Skinoren 200 mg/g cremă Rezumatul caracteristicilor produsului

Skinoren 200 mg/g cremă

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 gram cremă Skinoren conţine 200 mg (20%) acid azelaic

Excipienţi:fiecare g de cremă conţine acid benzoic 2 mg fiecare g de cremă conţine propilenglicol 125 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică
  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Cremă

Cremă opacă, de culoare albă.

4.DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

– tratamentul local al acneei vulgare,

– tratamentul melasmei epidermice si mixte (epidermica–dermica)

Skinoren 200 mg/g Doze şi mod de administrare

Skinoren cremă trebuie aplicată pe zonele de piele afectată, de două ori pe zi (dimineaţa şi seara), prin masarea uşoară a pielii. Aproximativ 2,5 cm (1 inch) de cremă este o cantitate suficientă pentru toată faţa,.

Înaintea aplicării Skinoren cremă, pielea trebuie bine curăţată cu apă curată şi apoi uscată. Se poate utiliza un agent uşor de curăţare a pielii.

Este important să utilizaţi crema Skinoren în mod regulat, pe toată durata tratamentului.

Durata intervalului de timp în care este necesară utilizarea de Skinoren variază în funcţie de pacient şi şi de severitatea iniţială a tulburării cutanate. La pacienţii cu acnee, în general ameliorarea devine evidentă după aproximativ 4 săptămâni de tratament. Însă pentru a obţine rezultate optime, Skinoren trebuie utilizat în mod regulat timp de câteva luni. Există experienţă clinică de utilizare continua pentru perioade de până la un an.

În tratarea melasmei, perioada de tratament minimă trebuie să fie de aproximativ 3 luni. Pentru a obţine cele mai bune rezultate, Skinoren cremă trebuie utilizată în mod regulat. Utilizarea concomitentă a unui produs de protecţie solară cu factor înalt de protecţie (UVA şi UVB) este obligatorie în timpul tratamentului cu Skinoren pentru a împiedica exacerbarea şi/sau repigmentarea din cauza soarelui, a zonelor depigmentate.

În cazul apariţiei unor iritaţii de piele netolerabile (vezi pct. 4.8 ), fie cantitatea de cremă pentru fiecare aplicare trebuie redusă, fie frecvenţa de utilizare a cremei Skinoren până la o dată pe zi. Dacă este cazul, tratamentul poate fi întrerupt pentru câteva zile.

Populaţia pediatrică

Utilizarea în cazul adolescenţilor (12-18 ani). Ajustarea dozei nu este necesară atunci când Skinoren cremă este administrată la adolescenţi cu vârste cuprinse între 12-18 ani,.

Nu s-a stabilit un nivel de siguranţă şi eficienţă în cazul utilizării cremei Skinoren la copii cu vârste sub 12 ani,.

4.3. Contraindicaţii

Hipersensibilitate la acid azelaic sau la oricare dintre excipienţii cremei.

4.4 Atenţionări speciale şi precauţii speciale pentru utilizare

Numai pentru uz extern.

Trebuie acordată atenţie la utilizarea Skinoren cremă pentru evitarea contactului cu ochii, gura şi alte mucoase şi pacienţii trebuie instruiţi corespunzător (vezi pct. 5.3 ). În caz de contact accidental cu ochii, gura sau alte mucoase, acestea trebuie spălate cu o cantitate mare de apă. Dacă iritaţia ochilor persistă, pacientul trebuie să consulte medicul. Mâinile trebuie spălate după fiecare aplicare a cremei Skinoren

Tipurile de melasmă epidermică şi mixtă (epidermică-dermică) răspund bine la tratamentul cu Skinoren, însă melasmă dermică nu răspunde la tratament.

Acidul benzoic poate fi uşor iritant pentru piele, ochi şi membranele mucoase. Propilenglicolul poate cauza iritarea pielii

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Până în prezent nu există astfel de interacţiuni.

4.6 Sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există studii adecvate şi bine controlate referitoare la acidul azelaic aplicat topic la femei însărcinate.

Studiile la animale nu indică efecte nocive directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, parturiţiei şi dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3.)

Se recomandă prudenţă atunci când se prescrie acid azelaic la femeile însărcinate.

Alăptarea

Nu se ştie dacă acidul azelaic este secretat în laptele mamar în vivo. Cu toate acestea, un test experimental al dializei in vitro a demonstrat că este posibilă trecerea medicamentului în laptele matern. Nu se consideră însă că distribuţia acidului azelaic în laptele matern poate cauza modificări majore ale nivelului acidului azelaic din lapte, întrucât acesta nu apare concentrat în lapte iar aplicarea topică sistemică de acid azelaic nu a dus la creşterea expunerii la acid azelaic endogen peste valorile fiziologice. Se recomandă totuşi prudenţă la administrarea cremei Skinoren la femei care alăptează.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Skinoren cremă nu influenţează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

4.8 Reacţii adverse

În cadrul studiilor clinice cele mai frecvente evenimente adverse au inclus senzaţii de arsură sau prurit, uneori eritem sau formarea de cruste la locul de aplicare.

Frecvenţa reacţiilor adverse, observate în studiile clinice şi enumerate în tabelul de mai jos, sunt definite conform MedDRA.

Foarte frecvente (≥1/10)

Frecvente (≥1/100, <1/10)

Mai puţin frecvente (≥1/1000, <1/100)

Rare (≥ 1/10.000, <1/1.000),

Foarte rare (<1/10.000), cu frecvenţă necunoscută (nu pot fi estimate din datele disponibile)

Clasa sistemelor de organe:

Foarte frecvente

Frecvente Mai puţin frecvente

Rare

Afecţiuni ale pielii şi ale ţesutului subcutanat

Seboree, acnee, depigmentarea tenului Cheilită

Afecţiuni generale şi asociate cu locul de administrare

Senzaţia de arsură la locul de aplicaţie

Prurit la locul de aplicaţie,

Eritem la locul de aplicaţie

Descuamarea pielii la locul de aplicaţie

Durere la locul de aplicaţie

Depigmentarea pielii la locul de aplicaţie

Iritaţie la locul de Aplicaţie

Parestezie la locul de aplicaţie

Dermatită la locul de aplicaţie

Disconfort la locul de aplicaţie

Edem la locul de aplicaţie

Apariţia unor vezicule la locul de aplicaţie sau a unor eczeme

Căldura la locul de aplicaţie sau ulceraţie

Disfuncţii ale sistemului imunitar

Hipersensibilitate la medicament

În general, iritaţia locală a pielii regresează pe perioada de tratament.

Au fost raportate cazuri rare de urticarie, în perioada de supraveghere post-comercializare.

Agravarea astmului la pacienţi trataţi cu acid azelaic s-a constatat rar în perioada de supraveghere post-comercializare (frecvenţa este necunoscută).

Populaţia pediatrică

În studiile clinice la adolescenţi cu vârste cuprinse între 12-18 ani (454/1336; 34%),toleranţa la nivel local a Skinoren cremă s-a dovedit a fi similară în cazul pacienţilor copii şi adulţi.

4.9 Supradozaj

Rezultatele studiilor de toxicitate acută nu indică risc de intoxicaţie acută ulterior unei singure aplicări dermice a unei doze mai mari (aplicarea pe o suprafaţă mare în condiţii care favorizează absorbţia) sau ulterior ingestiei orale produsă accidental.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: alte produse de uz topic pentru tratamentul acneei. cod ATC: D10AX03.

Se crede că la baza eficacităţii terapeutice a Skinoren în acnee, stau acţiunea sa antimicrobiană şi influenţa directă pe care acesta o prezintă asupra hipercheratozei foliculare.

Clinic, se observă scăderea semnificativă a densităţii coloniilor de Propionibacterium acnes şi scăderea semnificativă a procentului de acizi graşi liberi în cadrul lipidelor de la suprafaţa tegumentului In vitro şi in vivo, acidul azelaic inhibă proliferarea keratinocitelor şi în acnee acesta normalizează procesul alterat de diferenţiere epidermică terminală. Pe modelul de ureche de iepure, acidul azelaic accelerează liza dopurilor cornoase ale glandelor sebacee, a căror formare este indusă de tetradecanat.

Rezultatele experimentale au demonstrat că acidul azelaic exercită un efect inhibitor, în funcţie de timp şi de doză asupra dezvoltării şi viabilităţii melanocitelor anormale. Mecanismele moleculare prin care are loc acest efect, nu sunt în totalitate clare. Datele disponibile în prezent sugerează faptul că efectele principale ale acidului azelaic în tratarea melasmei sunt determinate de o inhibare a sintezei ADN-ului şi/sau o inhibare a respiraţiei celulare a melanocitelor anormale.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Consecutiv aplicării topice a cremei, acidul azelaic pătrunde în toate straturile tegumentului uman.

Pătrunderea are loc mai rapid la nivelul zonelor de tegument lezat decât la nivelul tegumentului intact.

Un procent de 3,6% din doza aplicată este absorbit percutanat după aplicarea topică unică a 1 g de acid azelaic (5 g de cremă).

O parte din acidul azelaic absorbit percutanat este excretată renal sub formă neschimbată. Restul este descompus prin β–oxidare în acizi dicarboxilici cu lanţ mai scurt (C7, C5), care au fost de asemenea identificaţi în urină.

5.3 Date de siguranţă preclinice

În cadrul studiilor de toleranţă sistemică consecutiv administrării repetate orale şi dermice a acidului azelaic şi a cremei, nu au existat dovezi care să indice posibile reacţii adverse, chiar şi în condiţii extreme, cum ar fi aplicarea pe o suprafaţă mare şi/sau în condiţii de ocluzie.

Studiile privind afectarea fertilităţii la animale nu au oferit dovezi despre existenţa unui asemenea tip de risc în cursul tratamentului cu Skinoren. Studiile de embriotoxicitate şi tetratogenicitate, precum şi studiile peri/post natale la animale de asemenea nu au demonstrat prezenţa unor astfel de riscuri.(vezi pct. 4.6.)

Studiile in vitro şi in vivo cu acid azelaic nu au oferit dovezi de efecte mutagene asupra celulelor germinal şi somatice.

Nu au fost efectuate studii de tumorigenicitate specifică la administrarea de acid azelaic. Aceste experimente nu au fost considerate ca fiind necesare, deoarece acidul azelaic apare în mod normal în metabolismul mamiferelor şi nu se conturează riscuri de potenţial tumorigen ale acestei substanţe, conform naturii chimice a substanţei şi conform datelor obţinute în cadrul studiilor preclinice, care indică absenţa toxicităţii de organ, absenţa efectelor proliferative şi absenţa genotoxicităţii/mutagenicităţii.

Investigaţiile experimentale pe animale privind toleranţa locală a Skinoren, efectuate pe tegumentul de iepure, au demonstrat uşoare reacţii de intoleranţă.

Trebuie evitat contactul substanţei cu ochii, datorită efectului iritant de intensitate moderată sau severă, observat în cadrul studiilor de toleranţă locală, efectuate pe ochiul de iepure şi de maimuţă. Skinoren cremă nu a prezentat efect comedogen în cadrul studiilor efectuate pe urechea de iepure.

În cadrul testelor de maximizare efectuate pe porcul de Guineea nu au existat semne care să indice proprietăţi de sensibilizare ale substanţei active.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Arlatone 983 S (ester de acid gras polioxietilenă)

Cutina CBS (amestec de mono-digliceride, alcooli graşi, trigliceride şi esteri de parafină)

Octanoat de cetearil

Propilenglicol

Glicerol 85%

Acid benzoic

Apă purificată.

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

3 ani.

Este posibil să apară variaţii locale

După prima deschidere a ambalajului, termenul de valabilitate este de 6 luni.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 30oC, în ambalajul original..

Este posibil să apară variaţii locale

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Tub din aluminiu cu strat epoxidic la interior şi capac din polietilenă cu închidere prin înşurubare

Cutie cu 1 tub a 30 g cremă..

6.6 Instrucţiuni de utilizare şi manipulare

Nu este cazul.

6.6. Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

  1. DEŢINATORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BAYER PHARMA AG

Müllerstraβe 178, 13353 Berlin, Germania

  1. NUMARUL DIN REGISTRUL PRODUSELOR MEDICAMENTOASE

7190/2006/01

  1. DATA AUTORIZĂRII SAU A ULTIMEI REAUTORIZĂRI

Reautorizare: Decembrie 2006

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Mai, 2016__