Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală – 2016

Anexa specialitati medicale
Anexa specialitati medicale
ORDIN nr. 1109 din 6 octombrie 2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

I.DOMENIUL MEDICINĂ

I.1.Specialităţi clinice

1._

I.1.1. Grupa specialităţilor medicale

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Alergologie şi imunologie clinică 4 ani
2. Anestezie şi terapie intensivă 5 ani
3. Boli infecţioase 4 ani
4. Cardiologie 6 ani
5. Cardiologie pediatrică* 5 ani
6. Dermatovenerologie 4 ani
7. Diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice* 5 ani
8. Endocrinologie 5 ani
9. Expertiza medicală a capacităţii de muncă* 3 ani
10. Farmacologie clinică 4 ani
11. Gastroenterologie 5 ani
12. Gastroenterologie pediatrică* 5 ani
13. Genetică medicală 4 ani
14. Geriatrie şi gerontologie 5 ani
15. Hematologie 5 ani
16. Medicină de familie 4 ani
17. Medicină de urgenţă 5 ani
18. Medicină internă 5 ani
19. Medicină fizică şi de reabilitare 4 ani
20. Medicina muncii 4 ani
21. Medicină sportivă** 4 ani
22. Nefrologie 5 ani
23. Nefrologie pediatrică* 5 ani
24. Neonatologie* 5 ani
25. Neurologie 5 ani
26. Neurologie pediatrică* 5 ani
27. Oncologie medicală 5 ani
28. Oncologie şi hematologie pediatrică* 5 ani
29. Pediatrie 5 ani
30. Pneumologie 5 ani
31. Pneumologie pediatrică* 5 ani
32. Psihiatrie 5 ani
33. Psihiatrie pediatrică 5 ani
34. Radioterapie 4 ani
35. Reumatologie 5 ani

I.1.2. Grupa specialităţilor chirurgicale

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
36. Chirurgie cardiovasculară** 6 ani
37. Chirurgie generală 6 ani
38. Chirurgie orală şi maxilo-facială*** 5 ani
39. Chirurgie pediatrică 5 ani
40. Chirurgie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă 5 ani
41. Chirurgie toracică 6 ani
42. Chirurgie vasculară 5 ani
43. Neurochirurgie 6 ani
44. Obstetrică-ginecologie 5 ani
45. Oftalmologie 4 ani
46. Ortopedie pediatrică* 6 ani
47. Ortopedie şi traumatologie 5 ani
48. Otorinolaringologie 4 ani
49. Urologie 5 ani

2._

I.2.Specialităţi paraclinice

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Anatomie patologică 5 ani
2. Epidemiologie* 3 ani
3. Igienă* 3 ani
4. Medicină de laborator 4 ani
5. Medicină legală* 4 ani
6. Medicină nucleară 4 ani
7. Microbiologie medicală* 4 ani
8. Radiologie-imagistică medicală 5 ani
9. Sănătate publică şi management 4 ani

II.DOMENIUL MEDICINĂ DENTARĂ

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Chirurgie dento-alveolară 3 ani
2. Ortodonţie şi ortopedie dento-facială 3 ani
3. Endodonţie* 3 ani
4. Parodontologie* 3 ani
5. Pedodonţie* 3 ani
6. Protetică dentară* 3 ani

III.DOMENIUL FARMACIE

Nr. crt. Denumirea specialităţii Durata de pregătire
1. Farmacie clinică* 3 ani
2. Laborator farmaceutic* 3 ani

* Specialităţi care nu beneficiază de recunoaştere automată în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

** Specialităţi în curs de armonizare

*** Specialitate chirurgicală cu acces special.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 786 din data de 6 octombrie 2016