Tusocalm 7,5mg/120mg Rezumatul caracteristicilor produsului

Tusocalm 7,5mg/120mg

2.COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Un comprimat conţine fosfat de codeina hemihidrat 7,5 mg și guaiacolsulfonat de potasiu 120 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

Scanexpert - Centre de excelentă în imagistică

Comprimate albe sau aproape albe, de forma lenticulară, cu diametrul de 9 mm.

  1. DATE CLINICE

Tusocalm Indicaţii terapeutice

TUSOCALM 7,5mg/120mg prin conținutul în codeină fosfat este un antitusiv, iar prin guaiacolsulfonatul de poatsiu este un expectorant.

Afecțiuni pulmonare cu secretie bronșică vâscoasă, aderentă, care nu poate fi eliminată ușor.

Tratamentul simptomatic al tusei uscate și umede, pulmonare și extrapulmonare.

4.2 Doze şi mod de administrare

Adulți

TUSOCALM 7,5mg/120mg se administrează pe cale orală, 1 comprimat de 3-4 ori pe zi.

Copii și adolescenți

Copiii cu vârsta mai mică de 12 ani:

TUSOCALM 7,5 mg/120 mg este contraindicat la copii cu vârsta sub 12 ani (vezi pct. 4.3).

Copiii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani:

TUSOCALM 7,5 mg/120 mg nu trebuie utilizat la copii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani cu funcție respiratorie compromisă (vezi pct. 4.4).

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţii enumerați la pct. 6.1.

La femei în timpul alăptării (vezi pct. 4.6).

La pacienți cunoscuți ca fiind metabolizatori ultra-rapizi ai CYP2D6.

Copii cu vârsta mai mică de 12 ani, din cauza unui risc crescut de a dezvolta reacții adverse grave și care pun viața în pericol.

La copii cu vârsta mai mică de 18 ani care au efectuat tonsilectomie/adenoidectomie pentru apnee obstructivă în somn, datorită unui risc crescut de reacții adverse serioase, care pot pune viața în pericol.

Insuficiență renală, hepatică sau cardiacă grave.

Insuficientă respiratorie.

Constipație cronică.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Se recomandă prudență la pacienții cu astm bronșic și emfizem pulmonar la care TUSOCALM 7,5 mg/120 mg comprimate poate accentua fenomenele de insuficiență respiratorie.

Metabolismul CYP2D6

Codeina este metabolizată de enzima hepatică CYP2D6 la morfină, metabolitul său activ. În cazul în care un pacient prezintă un deficit de această enzimă sau dacă ea lipsește complet, atunci nu va fi obţinut un efect terapeutic adecvat. Estimările indică faptul că până la 7% din populaţia caucaziană poate prezenta acest deficit. Cu toate acestea, în cazul în care pacientul este un metabolizator extensive sau ultra-rapid, există un risc crescut de a dezvolta reacţii adverse de toxicitate indusă de opioid chiar și la dozele prescrise frecvent. La acești pacienţi codeina se transformă în morfină rapid, având ca și consecință creșterea concentrației serice a morfinei comparativ cu cele preconizate.

Simptomele generale de toxicitate indusă de opioid includ stare de confuzie, somnolenţă, respiraţie superficială, pupile micşorate, greaţă, vărsături, constipaţie și lipsa poftei de mâncare.

În cazurile severe, pot fi incluse include simptome de deprimare circulatorie și respiratorie care poate pune în pericol viaţa și care poate fi letală în cazuri foarte rare.

Valorile estimate ale prevalenţei metabolizatorilor ultra-rapizi în diferite populaţii sunt prezentate mai jos:

Populație Prevalență

Africană/etiopiană 29%

Africană americană 3,5 până la 6,5%

Asiatică 1,2 până la 2%

Caucaziană 3,6 până la 6,5%

Greacă 6,0%

Maghiară 1,9%

Europeană nordică 1%-2%

Copiii cu funcţie respiratorie compromisă

Codeina nu trebuie utilizată la copii şi adolescenţi a căror funcţie respiratorie ar putea fi compromisă, inclusiv în tulburări neuromusculare, afecţiuni cardiace sau respiratorii severe, infecţii ale tractului respirator superior sau infecţii pulmonare, traumatisme multiple sau proceduri chirurgicale extinse.

