Travocort 10 mg/1 mg/1 g cremă. Rezumatul caracteristicilor produsului

Travocort 10 mg/1 mg/1 g cremă.

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

1 g Travocort cremă conţine 10 mg (1%) nitrat de izoconazol şi 1 mg (0,1%) valerat de diflucortolon.

Excipienţi cu efect cunoscut: alcool cetostearilic.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Cremă

Cremă opacă, de culoare albă până la slab gălbuie.

4.DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul iniţial sau intermediar al infecţiilor cutanate fungice, superficiale, care sunt însoţite de importante tulburări inflamatorii sau eczematoase ale pielii, de exemplu infecţiile de la nivelul membrelor superioare, de la nivelul spaţiilor interdigitale ale membrelor inferioare şi din regiunile inghinală şi genitală.

Travocort Doze şi mod de administrare

Doze

Travocort trebuie aplicat de două ori pe zi, pe zonele cutanate afectate.

Tratamentul cu Travocort trebuie întrerupt după dispariţia tulburărilor cutanate inflamatorii şi eczematoase, cel mai târziu după două săptămâni, după care tratamentul trebuie continuat sau consolidat cu medicamente anti-fungice care nu conţin glucocorticoizi. Acest lucru este valabil, în special, pentru administrarea în regiunile inghinală şi genitală.

Grupuri speciale de pacienţi

Copii şi adolescenţi

Sunt disponibile doar date limitate referitoare la siguranţa Travocort atunci când este administrat la copii cu vârsta sub 2 ani.

Ajustări ale dozei nu sunt necesare atunci când Travocort este administrat la copii cu vârsta sub 2 ani.

Mod de administrare

Administrare cutanată

4.3 Contraindicaţii

Procese de tuberculoză sau sifilis cu localizare la nivelul zonei care trebuie tratată; boli virale (de exemplu: varicelă, herpes zoster), cuperoză, dermatită periorală sau reacţii cutanate post–vaccinare localizate la nivelul zonei care urmează să fie tratată.

Hipersensibilitatea la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Pentru infecţiile bacteriene cutanate este necesară terapie suplimentară specifică.

Când este aplicat pe faţă, Travocort nu trebuie să intre în contact cu ochii.

Aplicarea extinsă a glucocorticoizilor topici în zone mari ale corpului sau pentru perioade prelungite de timp, în special sub ocluzie, poate creşte riscul de reacţii adverse sistemice.

După cum este cunoscut, în cazul glucocorticoizilor cu administrare sistemică, glaucomul poate apărea de asemenea şi în urma administrării topice a glucocorticoizilor (de exemplu, după aplicarea de doze mari sau aplicarea extinsă pentru o perioadă lungă de timp, tehnici ocluzive de pansare sau aplicarea pe pielea din jurul ochilor).

Medicul trebuie să informeze pacienții cu privire la măsurile de igienă din timpul tratamentului.

Dacă Travocort este aplicat în regiunile genitale, excipienții parafină lichidă și vaselină albă pot cauza deteriorarea produselor din latex pentru metode de barieră, cum ar fi prezervative și diafragme utilizate concomitent, afectând astfel eficiența acestora.

Acest medicament conţine alcool cetostearilic care poate provoca reacţii cutanate locale (de exemplu, dermatită de contact).

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu au fost efectuate studii privind interacţiunile.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Nu există date privind utilizarea de nitrat de izoconazol/valerat de diflucortolon la femeile gravide.

Studii efectuate pe animale de laborator (șoareci, şobolani şi iepuri) au evidenţiat efecte toxice asupra funcţiei de reproducere pentru valerat de diflucortolon (vezi pct. 5.3). În general, utilizarea preparatelor topice care conţin glucocorticoizi trebuie evitată în timpul primului trimestru de sarcină.

În special, trebuie evitată tratarea unor zone largi, utilizarea prelungită sau pansamentele ocluzive.

Studiile epidemiologice sugerează că poate exista un risc crescut de keiloschizis la nou-născuţii ai căror mame au fost tratate cu glucocorticoizi în timpul primului trimestru de sarcină în timpul primului trimestru de sarcină.

Indicaţia clinică pentru tratamentul cu Travocort trebuie analizată cu atenţie, iar la femeile gravide, beneficiile trebuie puse în balanţă cu riscurile.

Alăptarea

Nu se cunoaşte dacă nitratul de izoconazol/valeratul de diflucortolon se elimină prin laptele matern.

Un risc pentru sugar nu poate fi exclus.

La pacientele care alăptează nu trebuie să li se administreze acest tratament la nivelul tegumentului sânilor. În timpul alăptării, trebuie evitate : tratarea unor zone largi, utilizarea prelungită sau pansamentele ocluzive.Indicaţia clinică pentru tratamentul cu Travocort trebuie analizată cu atenţie, iar la femeile care alăptează, beneficiile trebuie puse în balanţă cu riscurile.

Fertilitatea

Datele preclinice nu au indicat niciun risc asupra fertilităţii.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu au fost observate efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje la pacienţii trataţi cu Travocort.

4.8 Reacţii adverse

Rezumatul profilului de siguranţă

Reacţiile adverse cel mai frecvent observate în studiile clinice au inclus iritaţii şi arsuri la locul de aplicare.

Lista sub formă de tabel a reacţiilor adverse

Frecvenţele reacţiilor adverse observate în studiile clinice şi care sunt redate în tabelul de mai jos și sunt definite conform convenţiei MedDRA privind frecvenţa: foarte frecvente (≥1/10); frecvente (≥1/100 şi <1/10); mai puţin frecvente (≥1/1.000 şi <1/100); rare (≥1/10.000 şi <1/10.00); foarte rare (<1/10.000), cu frecvenţă necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Aparate, sisteme şi organe

Frecvente Mai puţin frecvente Cu frecvenţă necunoscută

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare

Locul de aplicare:

– iritaţie

– arsuri

Locul de aplicare:

– eritem

– uscăciune

Locul de aplicare:

prurit

– vezicule

Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat

Striuri

Descrierea reacţiilor adverse selectate

Ca şi în cazul altor glucocorticoizi pentru administrare cutanată, pot apărea următoarele reacţii adeverse locale (cu frecvenţă necunoscută): atrofie cutanată, foliculită la locul de aplicare, hipertricoză, telangiectazii, dermatită periorală, decolorarea pielii, acnee şi/sau reacţii alergice cutanate la oricare dintre componentele acestui medicament.

Efecte sistemice datorate absorbției pot apărea atunci când sunt aplicate preparate topice care conțin glucocorticoizi.

Reacţii adverse nu pot fi excluse nici la nou-născuţii ai căror mame au fost tratate pe o suprafaţă mare de corp sau pentru perioade lungi de timp în cursul sarcinii sau alăptării (de exemplu, scăderea funcţiei corticosuprarenale, imunosupresie).

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Rezultatele studiilor de toxicitate acută nu indică risc de intoxicaţie acută consecutiv unei singure aplicări dermice a unei doze mari (aplicarea pe o suprafaţă mare în condiţii care favorizează absorbţia) sau ulterior ingestiei orale produsă accidental.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: derivaţi de imidazoli şi azoli, combinaţii, codul ATC: D01AC20.

Nitratul de izoconazol este indicat în tratamentul afecţiunilor cutanate superficiale, cu etiologie fungică. Acesta prezintă un spectru foarte larg de proprietăţi antimicrobiene. Este eficient împotriva dermatofiţilor şi a levurilor, fungilor asemănători levurilor (inclusiv microorganismul patogen pentru pityriasis versicolor) şi a ciupercilor de mucegai, precum şi împotriva bacteriilor gram pozitive invitro şi împotriva organismelor care cauzează eritrasma.

Valeratul de difluocortolon suprimă inflamaţia care apare în afecţiunile cutanate inflamatorii şi

alergice şi combate simptomele de tipul pruritului, arsurii şi durerii.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Nitrat de izoconazol

Izoconazolul conţinut de Travocort cremă pătrunde rapid în tegument şi atinge concentraţii maxime de medicament în stratul cornos şi tegumentul propriu-zis la doar 1 oră de la aplicare. Concentraţiile maxime au fost menţinute pentru cel puţin 7 ore [stratul cornos: aproximativ 3500 μg/ml (care corespunde la 7 mmol/l), epidermă: aproximativ 20 μg/ml (40 μmol/l), dermă: aproximativ 3 μg/ml (6 μmol/l)]. Îndepărtarea stratului cornos înaintea aplicării a crescut concentraţiile de izoconazol din tegumentul propriu-zis cu un factor de aproximativ 2. Concentraţiile medicamenului în stratul cornos şi în epidermă au depăşit concentraţiile minime inhibitoare (MIC – Minimum inhibitory concentrations) şi antimicotice biocide pentru majoritatea agenţilor patogeni importanţi (dermatofiţi, mucegaiuri şi levuri) de mai multe ori şi au atins concentraţii minime inhibitorii în derm.

Într-un studiu ulterior, nitratul de izoconazol a putut fi detectat deasupra nivelului concentraţiei minime inhibitorii în stratul cornos şi în foliculii de păr, la o săptămână după terminarea aplicărilor desfăşurate pe o perioadă de 2 săptămâni. La unii pacienţi, nitratul de izoconazol a putut fi detectat chiar şi la 14 zile după aplicare.

După aplicarea topică pe tegumentul de iepure, în tegument s-au obţinut concentraţii mai mari de antimicotic, comparativ cu medicamentul fără corticosteroizi. Acest fapt a fost interpretat ca întârziere a absorbţiei percutanate de nitrat de izoconazol ca urmare a efectului vasoconstrictor exercitat de corticosteroid.

În plus, raportul între concentraţiile atinse în tegument de antimicotic şi corticosteroid este mai mare comparativ cu raportul de 10:1 valabil pentru Travocort cremă, indicând că eficacitatea antimicotică nu este afectată de către corticosteroid.

Izoconazol nu este inactivat metabolic în tegument. Concentraţiile sistemice datorate absorbţiei percutanate sunt mici. Chiar şi după îndepărtarea stratului cornos, mai puţin de 1% din doza aplicată a ajuns în circulaţia sistemică, după un timp de expunere de 4 ore.

Fracţiunea absorbită percutanat a fost prea mică pentru a putea permite studierea căilor metabolice ale nitratului de izoconazol în organismul uman. Prin urmare, au fost injectate intravenos 0,5 mg de izoconazol marcat cu 3H. Izoconazolul este metabolizat complet şi este eliminat rapid.

Acidul 2, 4 – dicloromandelic şi acidul 2 – (2, 6 – diclorobenziloxi) – 2 (2, 4 – diclorofenil) – acetic sunt substanţele caracterizate ca fiind cei mai importanţi metaboliţi din punct de vedere cantitativ. O treime din substanţa marcată a fost excretată renal şi două treimi au fost excretate biliar. În 24 de ore, 75% din doza administrată a fost deja excretată.

Valerat de diflucortolon

Izoconazolul nu influenţează pătrunderea şi absorbţia percutanată a valeratului de diflucortolon.

Acesta pătrunde rapid în tegument, determinând nivele în stratul cornos de aproximativ 150 μg/ml (= 300 μmol/l) după o oră. Aceste nivele se menţin pentru încă cel puţin 7 ore. Nivelele de corticosteroid în epidermul profund au fost de aproximativ 0,15 μg/ml (= 0,3 μmol/l).

În tegument, valeratul de diflucortolon suferă hidroliză parţială, transformându–se în difluocortolon activ. Fracţiunea de corticosteroid absorbită percutanat este mică. În timpul de expunere de 4 ore a fost absorbită mai puţin de 1% din doza de Travocort aplicat topic.

