Nizoral 20 mg/g cremă Rezumatul caracteristicilor produsului

85

Nizoral 20 mg/g cremă

2. COMPOZIŢIE CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un gram cremă conţine ketoconazol 20 mg.

Excipienţi cu efect cunoscut: propilenglicol 193 mg/g, alcool stearilic 75 mg/g, alcool cetilic 20 mg/g.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

3. FORMA FARMACEUTICĂ

Cremă.

Cremă omogenă, de culoare albă.

4. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Nizoral 20 mg/g cremă este indicat pentru aplicare locală în tratamentul infecţiilor cutanate cu dermatofiţi, precum infecţii cu tinea corporis, tinea cruris, tinea manus şi tinea pedis determinate de Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes şi Epidermophyton floccosum.

Nizoral 20 mg/g cremă este, de asemenea, indicat în tratamentul candidozelor cutanate, tinea (pityriasis) versicolor şi în tratamentul dermatitei seboreice determinate de Malassezia furfur (mai înainte denumită Pityrosporum ovale).

Nizoral Doze şi mod de administrare

Doze

Pentru administrare cutanată.

Mod de administrare

Candidoza cutanată, tinea corporis, tinea cruris, tinea manus, tinea pedis şi tinea (pityriasis) versicolor:

Se recomandă aplicarea Nizoral 20 mg/g cremă o dată pe zi pe zona afectată şi pe zonele învecinate.

Dermatita seboreică: Nizoral 20 mg/g cremă trebuie aplicat pe zona afectată o dată sau de două ori pe zi, în funcţie de gravitatea infecţiei.

Tratamentul trebuie continuat pentru o perioadă suficientă de timp, cel puţin câteva zile după dispariţia tuturor semnelor şi simptomelor. Diagnosticul trebuie reevaluat dacă nu se observă nicio ameliorare clinică după 4 săptămâni. Măsurile generale de igienă trebuie respectate pentru a controla sursele de infecţie sau reinfecţie.

Tinea versicolor: 2 – 3 săptămâni;

Infecţii cu ciuperci: 2 – 3 săptămâni;

Tinea cruris: 2 – 4 săptămâni;

Tinea corporis: 3 – 4 săptămâni;

Tinea pedis: 4 – 6 săptămâni

Durata uzuală a tratamentului pentru dermatita seboreică este 2-4 săptămâni, unde se aplică tratament de întreţinere o dată sau două ori pe săptămână.

Diagnosticul trebuie reevaluat dacă nu se observă nicio ameliorare clinică după 4 săptămâni.

Măsurile generale de igienă trebuie respectate pentru a controla sursele de infecţie sau reinfecţie.

4.3 Contraindicaţii

Nizoral este contraindicat la pacienţii care au demonstrat o hipersensibilitate la ketoconazol sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

După aplicarea topică la nivelul tegumentului intact este puţin probabilă o absorbţie semnificativă.

Nizoral nu este pentru uz oftalmologic.

Pentru a preveni efectul de rebound după încetarea unui tratament prelungit cu corticosteroizi topici, este recomandat să se continue aplicarea unui corticosteroid topic uşor dimineaţa şi aplicarea Nizoral seara, şi ulterior, întreruperea treptată (gradată) a tratamentului corticosteroid topic de-a lungul unei perioade de 2-3 săptămâni.

Alcoolul cetilic şi alcoolul stearilic din compoziţia Nizoral cremă pot provoca reacţii adverse cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

Propilenglicolul, utilizat ca excipient poate provoca iritaţie cutanată.

Sulfit de sodiu anhidru poate provoca rar reacţii de hipersensibilitate grave şi bronhospasm.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu se cunosc.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există studii adecvate şi bine controlate la femeile gravide sau care alăptează. Până în prezent nu sunt disponibile alte date epidemiologice relevante. Concentraţia plasmatică a ketoconazolului nu este detectabilă după aplicarea topică a Nizoral 20 mg/g cremă pe tegument la femeile care nu sunt gravide.

Nu sunt cunoscute riscuri referitoare la utilizarea Nizoral în timpul sarcinii.

Alăptarea

Date dintr-un număr limitat de sarcini expuse au indicat lipsa efectelor adverse ale ketoconazol asupra sarcinii sau asupra sănătăţii fătului/nou-născutului. Studiile la animale au arătat toxicitate asupra reproducerii ca urmare a administrării orale de ketoconazol (vezi pct. 5.3).

Nu sunt cunoscute riscuri referitoare la utilizarea Nizoral în timpul alăptării.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nizoral nu are influenţă asupra capacităţii de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

Siguranţa Nizoral a fost evaluată pe 1079 subiecţi care au participat la 30 de studii clinice. Nizoral a fost aplicat topic. Pe baza datelor de siguranţă, adunate din aceste studii clinice, cele mai frecvent raportate (≥ 1 % incidenţă) reacţii adverse (RA) au fost (incidenţa exprimată în %): prurit la locul de administrare (2 %), senzaţia de arsură cutanată (1,9 %) şi eritem local (1%).

Câteva cazuri de iritaţie şi senzaţie de arsură au fost observate în cursul tratamentului cu Nizoral. De asemenea, în rare circumstanţe, fenomene locale de alergie cutanată, precum dermatită de contact, au fost asociate cu Nizoral sau cu unul din componentele sale, şi anume cu sulfitul de sodiu sau propilenglicolul.

Reacţii adverse raportate, fie din studiile clinice sau după punerea pe piaţă cu Nizoral 20 mg/g cremă sunt incluse în Tabelul 1. Frecvenţele au la bază rata raportărilor spontane conform următoarei convenţii:

Foarte frecvente ≥1/10

Frecvente ≥1/100 şi <1/10

Mai puţin frecvente ≥1/1000 şi <1/100

Rare ≥1/10000 şi <1/1000

Foarte rare <1/10000, incluzând cazuri izolate

Necunoscute (nu pot fi estimate din datele disponibile din studiile clinice)

Tabelul 1. Reacţii adverse raportate atât în studiile clinice cât şi după punerea pe piaţă cu Nizoral 20 mg/g cremă

Aparate, sisteme şi organe

Reacţii adverse

Categorie de frecvenţă

Frecvente Mai puţin frecvente Necunoscute

Tulburări ale sistemului imunitar

Hipersensibilitate

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Senzaţie de arsură a pielii

Erupţie buloasă

Dermatită de contact

Erupţie cutanată tranzitorie

Exfolierea pielii

Hiperhidroză

Urticarie

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Eritem la locul de aplicare

Prurit la locul de aplicare

Sângerare la locul de aplicare

Disconfort la locul de aplicare

Xerodermie la locul de aplicare

Inflamaţie la locul de aplicare (dermatită de contact)

Iritație locală

Parestezii la locul de aplicare

Reacţie cutanată la locul de aplicare

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă.

Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-siteul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Aplicarea locală în exces poate duce la eritem, edem şi o senzaţie de arsură, care vor dispărea la întreruperea tratamentului.

În caz de ingestie accidentală, trebuie aplicat tratament simptomatic şi de susţinere.

5. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Imidazoli şi derivaţi de triazol, codul ATC: D01AC08

Ketoconazolul inhibă biosinteza ergosterolului la ciuperci şi modifică compoziţia altor componente lipidice din membrana acestora.

Ketoconazolul, un derivat sintetic de imidazol dioxolan, are o activitate antimicotică puternică împotriva dermatofiţilor cum ar fi Trichophyton sp., Epidermophyton floccosum şi Microsporum sp şi împotriva ciupercilor, incluzând Malassezia spp. Efectul asupra Malassezia spp este foarte pronunţat.

Nizoral acţionează rapid asupra pruritului, care este frecvent constatat în infecţiile cu dermatofiţi şi ciuperci, precum şi asupra afectării cutanate cauzată de prezenţa Malassezia spp. Această ameliorare simptomatică apare adesea înainte ca primele semne de vindecare să fie observate.

Un studiu clinic la 250 de pacienţi a demonstrat că aplicarea de Nizoral de două ori pe zi, timp de 7 zile, comparativ cu clotrimazol 1% cremă timp de 4 săptămâni, la ambele membre inferioare, şi-a demonstrat eficacitatea la pacienţii cu tinea pedis (picior de atlet) ce au prezentat leziuni între degete. Criteriul principal de evaluare a fost un examen microscopic KOH negativ la 4 săptămâni. Tratamentul cu Nizoral a demonstrat o eficacitate echivalentă cu tratamentul timp de 4 săptămâni cu clotrimazol 1%.

La 8 săptămâni, nu s-au raportat recidive după tratamentul cu ketoconazol cremă.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

După aplicarea locală de Nizoral la adulţi, nu s-au detectat concentraţii plasmatice de ketoconazol. Într-un singur studiu clinic la copii cu dermatită seboreică (n=19), unde aproximativ 40 g de Nizoral a fost aplicată zilnic pe 40% din suprafaţa corpului, au fost detectate la 5 copii concentraţii plasmatice de ketoconazol variind de la 32 până la 133 ng/ml.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În studiile non-clinice au fost observate efecte numai la expuneri considerate suficient de mari faţă de expunerea maximă la om, fapt ce indică o relevanţă mică pentru uzul clinic.

Deoarece ketoconazolul aplicat local sub formă de cremă nu este absorbit sistemic şi nu produce concentraţii plasmatice detectabile, nu există informaţii specifice relevante.

Datele preclinice au arătat că în baza studiilor convenţionale nu există un risc special pentru om, incluzând iritaţia primară oculară sau dermică, sensibilizarea cutanată şi toxicitatea dermică doză-repetată. Ketoconazol s-a dovedit a fi teratogen (sindactilie şi oligodactilie) la şobolani, când se administrează oral în doză de 80 mg/kg/zi; doză care este de 10 ori mai mare decât doza orală maximă admisă la om pe mg/kg şi mai mult de 6000 de ori faţă de limita de detecţie plasmatică, care nu a fost atinsă în studiile clinice conduse de deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă, cu aplicare topică la animale.

6. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Propilenglicol

Alcool stearilic

Alcool cetilic

Monostearat de sorbitan

Polisorbat 60

Miristat de izopropil

Sulfit de sodiu anhidru (E 221)

Polisorbat 80

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30°C.

A se păstra în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un tub din aluminiu care conţine 15 g cremă.

Cutie cu un tub din aluminiu care conţine 30 g cremă.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de

manipulare

Nu este cazul.

7. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgia

8. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

3804/2011/01-02

9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirea autorizaţiei –Septembrie 2011

10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iulie 2017