Acești factori pot agrava simptomele de toxicitate indusă de morfină.

Utilizarea postoperatorie la copii

Există în literatură rapoarte care arată că, administrarea codeinei postoperator (după tonsilectomie/adenoidectomie pentru apnee obstructivă în somn), se asociază rar cu reacții adverse grave, inclusiv deces (vezi pct. 4.3). Toți copii au primit doze în domeniul dozelor recomandate; totuși au existat dovezi clare că aceștia erau fie metabolizatori ultrarapizi sau metabolizatori rapizi ai codeinei la morfină.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Efectul deprimant central al codeinei este potențat de fenotiazine, antidepresive triciclice, Inhibitori de monoaminooxidază (IMAO), antihistaminice, tranchilizante, sedative, hipnotice, alcool.

Codeina potențează analgezicele (se recomandă asocierea cu acidul acetilsalicilic sau alte analgezice și antipiretice), ducând la creșterea efectului analgezic.

Efectele codeinei sunt scazute de caolin (scade absorbția).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Codeina străbate bariera placentară. Deși nu există date certe privind existența unor efecte nocive asupra sarcinii datorate administrării codeinei, se recomandă prudență la femeile însărcinate, mai ales în primele luni de sarcină.

Alăptarea

TUSOCALM 7,5 mg/120 mg este contraindicat la femeile în perioada alăptării (vezi pct. 4.3). La doze terapeutice normale, codeina și metabolitul său activ pot fi prezente în laptele matern la doze foarte mici și este puţin probabil să afecteze în mod negativ copilul alăptat.

Cu toate acestea, în cazul în care pacienta este o metabolizatoare ultra-rapidă a CYP2D6, în laptele matern pot fi prezente niveluri mai ridicate ale metabolitului activ morfina și, în cazuri foarte rare, la nou-născut pot apărea simptome de toxicitate indusă de opioid care poate fi letală.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

TUSOCALM 7,5mg/120mg reduce capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Se va administra de preferință seara la culcare.

4.8 Reacţii adverse

Rareori pot să apară fenomene de somnolență, amețeli, greţuri, depresie respiratorie, constipaţie.

Utilizarea regulată a codeinei poate conduce la fenomene de dependență și simptome precum neliniște și iritabilitate la încetarea tratamentului. De asemenea, folosită ca analgezic pentru cefalee, poate agrava cefaleea.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Datorită supradozării codeinei pot apărea: depresie acută a centrilor respiratori, somnolentă, rash, vomismente, prurit, ataxie, edem pulmonar.

Conduită de urgenţă: transfer în mediu spitalicesc cu asistenţă respiratorie.

La copii, dozele mai mari de 0,3 mg/kg au potențial convulsiv.

Antidot: Naloxone

  1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: Antitusive, exclusiv combinaţii cu expectorante; alcaloizi din opiu și

derivați, codul ATC: R05DA20

Efectul inhibitor al centrului tusei este de circa 3 ori mai slab decât în cazul morfinei și durează 3-6 ore.

Nu afectează motilitatea cililor mucoasei bronhice, diminuă secrețiile bronhice.

TUSOCALM 7,5mg/120mg are acțiune expectorantă datorită prezenței alături de codeină a guaiacolsulfonatului de potasiu. Acțiunea atinge intensitatea maximă după 30 minute – o ora și durează 3-4 ore.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Fosfatul de codeină asociat cu guaiacolsulfonatul de potasiu este bine absorbit după administrare orală, eficacitatea fiind egală cu 2/3 din cea obtinuță pe cale parenterală.

Este biotransformat în ficat. Are efect inhibitor al centrului respirator bulbar.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Nu sunt disponibile.

  1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Amidon de porumb

Povidonă K 30

Talc

Stearat de magneziu

6.2 Incompatibilităţi

Nu s-au observat incompatibilităţi fizice sau chimice cu alte produse.

6.3 Perioada de valabilitate

2 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra la temperaturi sub 250, în ambalajul original.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Cutie cu 2 blistere PVC/Al a câte 10 comprimate

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor

Fără cerinţe speciale.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

ARENA GROUP S.A.

Str. Ştefan Mihăileanu nr. 31, Sector 2, Bucureşti, România

  1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

6612/2006/01

  1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Reînnoirea autorizaţiei: Iulie 2006

  1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Iunie 2017