Mucosolvan 15 mg gumă orală Rezumatul caracteristicilor produsului

Mucosolvan 15 mg gumă orală

| DetaliiIndicații | Doze | Contraindicații | Interacțiuni | Sarcina |
Reacții adverse | Supradoza |

  1. DETALII MUCOSOLVAN   – R05CB06 • AMBROXOLUM

2. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

O gumă orală conţine clorhidrat de ambroxol 15 mg.

Excipient cu efect cunoscut: sorbitol (E 420) 525 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Gumă orală

Gume orale de culoare maroniu deschis, rotunde, cu miros şi gust de mentă

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Mucosolvan este indicat ca secretolitic în tratamentul afecţiunilor bronşice acute şi episoadelor de acutizare ale bronhopneumopatiei sau ale altor afecţiuni bronhopulmonare cronice asociate cu secreţie anormală de mucus şi afectare a transportului mucusului.

Mucosolvan Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi şi copii cu vârsta peste 12 ani:

Doza recomandată este de 2 gume orale Mucosolvan (30 mg clorhidrat de ambroxol) de 3 ori pe zi.

Efectul terapeutic poate fi mărit prin administrarea a 2 gume orale de 4 ori pe zi.

Copii cu vârsta cuprinsă între 6 – 12 ani:

Doza recomandată este de 1 gumă orală de 2 –3 ori pe zi.

Efectul terapeutic poate fi mărit prin administrarea unei gume orale de 4-6 ori pe zi.

Dacă simptomele dumneavoastră nu s-au ameliorat sau înrăutățit în timpul tratamentului cu Mucosolvan pentru afecţiuni respiratorii acute trebuie să vă consultaţi medicul.

Mod de administrare

Guma orală tebuie dizolvată încet în gură.

Mucosolvan poate fi luat cu sau fără alimente.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la clorhidrat de ambroxol sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Administrarea acestui medicament este contraindicată dacă aveţi afecţiuni ereditare rare care pot determina o incompatibilitate cu unul dintre excipienţii acestui medicament (vezi pct. 4.4).

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Au existat raportări privind reacţii cutanate severe, cum sunt eritem polimorf, sindrom Stevens-Johnson (SSJ), necroliză epidermică toxică (NET) şi pustuloză exantematică generalizată acută (PEGA), asociate cu administrarea clorhidratului de ambroxol. Dacă sunt prezente simptome sau semne de erupţie cutanată progresivă (uneori asociate cu vezicule sau leziuni mucoase), tratamentul cu clorhidratului de ambroxol trebuie întrerupt imediat şi se va solicita asistenţă medicală.

În caz de insuficienţă renală sau afecţiune hepatică severă, Mucosolvan trebuie utilizat numai la recomandarea medicului.

În cazul insuficienţei renale severe, este de aşteptat acumularea metaboliţilor de ambroxol formaţi la nivel hepatic.

O gumă orală Mucosolvan conţine 525 mg sorbitol, adică 4,2 g sorbitol pe doza maximă zilnică recomandată (120 mg). Pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost raportate interacţiuni cu alte medicamente, care să fie relevante din punct de vedere clinic.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Clorhidratul de ambroxol traversează bariera fetoplacentară. Studiile la animale nu au indicat efecte dăunătoare directe sau indirecte privitor la sarcină, dezvoltare embrionară/fetală, naştere sau dezvoltare postnatală.

Experienţa clinică după a 28 a săptămână de sarcină nu a evidenţiat efecte dăunătoare asupra fătului.

Totuşi, trebuie respectate măsurile uzuale de precauţie privind administrarea medicamentelor în timpul sarcinii. De aceea, în special în primul trimestru de sarcină nu se recomandă utilizarea Mucosolvan.

Alăptarea

Clorhidratul de ambroxol se excretă în lapte. Deşi nu este de aşteptat apariţia de efecte dăunătoare la sugarii alăptaţi la sân, nu se recomandă administrarea Mucosolvan mamelor care alăptează.

Fertilitatea

Studiile nonclinice nu indică efecte dăunătoare directe sau indirecte privitoare la fertilitate

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu există date după punerea pe piaţă privind apariţia unui efect asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Nu au fost efectuate studii privind influenţa asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Reacţiile adverse sunt clasificate în funcţie de frecvenţă, folosind următoarea convenţie: foarte frecvente (≥1/10), frecvente (≥1/100, <1/10), mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10000, <1/1000); foarte rare (<1/10000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile.

În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a gravităţii.

Tulburări ale sistemului nervos

Frecvente: disgeuzie (de exemplu modificări ale gustului).

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Frecvente: hipoestezie faringeană

Tulburări gastro-intestinale

Frecvente: greaţă, hipoestezie orală.

Mai puţin frecvente: diaree, vărsături, dispepsie, xerostomie, dureri abdominale.

Cu frecvenţă necunoscută: uscăciunea gâtului.

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Rare: erupţie cutanată tranzitorie, urticarie

Cu frecvenţă necunoscută: Reacţii adverse cutanate severe (inclusiv eritem polimorf, sindrom Stevens- Johnson/necroliză epidermică toxică şi pustuloză exantematică generalizată acută).

Tulburări ale sistemului imunitar

Rare: reacţii de hipersensibilitate

Cu frecvenţă necunoscută: reacţii anafilactice, inclusiv şoc anafilactic, angioedem şi prurit

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradoze

Până în prezent nu au fost descrise efecte datorate supradozajului la om. Pe baza raportărilor unor cazuri de supradozaj accidental sau/şi din erori în administrare, simptomele observate sunt similare cu reacţiile adverse cunoscute ale Mucosolvan la doze recomandate şi dacă apar, trebuie administrat tratament simptomatic.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: mucolitice, codul ATC: R05CB06.

Clorhidratul de ambroxol, substanţa activă a Mucosolvan, s-a demonstrat că măreşte secreţia la nivelul tractului respirator. Creşte secreţia de surfactant la nivel pulmonar şi creşte activitatea ciliară. Aceste acţiuni au drept rezultat ameliorarea secreţiei şi transportului mucusului (clearance mucociliar). Îmbunătăţirea clearance-ului mucociliar a fost dovedită în studii de farmacologie clinică. Stimularea secreţiei şi a clearance-ului mucociliar facilitează expectoraţia şi uşureză tusea.

La pacienţii care suferă de BPOC , tratamentul pe termen lung (6 luni) cu Mucosolvan (Mucosolvan Retard capsule 75 mg) a dus la o reducere semnificativă a exacerbărilor , fapt ce a devenit evident după 2 luni de tratament.. Pacienţii din grupul de tratament cu Mucosolvan au avut semnificativ mai puţine zile de boală si zile când au avut nevoie de tratament cu antibiotice.

Tratamentul cu Mucosolvan retard induce o îmbunătăţire statistic semnificativa a simptomelor (expectoraţie dificilă, tuse, dispnee, semne identificate în urma auscultației pulmonare) comparativ cu placebo.

A fost observat un efect anestezic local la testul ochiului de iepure care poate fi explicat prin proprietăţile de blocare a canalelor de sodiu. S-a demonstrat in vitro că clorhidratul de ambroxol blochează canalele de sodiu de la nivel neuronal; legarea a fost reversibilă şi dependentă de doză.

In vitro s-a demonstrat că eliberarea de citokine din sânge dar şi din celulele mononucleare şi polimorfonucleare care delimitează ţesuturi a fost redusă semnificativ de clorhidratul de ambroxol.

În studii clinice la pacienţi cu angină, durerile faringeale şi roşeaţa au fost diminuate în mod semnificativ.

Aceste proprietăţi farmacologice sunt în concordanţă cu observaţiile suplimentare din studii clinic privind eficacitatea administrării clorhidratului de ambroxol pentru simptome ale tractului respirator superior, care conduc la calmarea rapidă a durerii şi a discomfortului legat de durere în sfera ORL după inhalare.

Utilizarea concomitentă a clorhidratului de ambroxol şi a antibioticelor (amoxicilină, cefuroximă, eritromicină) duce la o creştere a concentraţiei de antibiotice în ţesutul pulmonar (secreţiile bronhopulmonare şi spută).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Absorbţie

Clorhidratul de ambroxol este rapid şi complet absorbit după administrarea orală de forme farmaceutice cu eliberare imediată.

Concentraţia plasmatică maximă se atinge la aproximativ 1 până la 2.5 ore după administrarea formelor farmaceutice cu cedare imediată şi după o medie de 6,5 ore după administrarea orală a formelor farmaceutice cu eliberare prelungită/modificată.

Biodisponibilitatea absolută după administrarea unui comprimat de 30 mg a fost de 79%.

S-a arătat că biodisponibilitate relativă a capsulelor cu eliberare prelungită a fost de 95% prin comparaţie cu o doză zilnică totală de 60 mg (30 mg de două ori pe zi) administrate sub formă de comprimate cu eliberare imediată.

Distribuţie

Distribuţia clorhidratului de ambroxol din sânge către ţesuturi este rapidă şi pronunţată, cea mai mare concentraţie în substanţă activă fiind la nivel pulmonar. Volumul de distribuţie după administrare orală a fost estimat la 552 l. Legarea de proteinele plasmatice este de aproximativ 89% la doze terapeutice.

Metabolizare şi eliminare

Circa 30% din doza de substanţă administrată oral este metabolizată la trecerea prin primul pasaj hepatic/metabolic. Altfel, clorhidratul de ambroxol este metabolizat primar în ficat prin glucuronidare şi o mică porţiune în acid dibromantranilic (aproximativ 10% din doză), cu excepţia unor metaboliţi minori.

Studii pe microzomi din celule hepatice umane au arătat că CYP3A4 este izoforma predominantă responsabilă pentru metabolizarea clorhidratului de ambroxol în acid dibromantranilic.

După 3 zile de administrare orală, aproximativ 6% din doză se regăseşte ca atare, în timp ce aproximativ 26% din doză se regăseşte într-o formă comjugată în urină. Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminare a clorhidratului de ambroxol este de aproximativ 10 ore. Eliminarea totală are o medie de 660 ml/min, în timp ce clearance-ul renal reprezintă circa 89% din clearance-ul total.

Grupe speciale de pacienţi

La pacienţi cu insuficienţă hepatică, eliminarea clorhidratului de ambroxol este redusă, rezultând concentraţii plasmetice mai mari de 1,3 până la 2 ori. Din cauza concentraţiilor terapeutice mari, nu este necesară o modificare a dozei.

Alte grupe de pacienţi:

Nu s-a dovedit că vârsta şi sexul afectează proprietăţile farmacocinetice ale ambroxolului în mod semnificativ din punct de vedere clinic şi din această cauză nu este necesară o modificare a dozei.

Nu s-a dovedit că alimentele influenţează biodisponibilitatea clorhidratului de ambroxol.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Clorhidratul de ambroxol are un nivel scăzut al toxicităţii acute.

După administrarea de doze orale de 150 mg/kg/zi (şoarece, 4 săptămâni), 50 mg/kg/zi (şobolan, 52 şi 78 săptămâni), 40 mg/kg/zi (iepure, 26 săptămâni) şi 10 mg/kg/zi (cîine, 52 săptămâni) produsul s-a încadrat în categoria dozelor fără efect advers (“no observed adverse effect level – NOAEL”). Pentru ambroxol nu a fost găsit nici un organ ţintă, din punct de vedere toxicologic.

În studii de patru săptămâni cu doze toxice repetate de clorhidrat de ambroxol administrat intravenos la şobolani (4, 14 şi 64 mg/kg/zi) şi la căini (45, 90 şi 120 mg/kg/zi (în perfuzii la 3 ore/zi)) nu a dovedit apariţia de efecte toxice grave locale sau sistemice, inclusiv histopatologice. Toate efectele adverse au fost reversibile.

Nu s-a dovedit că clorhidratul de ambroxol poate fi embriotoxic sau teratogen în studii cu doze administrate oral de până la 3.000 mg/kg/zi la şobolan şi de până la 200 mg/kg/zi la iepure. La doze de până la 500 mg/kg/zi nu a fost afectată fertilitatea şobolanilor masculi sau femele.

Nivelul dozei fără efect advers (“NOAEL”) în timpul perioadei de dezvoltare peri- şi postnatală a fost de 50 mg/kg, în timp ce doza de 500 mg/kg a fost uşor toxică pentru femelele şi puii de câine, aşa cum a rezultat prin observarea întârzierii creşterii în greutatea corporală şi în reducerea dimensiunilor.

Clorhidratul de ambroxol nu prezintă proprietăţi mutagene, conform studiilor de genotoxicitate in vitro (testul Ames şi testul aberaţiilor cromozomiale) şi in vivo (testul pe micronuclei).

Clorhidratul de ambroxol nu a evidenţiat un potenţial cancerigen în studiile la şoarece (50, 200 şi 800 mg/kg/zi) şi şobolan (65, 250 şi 1000 mg/kg/zi), după ce au fost supuşi unei diete 105 şi respectiv 116 săptămâni.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Sorbitol lichid necristalizabil (E 420)

Karion 83

Acacia 85

Ulei de mentă

Ulei de eucalipt

Zaharină sodică

Parafină lichidă ușoară

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 25ºC, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 2 blistere din Al/PVC a câte 10 gume orale

Cutie cu 3 blistere din Al/PVC a câte 10 gume orale

Cutie cu 5 blistere din Al/PVC a câte 10 gume orale

Cutie cu 10 blistere din Al/PVC a câte 10 gume orale

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

SANOFI ROMÂNIA S.R.L.

Str. Gara Herăstrău, nr. 4, Clădirea B, Etajele 8-9

Sector 2, București, România

8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

9085/2016/01-04

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Iunie 2016

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2017

Informaţii detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe website-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro .__