OMACOR® , Capsule moi, 1000 mg

| DetaliiIndicații | Doze | Contraindicații | Interacțiuni | Sarcina |
Reacții adverse | Supradoza

Detalii Omacor

Denumirea comerciala: OMACOR 1000mg
Denumirea comuna internationala: ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90 – 1000mg
Forma farmaceutica: capsule moi
Bucati: 28 capsule moi
Doza (concentratia): 1000mg
Forma de prezentare: FALC. DIN PEID X 28 CAPS. MOI
Producator: PRONOVA
Tara: Norvegia
Cod CIM: W13986001

MASTI MEDICALE IN STOC

Cod ATC: C10AX06
C – sistem cardiovascular
C10 – hipolipemiante
C10AX – alte hipocolesterolemiante si hipotrigliceridemiante

D – Lista medicamentelor cu nivel de compensare 20% din prețul de referință.

 

Pret

Denumire comerciala Pret
(lei)
OMACOR 1000mg (R)
28 caps. moi
BASF AS Norvegia
62.27
OMACOR (R) 1000mg
28 caps. moi
PRONOVA Norvegia
62.27

Indicații

Post infarct miocardic

Ca tratament adjuvant după infarct miocardic pentru profilaxia secundară a accidentelor coronariene, în asociere cu terapia standard (de exemplu statine, antiagregante plachetare, beta-blocante, inhibitori ai ECA).

Hipertrigliceridemie

Hipertrigliceridemie endogenă ca supliment nutrițional atunci când măsurile dietetice singure sunt insuficiente, pentru a produce un răspuns adecvat:

  • hipertrigliceridemie tip IV, în monoterapie,
  • hipertrigliceridemie tip IIb/III în asociere cu statine, când controlul valorilor trigliceridelor este insuficient.

Doze

Doze Post infarct miocardic

Doza recomandată este de o capsulă moale Omacor pe zi.

Hipertrigliceridemie

Doza recomandată în tratamentul inițial este de 2 capsule moi Omacor pe zi. Dacă nu se obține răspunsul adecvat, doza poate fi crescută la 4 capsule moi Omacor pe zi.

Sunt disponibile date clinice limitate cu privire la utilizarea Omacor la pacienţi cu vârsta de peste 70 de ani şi pacienţii cu insuficienţă renală (vezi pct. 4.4). Nu sunt diponibile date cu privire la utilizarea Omacor la copii şi adolescenţi sau la pacienţi cu insuficienţă hepatică (vezi pct. 4.4).

Mod de administrare

Capsulele pot fi administrate cu alimente, pentru a se evita tulburările gastro-intestinale.

Contraindicații

Hipersensibilitate la substanţa activă, soia sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

Atenționări

Atenţionări

Pentru că Omacor produce creșterea moderată a timpului de sângerare (la doza cea mai mare, de exemplu, 4 capsule moi Omacor), pacienții cu afecţiuni hemoragipare sau care urmează terapie anticoagulantă trebuie monitorizați cu atenţie şi, dacă este necesar, se va ajusta doza de anticoagulant (vezi pct. 4.5. Interacţiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune). Utilizarea acestui medicament nu elimină necesitatea supravegherii recomandată în mod normal la aceşti pacienți.

Trebuie luată în considerare creșterea timpului de sângerare la pacienții cu risc crescut de hemoragii (datorită unor traumatisme severe, intervenții chirurgicale).

Deoarece nu sunt disponibile date privind eficacitatea şi siguranţa, nu se recomandă utilizarea acestui medicament la copii şi adolescenţi.

Pe durata tratamentului cu Omacor, a fost observată o scădere a producţiei de tromboxan A2. Nu a fost observat niciun alt efect asupra altui factor de coagulare. Unele studii efectuate pe acizi omega-3 au evidenţiat o prelungire a timpului de sângerare, dar timpul de sângerare raportat în aceste studii nu a depăşit limitele normale şi nu a fost înregistrat un eveniment hemoragic important din punct de vedere clinic.

Datele clinice privind utilizarea Omacor pa pacienţii cu vârsta de peste 70 de ani sunt limitate. Sunt disponibile date limitate privind utilizarea Omacor la pacienţii cu insuficienţă renală.

La unii pacienţi a fost înregistrată o creştere mică dar semnificativă (în limite normale) a valorilor AST şi ALT, dar nu există date care să indice un risc crescut pentru pacienţii cu insuficienţă hepatică.

Valorile ALT şi AST trebuie monitorizate la pacienţii cu semne de leziuni hepatice (în special cei cu doze zilnice mari, de exemplu 4 capsule).

Omacor nu este indicat în hipertrigliceridemia exogenă (hiperchilomicronemie de tip I). Experienţa clinică în hipertrigliceridemia endogenă secundară (în special diabet zaharat necontrolat), este limitată.

Nu există experienţă clinică privind tratamentul în asociere cu fibraţi al hipertrigliceridemiei.

Interacțiuni

Anticoagulante orale: vezi pct. 4.4. Atenţionări şi precauţii special pentru utilizare.

Omacor a fost administrat în asociere cu warfarina, fără complicații hemoragice. Totuși, trebuie monitorizat timpul de protrombină la asocierea Omacor cu warfarina sau când tratamentul cu Omacor este întrerupt.

Sarcina

Sarcina

Nu există suficiente date clinice privind administrarea Omacor la gravide. Studiile la animale nu au demonstrat toxicitate asupra funcţiei de reproducere. Riscul potențial pentru om nu este cunoscut și, prin urmare, Omacor nu este recomandat în timpul sarcinii, decât în caz de strictă necesitate.

Alăptarea

Nu există suficiente date privind excreția Omacor în lapte la animale și om. Omacor nu este recomandat în timpul alăptării.

Conducere auto

Nu au fost studiate efectele asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje. Cu toate acestea, este de aşteptat ca Omacor să nu influenţeze sau să aibă influenţă neglijabilă asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje.

Reacții adverse

Frecvenţa reacţiilor adverse la medicament este clasificată după cum urmează:

frecvente (> 1/100, < 1/10); mai puţin frecvente (>1/1000, < 1/100); rare (>1/10000, < 1/1000); foarte rare (< 1/10000), inclusiv reacţiile adverse izolate.

Tulburări ale sistemului imunitar:

Rare: hipersensibilitate

Tulburări metabolice şi de nutriţie:

Mai puţin frecvente: hiperglicemie, gută

Tulburări ale sistemului nervos:

Mai puţin frecvente: ameţeli, disgeuzie, cefalee

Tulburări vasculare:

Mai puțin frecvente: hipotensiune arterială

Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale

Mai puțin frecvente: epistaxis

Tulburări gastro-intestinale:

Frecvente: tulburări gastro-intestinale (inclusiv distensie abdominală, durere abdominală, constipaţie, diaree, dispepsie, flatulenţă, eructaţii, boală de reflux gastro-esofagian, greaţă sau vărsături)

Mai puţin frecvente: hemoragie gastrointestinală

Tulburări hepatobiliare:

Rare: tulburări hepatice (inclusiv transaminaze mărite – ALAT, ASAT)

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat:

Mai puţin frecvente: iritaţie Rare: urticarie

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

Supradoza

Nu există recomandări speciale în caz de supradozaj. Se administrează tratament simptomatic.

Proprietăți farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Alte hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante Cod ATC: C10AX06

Acizii grași polinesaturați ai seriei omega-3, acidul eicosapentenoic (EPA) și acidul docosahexenoic (DHA), sunt acizi grași esențiali.

Omacor acționează asupra lipidelor din plasmă, prin scăderea nivelului trigliceridelor, ca rezultat al scăderii VLDL (lipoproteine cu densitate foarte mică). De asemenea, acționează asupra hemostazei și tensiunii arteriale.

Omacor reduce sinteza trigliceridelor în ficat deoarece EPA și DHA sunt substraturi slabe pentru enzimele responsabile de sinteza trigliceridelor și inhibă esterificarea altor acizi grași.