În câteva minute după intrarea în circulaţia sistemică, valeratul de diflucortolon suferă hidroliză, rezultând diflucortolon şi acidul gras corespunzător. În afară de diflucortolon, în plasmă au mai fost evidenţiaţi 11-ceto-diflucortoloni şi alţi doi metaboliţi. Diflucortolon şi, respectiv, toţi metaboliţii săi sunt eliminaţi din plasmă, având timpi de înjumătăţire de 4–5 ore şi, respectiv, aproximativ 9 ore (timpi de înjumătăţire după injectare intravenoasă) şi sunt excretaţi în raport de 75:25, prin urină şi fecale.

5.3 Date preclinice de siguranţă

În cadrul studiilor de toleranţă sistemică la administrare repetată intradermică şi subcutanată, valeratul de diflucortolon a exercitat efectele tipice ale unui glucocorticoid. Consecutiv aplicării dermice repetate a combinaţiei de substanţe active, au fost observate numai efectele tipice glucocorticoizilor.

Conform acestor rezultate, consecutiv utilizării terapeutice a Travocort în condiţii extreme, cum ar fi aplicarea pe suprafeţe întinse şi/sau în condiţii de ocluzie, nu se preconizează alte reacţii adverse în afara celor tipice pentru glucocorticoizi. Nu au existat indicii de posibile interacţiuni cu nitratul de izoconazol. Rezultatele studiilor de toleranţă sistemică, la administrarea repetată a nitratului de izoconazol, nu sugerează posibile efecte sistemice ale antimicoticului în cazul tratamentului cu Travocort.

Studiile de embriotoxicitate cu Travocort au avut rezultate tipice pentru glucocorticoizi; de exemplu, efectele embrio-letale şi/sau teratogene pot fi induse într–un sistem adecvat de testare. Având în vedere aceste rezultate, prescrierea Travocort în cursul sarcinii trebuie făcută cu precauţie. Rezultatele studiilor epidemiologice sunt rezumate la pct. 4.6.

Investigaţiile specifice privind toxicitatea asupra reproducerii nu au oferit indicii de influenţă restrictivă asupra diferitelor faze ale reproducerii, datorată nitratului de izoconazol. În special, acest component activ nu a demonstrat potenţial teratogen. Deşi nu au fost efectuate studii clinic controlate, experienţa de administrare a preparatelor pe bază de nitrat de izoconazol în cursul sarcinii nu indică risc de efecte embriotoxice.

Experimentele realizate in vitro şi in vivo în scopul detecţiei mutaţiilor genice, cromozomiale şi genomice nu indică potenţial mutagen pentru nitratul de izoconazol sau pentru valeratul de diflucortolon.

Nu s-au efectuat studii de tumorigenicitate specifică nici pentru valeratul de diflucortolon, nici pentru nitratul de izoconazol. Pe baza modelului de acţiune farmacodinamică, a absenţei dovezilor de potenţial genotoxic, a structurii chimice şi a rezultatelor testelor de toxicitate cronică (fără indicii de modificări proliferative), nu este suspectat potenţial tumorigen pentru niciuna dintre substanţele active.

Întrucât consecutiv aplicării dermice de Travocort, conform instrucţiunilor, nu vor fi atinse dozele efective sistemic, nu se preconizează nicio influenţă asupra apariţiei tumorilor.

Conform rezultatelor studiilor de toleranţă locală la administrarea dermică repetată doar de diflucortolon şi în combinaţie cu nitratul de izoconazol, în cazul tratamentului cu Travocort nu se preconizează alte modificări cutanate în afara reacţiilor adverse deja cunoscute pentru preparatele topice pe bază de glucocorticoizi.

Rezultatele investigaţiilor efectuate pe ochiul de iepure, privind toleranţa la nivelul mucoaselor, demonstrează apariţia unui efect de iritaţie conjunctivală uşoară, consecutiv contaminării accidentale a ochilor cu Travocort.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Polisorbat 60

Stearat de sorbitan

Parafină lichidă

Alcool cetostearilic

Vaselină albă

Edetat disodic

Apă purificată

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani.

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu un tub de aluminiu conţinând 30 g cremă.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Fără cerinţe speciale la eliminare.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

BAYER AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Germania

  1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7149/2006/01

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirea autorizaţiei, Decembrie 2006

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Septembrie, 2017