Metronidazol Arena 250 mg comprimate  Rezumatul Caracteristicilor Produsului

Metronidazol Arena 250 mg
Metronidazol Arena 250 mg

| DetaliiIndicații | Doze | Contraindicații | Interacțiuni | Sarcina |
Reacții adverse | Supradoza |

Detalii Metronidazol

Denumirea comerciala: METRONIDAZOL 250mg
Denumirea comuna internationala: METRONIDAZOLUM – 250mg
Forma farmaceutica: comprimate
Bucati: 30 comprimate
Doza (concentratia): 250mg
Forma de prezentare: CUTIE X 3 BLIST. AL/PVC X 10 COMPR.
Producator: ARENA
Tara: Romania
Cod CIM: W53689002

Cod ATC: J01XD01
J – antiinfectioase de uz sistemic
J01 – antibiotice
J01XD – derivati de imidazol

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

A+C2 – În funcție de ambalaj. Pentru detalii, verificați informațiile de pe ambalaj.

Pret

Denumire comerciala Firma Pret
(lei)
METRONIDAZOL 250mg
30 compr.
ARENA
Romania
7.55

Metronidazol Arena 250 mg comprimate  Rezumatul Caracteristicilor Produsului 

DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Metronidazol Arena 250 mg comprimate

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine metronidazol 250 mg

Excipienţi cu efect cunoscut: lactoză monohidrat28 mg

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

Comprimate neacoperite, de culoare alb-gălbuie, marcate pe una din feţe cu CAS

  1. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Metronidazolul este indicat în tratamentul infecţiilor provocate de microorganisme sensibile:

– amoebiază;

– tricomoniază urogenitală;

– vaginite nespecifice;

– lambliază (giardiaza);

tratament curativ în infecţii medico-chirurgicale cu germeni anaerobi sensibili;

– continuarea tratamentelor curative efectuate pe cale parenterală ale infecțiilor cu germeni anaerobi sensibili;

– în timpul intervenţiilor chirurgicale cu risc mare de infecţie, pentru profilaxia infecţiilor postoperatorii cu germeni anaerobi sensibili.

 

În timpul administrării Metronidazol Arena 250 mg, trebuie respectate ghidurile oficiale pentru

utilizarea adecvată a medicamentelor antimicrobiene.

4.2 Doze şi mod de administrare

Amoebiază

Adulţi: doza uzuală este de 6 comprimate (1,5 g metronidazol) pe zi, administrate oral, divizat în 3 prize.

Copii: doza uzuală este de 30 – 40 mg metronidazol/kg/zi, administrată oral, divizată în 3 prize, fără a depăsi doza recomandată la adulţi.

În caz de abcese hepatice ameobiene, se recomandă asocierea tratamentului cu metronidazol cu evacuarea chirurgicală a abcesului.

Tratamentul se va administra timp de 7 zile consecutiv.

Trichomoniază:

Femei (uretrite şi vaginite): se recomandă o doză unică orală de 8 comprimate (2 g metronidazol) sau un tratament asociat timp de 10 zile consecutiv, cu 2 comprimate (500 mg metronidazol) pe zi, administrate oral şi un ovul pe zi.

Bărbaţi (uretrite): se recomandă tratament timp de 10 zile consecutiv, cu 2 comprimate (500 mg metronidazol) pe zi, administrate oral.

Lambliază (giardiază):

Adulţi: doza uzuală este de 3 – 4 comprimate (750 – 1000 mg metronidazol) pe zi, administrate oral, timp de 5 zile consecutiv.

Copii între 6 15 ani: doza uzuală este de 2 comprimate (500 mg metronidazol) pe zi, administrate oral.

Vaginite nespecifice:

Doza uzuală este de 2 comprimate (500 mg metronidazol) administrate oral, de 2 ori pe zi, timp de 7 zile consecutiv.

Concomitent, trebuie tratat şi partenerul. În anumite cazuri, se recomandă asocierea tratamentului oral cu administrarea de ovule.

Infecţii medico-chirurgicale cu germeni anaerobi:

Adulţi: doza uzuală este de 4 – 6 comprimate (1 – 1,5 g metronidazol) pe zi.

Copii între 6 15 ani: doza uzuală este de 20 – 30 mg metronidazol/kg şi zi.

Chimioprofilaxia infecţiilor chirurgicale:

Metronidazolul se va asocia cu antibiotice cu acţiune asupra enterobacteriilor.

Adulţi: doza uzuală este de 2 comprimate (500 mg metronidazol) la intervale de 8 ore, începând cu 48 ore înainte de intervenţie şi continuând 12 ore postoperator.

Copii între 6 15 ani: se foloseşte aceeaşi schemă de tratament, administrându-se doze de 20 – 30 mg metronidazol/kg şi zi.

Copii sub 6 ani: se recomandă folosirea altor forme farmaceutice, adecvate vârstei.

4.3 Contraindicaţii

 

Hipersensibilitate la metronidazol, la nitroimidazoli sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.3

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Tratamentul cu metronidazol trebuie întrerupt dacă apar ataxie, ameţeli sau confuzie. Datorită riscului de afectare neurologică, se recomandă evitarea administrării medicamentului la pacienţii cu afecţiuni neurologice centrale sau periferice.

În timpul tratamentului cu metronidazol este necesară evitarea ingestiei băuturilor alcoolice, precum şi administrarea medicamentelor care conţin alcool etilic, deoarece pot să apară reacţii de tip disulfiram.

La om, metronidazolul nu a dovedit risc carcinogen; acesta a fost evidenţiat numai la anumite animale de laborator, în condiţiile administrării medicamentului în doze foarte mari, timp îndelungat.

Metronidazol este metabolizat în principal prin oxidare hepatica. În prezența insuficienței hepatice avansate poate apărea afectare substanțială a clearance-ului de metronidazol. Cumulare semnificativă poate apărea la pacienții cu encefalopatie hepatică rezultând concentrații plasmatice ridicate de metronidazol, care pot contribui la simptomele encefalopatiei. Prin urmare, Metronidazol Arena ar trebui să fie administrat cu precauție la pacienții cu encefalopatie hepatică. Doza zilnică trebuie redusă la o treime și poate fi administrată o dată pe zi.

La pacienţii cu antecedente de discrazie sanguină sau în cazul tratamentelor de lungă durată sau cu doze mari, se recomandă monitorizarea hemoleucogramei. Dacă apare leucopenie, continuarea administrării se va decide în funcţie de gravitatea infecţiei, după evaluarea raportului risc potenţial/beneficiu terapeutic.

În caz de tratament prelungit este necesară monitorizarea apariției semnelor evocatoare de reacții adverse de tip neuropatie centrală sau periferică (parestezii, ataxie, vertij, crize convulsive).

Se consideră necesară monitorizarea clinică și paraclinică în cazul în care tratamentul depășește 10 zile.

La pacienții care sunt supuși hemodializei este necesară readministrarea de Metronidazol Arena.

Deoarece acest medicament conţine lactoză, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază (Lapp) sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

 

Asocieri nerecomandate:

– disulfiram: asocierea cu metronidazolul poate produce episoade de delir sau stări confuzionale;

– alcool etilic: pot să apară înroşirea feţei, senzaţie de căldură, vărsături, tahicardie; de aceea, în timpul tratamentului cu metronidazol trebuie evitat consumul de băuturi alcoolice şi de medicamente care conţin alcool etilic.

– litiu

Asocieri care necesită precauţii:

– anticoagulante orale: metronidazolul creşte efectul anticoagulantelor orale prin diminuarea metabolizării lor hepatice, cu risc de hemoragie; se recomandă controlul mai frecvent al timpului de protrombină şi al INR, cu ajustarea dozei de anticoagulant în timpul şi 8 zile după întreruperea tratamentului cu metronidazol.4

Asocieri de avut în vedere:

fenobarbital sau fenitoină: la pacienții care primesc fenobarbital sau fenitoină metabolizarea metronidazolului este mult mai rapidă decât în mod normal, reducându-se timpul de înjumătăţire la aproximativ 3 ore;

– 5-fluorouracil: metronidazolul creşte toxicitatea 5-fluorouracilului prin reducerea clearance-ului acestuia.

– busulfan: metronidazolul crește toxicitatea busulfanului prin creșterea concentrațiilor plasmatice ale acestuia.

– ciclosporină

Influenţarea testelor de laborator:

Metronidazolul poate imobiliza treponemele şi poate produce reacţie fals pozitivă la testul Nelson-Mayer.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

SARCINA

Studiile privind efectele asupra funcţiei de reproducere efectuate la animale nu au relevat efecte teratogene sau fetotoxice. Datele obţinute de la un număr mare de paciente însărcinate, tratate cu metronidazol în primul trimestru de sarcină, nu au evidenţiat efecte malformative particulare. Studii la un număr echivalent de paciente însărcinate, tratate cu metronidazol după primul trimestru de sarcină, nu au arătat efecte fetotoxice. În consecinţă, sarcina nu reprezintă o contraindicaţie în cazul în care administrarea medicamentului este absolut necesară. Nu sunt recomandate tratamentele de scurtă durată cu doze mari.

Deoarece metronidazolul se excretă în laptele matern, se recomandă, în funcţie de importanţa tratamentului pentru mamă, fie evitarea administrării, fie întreruperea alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule și de a folosi utilaje

 

De obicei, metronidazolul nu influenţează negativ capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje; rareori au fost raportate vertij, confuzie, halucinații, convulsii sau tulburări vizuale tranzitorii. Pacienţii trebuie sfătuiţi să nu conducă vehicule şi să nu folosească utilaje în cazul în care apar astfel de simptome.

4.8 Reacţii adverse

 

Reacţiile adverse sunt prezentate clasificate pe aparate, organe şi sisteme şi în funcție de frecvenţă conform terminologiei MedDRA:

Foarte frecvente: ≥ 1/10

Frecvente: ≥ 1/100 şi < 1/10

Mai puţin frecvente: ≥ 1/1000 şi < 1/100

Rare: ≥ 1/10000 şi < 1/1000

Foarte rare: < 1/10000

Cu frecvenţă necunoscută care nu poate fi estimată din datele disponibile

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii

Tulburări hematologice şi limfatice

Foarte rare: neutropenie, agranulocitoză, trombopenie, pancitopenie5

Tulburări ale sismemului imunitar

Cu frecventă necunoscută: angioedem, urticarie, febră

Tulburări metabolice și de nutriție

Cu frecventă necunoscută: anorexie

Tulburări psihice

Foarte rare: tulburări psihice inclusiv confuzie și halucinații

Cu frecventă necunoscută: stare depresivă

Tulburări ale sismemului nervos

Foarte rare: encefalopatie (manifestată, de exemplu, prin confuzie, febră, cefalee, halucinații, paralizii, sensibilitate la lumină, tulburări de vedere și de mișcare, torticolis) şi sindrom cerebelos subacut (manifestat, de exemplu, prin ataxie, dizartrie, afectarea mersului, nistagmus și tremor) care sunt reversibile la întreruperea tratamentului

– somnolență, amețeli, convulsii, cefalee

Tulburări oculare

Foarte rare: tulburări de vedere trecătoare, cum sunt diplopia și miopia

Tulburări gastro-intestinale

Cu frecventă necunoscută: afectarea gustului, inflamația limbii, mucozită orală, greață, vărsături, dureri epigastrice, diaree

Tulburări hepatobiliare

Foarte rare: creșterea enzimelor hepatice (AST, ALT, fosfataza alcalină), hepatită colestatică sau mixtă și leziuni hepatice, icter și pancreatită, care sunt reversibile la întrerupera tratamentelui – cazuri de insuficiență hepatică care necesită transplant de ficat au fost raportate la pacientii tratati cu metronidazol în asociere cu alte medicamente antibiotice.

Afecțiuni cutanate și ale țesutului cutanat

Foarte rare: erupții cutanate, erupții pustuloase, prurit înroțirea feței

Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjuctiv

Foarte rare: mialgii, artralgii

Tulburări renale ți ale căilor urinare

Foarte rare: urină mai închisă la culoare datorită metabolitului metronidazolului.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradoze

 

Doze orale unice de metronidazol, de până la 12 g au fost raportate la tentative de suicid și supradoze accidentale. Simptomele s-au limitat la vărsaturi, ataxie si dezorientare ușoară. Nu 6

există un antidot specific pentru supradozajul cu metronidazol. În caz de suspiciune de supradozaj masiv, tratament simptomatic și de susținere trebuie să fie instituit.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

 

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

 

Grupa farmacoterapeutică: alte antibactene, derivaţi de imidazol, codul ATC: J01XD01.

Grupa farmacoterapeutică: preparate antiprotozoare, amoebicide și similare , derivaţi de nitroimidazol, codul ATC: P01A B01.

Mecanism de acţiune:

Metronidazolul este un chimioterapic de sinteză, derivat de 5-nitroimidazol.

Are acţiune toxică – letală selectivă faţă de o serie de microorganisme anaerobe – bacterii, protozoare. Metronidazolul este activat intracelular printr-un proces de reducere ezimatică propriu microorganismelor patogene anaerobe (protozoare, bacterii). Se formeză compuşi intermediari care acţionează bactericid prin afectarea ADN-ului, a proteinelor şi membranelor celulare. Acest proces este propriu microorganismeloe anaerobe care posedă echipamentul enzimatic necesar.

Spectrul de activitate antimicrobiană

Concentraţiile-limită care separă suşele sensibile de cele cu sensibilitate intermediară şi pe acestea din urmă de cele rezistente, sunt: S ≤ 4 mg/l şi R > 4 mg/l.

Prevalenţa rezistenţei dobândite poate varia în funcţie de zona geografică şi de anotimp pentru anumite specii. Este deci util să se cunoască date despre prevalenţa rezistenţei locale, mai ales în cazul tratamentului infecţiilor severe. Aceste date nu pot oferi decât o orientare în ceea ce priveşte probabilitatea ca o suşă bacteriană să fie sensibilă la acest agent antiinfecţios.

Specii sensibile:

– aerobi Gram negativ: Helicobacter pylori

– anaerobi: Bacteroides fragilis, Bifidobacterium, Bilophila, Clostridium perfringens, Clostridium difficile, Eubacterium, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, Veillonella.

Specii rezistente:

– aerobi Gram pozitiv: Actinomyces

– anaerobi: Mobiluncus, Propionibacterium acnes

Activitate antiparazitară:

Entamoeba histolytica

-Giardia intestinalis

-Trichomonas vaginalis

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

 

Absorbţie

După administrarea orală, metronidazolul este absorbit rapid; cel puţin 80% se absoarbe în prima oră. Concentraţiile plasmatice maxime după administrarea orală sunt similare cu cele obţinute după administrarea intravenoasă de doze echivalente. Biodisponibilitatea după administrarea orală este de 100%, nefiind modificată semnificativ de ingestia alimentelor.7

Distribuţie

După aproximativ o oră de la adminstrarea unei doze unice de 125 mg, concentraţia plasmatică maximă atinsă este, în medie, de 10 μg/ml. După 3 ore, concentraţia plasmatică medie este de 13,5 μg/ml.

Timpul de înjumătăţire plasmatică este de 8 – 10 ore.

Legarea de proteinele plasmatice este mică: sub 20%.

Volumul aparent de distribuţie este semnificativ, de aproximativ 40 l (corespunzător la 0,65 l/kg).

Distribuţia este rapidă şi importantă; se ating concentraţii similare cu cele plasmatice în: plămâni, rinichi, ficat, piele, bilă, lichid cefalorahidian, salivă, lichid seminal, secreţii vaginale.

Metronidazolul traversează bariera feto-placentară şi se excretă în laptele matern.

Metabolizare

Se metabolizează predominant hepatic, prin oxidare, rezultând doi compuşi principali:

– metabolitul „alcool”, metabolit principal, cu activitate bactericidă asupra anaerobilor de aproximativ 30% din cea a metronidazolului şi timp de înjumătăţire plasmatică prin eliminare de aproximativ 11 ore;

– metabolitul „acid”, în cantitate mică, cu activitate bactericidă de aproximativ 5% din cea a metronidazolului.

Eliminare

Se concentrează intens în ficat şi în bilă. Se concentrează slab în intestin. Se elimină în mică măsură prin fecale. Eliminarea este predominant urinară, metronidazolul şi metaboliţii oxidaţi excretaţi prin urină reprezintă aproximativ 35 – 65% din doza administrată.

5.3 Date preclinice de siguranţă

 

După administrarea repetată de metronidazol mai mult de 26-80 săptămâni la şobolani, distrofii prospatice şi testiculare au fost observate doar în cazul dozelor mari.

La câini, efectele toxice apar după administrări repetate sub formă de ataxie şi tremor.

În studiile la maimuţe creşterea incidenţei apariţiei degenerărilor hepatocelulare în funcţie de doză a fost demostrată după administrarea peste un an.

Mutagenicitate

Metronidazolul are un efect mutagen la bacterii după nitroreducere. Studii metodologic validate nu au oferit nicio concluzie care să sugereze efectul mutagen asupra celulelor mamiferelor in vitro sau in vivo.

Sunt date care sugerează efectul mutagen al metronidazolului la şobolani şi şoareci. A fost observată o creştere a apariţiei tumorilor pulmonare la şoareci după admninistrarea orală. Acesta, oricum, nu pare să se datoreze unui mecanism genotoxic, deoarece nu a fost raportată nicio creştere a mutaţiilor în diferitele organisme, inclusiv plămâni, la şoricei transgenici, după doze mari de metronidazol.

Au fost observate efecte teratogene sau embriotoxice în studiile la şobolani şi iepuri.8

 

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

 

6.1 Lista excipienţilor

 

Amidon de porumb

Lactoză monohidrat

Gelatină

Dioxid de siliciu coloidal

Talc

Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

 

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

 

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

 

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

 

Cutie cu 3 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate

Cutie cu 100 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

 

Fără cerinţe speciale.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

ARENA GROUP S.A.

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, sector 2, Bucureşti, cod 024022, România

  1. NUMĂRUL (ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

 

6350/2014/01-02

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

 

Reînnoirea autorizaţiei, Aprilie 2014

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

 

Aprilie 2014