamoeba histolytica, Trichomonas vaginalis, Giardia intestinalis.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Administrarea unei doze unice de 500 mg de metronidazol în perfuzie i.v., timp de 20 minute, determină o concentraţie plasmatică medie de 18 g/ml la sfarşitul perfuziei. Repetarea perfuziei la 8 ore determină aceeaşi concentraţie plasmatică. Timpul de injumătăţire plasmatică este de 8-10 ore. Se leagă de proteinele plasmatice în proporţie de 10%.

Difuzează rapid şi semnificativ în: plămâni, ficat, rinichi, piele, bilă, LCR, salivă, lichid seminal, secreţii vaginale. Metronidazolul traversează bariera feto-placentară şi se excretă în laptele matern.

Metronidazolul este metabolizat în ficat, rezultând doi metaboliţi neconjugaţi care au activitate antibacteriană în proporţie de 10-30%.

Metronidazolul se excretă în principal pe cale urinară (în proporţie de 40-70%, 20% sub formă nemodificată), determinând o coloraţie brun-roşcat a urinii şi biliară, o mică parte se excretă prin fecale. În caz de insuficienţă renală timpul de înjumătăţire plasmatică rămâne neschimbat şi nu este necesară modificarea dozelor. În caz de hemodializă metronidazolul este rapid eliminat, iar timpul de înjumătăţire plassmatică se reduce la 2,5 ore.

5.3 Date preclinice de siguranţă

La animale, metronidazolul nu s-a demonstrat a fi teratogen sau toxic fetal La om nu există nici o suspiciune de carcinogeneză, deşi ea a fost relevată la o anumită specie de şoareci dar, nu şi la şobolani şi hamsteri.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Clorură de sodiu

Apă distilată pentru preparate injectabile.

6.2 Incompatibilităţi

Nu se cunosc.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25oC, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 1 flacon din sticlă incoloră, tip II, cu capacitate 250 ml, închis cu dop de cauciuc, sigilat cu capsă de aluminiu, cu disc din propilenă de culoare roşie; conţine 200 ml soluţie perfuzabilă.

Cutie cu 12 flacoane din sticlă incoloră, tip II, cu capacitate 250 ml, închis cu dop de cauciuc, sigilat cu capsă de aluminiu, cu disc din propilenă de culoare roşie.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Se va administra numai cu trusa de perfuzie prevăzută cu filtru de dimensiuni pentru reţinerea particulelor subvizibile. Soluţia neutilizată rămasă în flacon se aruncă.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

INFOMED FLUIDS S.R.L.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266

Bucureşti

România

  1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

10038/2017/01-02

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Iunie 2017

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2017