De asemenea, creșterea în peroxidozomi a ß-oxidării acizilor grași în ficat contribuie la scăderea trigliceridelor, prin reducerea cantității de acizi grași liberi disponibili pentru sinteza acestora. Inhibiția acestei sinteze scade valoarea VLDL.

Omacor crește valorile LDL-colesterolului la unii pacienți cu hipertrigliceridemie. Creșterea HDL- colesterolului este ușoară, semnificativ mai mică decât cea observată după administrarea de fibrați și nu este persistentă.

Efectul pe termen lung de scădere a lipidelor (după mai mult de un an) nu se cunoaște. De altfel, nu există dovezi clare că scăderea trigliceridelor ar reduce riscul tulburărilor cardiace ischemice.

În timpul tratamentului cu Omacor, există o scădere în producția de tromboxan A2 și o creștere usoară a timpului de sângerare. Nu a fost observat un efect semnificativ asupra altor factori ai coagulării.

Un număr de 11324 pacienţi, cu infarct miocardic recent (< 3 luni) și cărora li s-a recomandat tratament de prevenție asociat cu o dietă mediteraneană, au fost incluși randomizat în studiul GISSI-Prevenzione, pentru a li se administra Omacor (n = 2828), vitamina E (n = 2830), Omacor + vitamina E (n= 2830) sau fără tratament (n = 2828). Studiul GISSI-P multicentric, randomizat, deschis a fost efectuat în Italia.

Rezultatele observate după 3,5 ani de tratament cu Omacor 1 g pe zi, au demonstrat o reducere semnificativă a obiectivelor finale combinate, incluzând deces de orice cauză, infarctul miocardic non-fatal și a accidentelorvasculare cerebrale non-fatale (scădere a riscului relativ de 15 % [2-26] p = 0,0226 la pacienții cărora li s-a administrat Omacor în monoterapie, comparativ cu grupul de control și o scădere de 10 % [1-18] p = 0,0482 la pacienții cărora li s-a administrat Omacor asociat sau nu cu vitamina E). O reducere a obiectivelor finale secundare pre-specificate incluzând decesul de cauză cardiovasculară, infarctul miocardic non-fatal și accidentele vasculare cerebrale non-fatale a fost demonstrată (scădere a riscului relativ de 20 % [5-32] p = 0,0082 la pacienții cărora li s-a administrat Omacor în monoterapie, comparativ cu grupul de control, o scădere a riscului relativ de 11 % [1-20] p = 0,0526 la pacienții cărora li s-a administrat Omacor asociat sau nu cu vitamina E). Analiza secundară pentru fiecare dintre obiectivele finale primare a demonstrat o reducere semnificativă a deceselor de orice cauză și deceselor de cauză cardiovasculară, dar nu și reducerea evenimentelor cardiovasculare non fatale sau a accidentelor vasculare cerebrale fatale și non fatale.

Proprietăți farmacocinetice

În timpul și după absorbție, există 3 căi principale de metabolizare a acizilor grași omega-3:

  • acizii grași sunt iniţial transportați în ficat unde sunt încorporați în categorii diferite de lipoproteine și apoi sunt canalizați către depozitele periferice de lipide;
  • fosfolipidele din membrana celulară sunt înlocuite de fosfolipidele lipoproteinelor și acizii grași pot funcționa ca precursori pentru diferite eicosanoide;
  • majoritatea sunt oxidați pentru necesitățile energetice.

Concentrația acizilor graşi omega-3, EPA şi DHA, în fosfolipidele plasmatice corespunde cu cea a EPA și DHA incorporate în membranele celulare.

Studiile de farmacocinetică la animale au demonstrat că există o hidroliză completă a etil esterilor, însoțită de o absorbție și încorporare satisfăcătoare a EPA şi DHA în fosfolipidele plasmatice și esterii colesterolului.

Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice provenite din studiile convenţionale ale dozelor repetate, genotoxicitate, potenţial carcinogen, potenţial toxic pentru reproducere, nu indică niciun pericol special pentru oameni. În adiţie, datele din literatura non-clinică despre farmacologie, privind siguranţa, nu indică niciun pericol pentru oameni.

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică