Visanne 2 mg comprimate Rezumatul caracteristicilor produsului

Visanne Dienogest 2 mg
Visanne Dienogest 2 mg

Visanne 2 mg comprimate  Rezumatul caracteristicilor produsului Fiecare comprimat conţine dienogest 2 mg Indicaţii terapeutice  Tratamentul endometriozei. Comprimatele trebuie administrate în mod continuu, indiferent de sângerarea vaginală. Când s-a terminat un pachet, următorul trebuie început fără întrerupere.

 

 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Visanne 2 mg comprimate

 1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conţine dienogest 2 mg

Excipient cu efect cunoscut: fiecare comprimat conţine lactoză monohidrat 62,8 mg.

Pentru lista tuturor excipienţilor, vezi pct. 6.1.

 1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate

Comprimate rotunde, plate, de culoare albă sau aproape albă, cu margini teşite, gravate cu „B” pe o faţă şi cu diametrul de 7 mm.

 1. Date clinice

4.1 Indicaţii terapeutice

Tratamentul endometriozei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Mod de administrare:

Pentru administrare orală.

Doze:

Dozajul Visanne este de un comprimat zilnic fără nicio pauză, administrat de preferinţă la aceeaşi oră în fiecare zi, cu puţin lichid, după cum este necesar. Comprimatul poate fi luat cu sau fără alimente.

Comprimatele trebuie administrate în mod continuu, indiferent de sângerarea vaginală. Când s-a terminat un pachet, următorul trebuie început fără întrerupere.

Nu există experienţă în ceea ce priveşte tratamentul cu Visanne pe o perioadă > de 15 luni la pacientele cu endometrioză.

Tratamentul poate fi început în orice zi a ciclului menstrual.

Orice contracepţie hormonală trebuie oprită anterior iniţierii tratamentului cu Visanne. Dacă contracepţia este necesară, trebuie folosite metode contraceptive non-hormonale (de exemplu metoda barierei).

Abordarea terapeutică în cazul omiterii comprimatelor:

Eficacitatea Visanne poate fi scăzută în cazul în care se omit comprimate sau dacă apar vărsături şi/sau diaree (dacă acestea apar în interval de 3-4 ore după administrarea comprimatului). Dacă s-au omis unul sau 2

mai multe comprimate, femeia trebuie să ia numai un comprimat, imediat ce îşi aduce aminte, şi apoi să continue ziua următoare la ora obişnuită. De asemenea, un comprimat neabsorbit datorită vărsăturilor sau diareei trebuie înlocuit cu un alt comprimat.

Informaţii suplimentare privind grupuri speciale de pacienţi

Copii şi adolescente:

Visanne nu este indicat la copii şi adolescente înainte de apariţia menarhăi. Nu s-au stabilit încă siguranţa şi eficacitatea Visanne la adolescente (menarhă până la 18 ani).

Paciente vârstnice:

Nu există nicio indicaţie relevantă privind utilizarea Visanne la paciente vârstnice.

Paciente cu insuficienţă hepatică

Visanne este contraindicat la paciente cu boală hepatică severă actuală sau în antecedente (vezi pct. 4.3).

Paciente cu insuficienţă renală

Nu există date care să sugereze necesitatea ajustării dozajului la paciente cu insuficienţă renală.

4.3 Contraindicaţii

Visanne nu trebuie utilizat în cazul prezenţei oricăreia dintre condiţiile enumerate mai jos, care rezultă parţial din informaţiile privind alte medicamente care conţin numai progesteron. Dacă oricare dintre aceste afecţiuni apare în timpul utilizării Visanne, tratamentul trebuie întrerupt imediat.

 • boală venoasă tromboembolică în desfăşurare
 • boală arterială sau cardiovasculară, în antecedente sau în prezent (de exemplu infarct miocardic, accident vascular cerebral, cardiopatie ischemică)
 • diabet zahar cu implicaţii vasculare
 • boală hepatică severă prezentă sau în antecedente, atâta timp cât funcţiile hepatice nu au revenit la valori normale
 • tumori hepatice (benigne sau maligne) prezente sau în antecedente
 • tumori maligne sensibile la hormoni sexuali, diagnosticate sau suspectate
 • sângerări vaginale nediagnosticate
 • hipersensibilitate la substanţa activă sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

 

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Atenţionări

Deoarece Visanne este un medicament care conţine numai progestogen, se poate presupune că atenţionările şi precauţiile speciale pentru utilizarea medicamentelor care conţin numai progestogensunt de asemenea valabile pentru utilizarea Visanne, deşi nu toate atenţionările şi precauţiile se bazează pe constatările respective în studiile clinice cu Visanne.

Dacă vreuna din condiţiile/factorii de risc menţionaţi mai jos sunt prezenţi sau se înrăutăţesc, înaintea începerii sau continuării tratamentului cu Visanne trebuie efectuată o analiză a riscului individual în raport cu beneficiul.

 • Hemoragii uterine grave

 

Hemoragiile uterine, de exemplu la femei cu adenomioză uterină sau cu leiomioame uterine multiple pot fi agravate prin utilizarea Visanne. Dacă hemoragia este abundentă şi continuă în timp, poate duce la anemie 3

(severă în unele cazuri). În cazul apariţiei anemiei trebuie luată în considerare întreruperea tratamentului cu Visanne.

 • Modificări ale caracteristicilor sângerării

 

Majoritatea pacientelor cărora li se administrează Visanne prezintă modificări ale caracteristicilor sângerărilor menstruale (vezi pct. 4.8).

 • Tulburări circulatorii

 

Din studiile epidemiologice există puţine dovezi privind o asociere între medicamentele care conţin numai progestogen şi un risc crescut de infarct miocardic sau tromboembolism cerebral. Riscul evenimentelor cardiovasculare şi cerebrale este legat mai degrabă de vârsta înaintată, hipertensiunea arterială şi fumat. La femeile cu hipertensiune arterială, riscul accidentului vascular cerebral poate fi uşor crescut de medicamentele care conţin numai progestogen.

Chiar dacă nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, unele studii indică faptul că poate exista un risc uşor crescut de tromboembolism venos (tromboză venoasă profundă, embolie pulmonară) asociat cu utilizarea medicamentelor care conţin numai progestogen. Factorii de risc general recunoscuţi pentru tromboembolismul venos (TEV) includ antecedentele personale sau familiale pozitive (TEV la fraţi/surori sau la o rudă, la o vârstă relativ tânără), vârsta, obezitatea, imobilizarea prelungită, intervenţii chirurgicale majore sau traumatisme majore. În cazul imobilizării pe termen lung se recomandă să se întrerupă utilizarea Visanne (în cazul unei intervenţii chirurgicale elective cu cel puţin patru săptămâni înainte) şi să se reia tratamentul după două săptămâni de la remobilizarea completă.

Trebuie luat în considerare riscul crescut de tromboembolism în perioada puerperală.

Tratamentul trebuie oprit imediat dacă există simptome de evenimente trombotice arteriale sau venoase sau dacă există suspiciunea unor astfel de evenimente.

 • Tumori

 

O meta-analiză a 54 studii epidemiologice a raportat o creştere uşoară a riscului relativ (RR = 1,24) de cancer mamar diagnosticat la femeile care utilizează contraceptive orale (CO) în mod curent, în special prin utilizarea medicamentelor cu estrogen – progestogen. Riscul crescut dispare treptat în decurs de 10 ani de la întreruperea utilizării contraceptivelor orale combinate (COC). Deoarece cancerul mamar este rar la femeile cu vârsta sub 40 ani, numărul crescut de cazuri de cancer mamar diagnosticate la femeile care utilizează în mod curent sau care au utilizat recent COC este mic în comparaţie cu riscul general de cancer de sân. Riscul de a avea un cancer mamar diagnosticat la femeile care utilizează medicamente care conţin numai progestogen este probabil de magnitudine similară celui asociat cu utilizarea COC. Cu toate acestea, în cazul medicamentelor care conţin numai progesteron, dovezile sunt bazate pe un număr mai mic de populaţii de utilizatoare şi, prin urmare, sunt mai puţin concludente decât în cazul COC. Aceste studii nu furnizează dovezi privind cauzalitatea. Modelul observat de risc crescut se poate datora unui diagnostic precoce al cancerului mamar la femeile care utilizează CO, efectelor biologice ale CO sau unei asocieri a ambelor cauze. Cazurile de cancer mamar diagnosticate la femeile care au utilizat CO tind să fie mai puţin avansate din punct de vedere clinic în comparaţie cu cazurile de cancer diagnosticate la femeile care nu au utilizat niciodată CO.

În cazuri rare, s-au raportat tumori hepatice benigne şi, mult mai rar, tumori hepatice maligne la femei care utilizează substanţe hormonale de tipul celei conţinute în Visanne. În cazuri izolate, aceste tumori au provocat hemoragii intra-abdominale cu risc vital. La femeile cărora li se administrează Visanne, o tumoră hepatică trebuie luată în considerare în diagnosticul diferenţial, atunci când apar dureri severe la nivelul etajului abdominal superior, hepatomegalie sau semne de hemoragie intra-abdominală.

 • Osteoporoză

4

Înaintea administrării Visanne la pacientele cu risc crescut de osteoporoză trebuie efectuată o evaluare atentă a raportului risc-beneficiu, deoarece valorile estrogenilor endogeni sunt scăzute moderat în timpul tratamentului cu Visanne (vezi pct. 5.1).

 • Alte condiţii

 

Pacientele cu depresie în antecedente trebuie monitorizate atent şi administrarea medicamentului trebuie întreruptă dacă depresia se repetă până la forme grave.

În general, dienogest nu pare să afecteze tensiunea arterială la femeile normotensive. Cu toate acestea, dacă în timpul utilizării Visanne apare hipertensiune arterială semnificativă, confirmată din punct de vedere clinic, se recomandă întreruperea tratamentului cu Visanne şi tratamentul hipertensiunii arteriale.

Reapariţia icterului colestatic şi/sau a pruritului, apărute iniţial în timpul sarcinii sau al utilizării anterioare a steroizilor sexuali, necesită întreruperea tratamentului cu Visanne.

Dienogest poate avea un efect uşor asupra rezistenţei periferice la insulină şi toleranţei la glucoză. Femeile cu diabet zaharat, în special cele cu antecedente de diabet zaharat gestaţional, trebuie observate atent în timpul administrării Visanne.

Ocazional, poate să apară cloasma, în special la femeile cu antecedente de cloasmă gravidică. Femeile cu tendinţă la cloasmă trebuie să evite expunerea la soare sau raze ultraviolete în timpul administrării Visanne.

Există o probabilitate mai mare de sarcini ectopice la femeile care utilizează în scop contraceptiv medicamente care conţin numai progestogen, în comparaţie cu femeile care utilizează contraceptive orale combinate. Prin urmare, la femeile cu antecedente de sarcină extrauterină sau cu afecţiuni ale trompelor uterine, utilizarea Visanne trebuie decisă numai după o evaluare atentă a beneficiilor în comparaţie cu riscurile.

În timpul utilizării Visanne pot apărea foliculi ovarieni persistenţi (frecvent denumiţi chisturi ovariene funcţionale). Majoritatea acestor foliculi sunt asimptomatici, chiar dacă în unele cazuri se pot asocia cu dureri pelvine.

 • Lactoză

 

Fiecare comprimat de Visanne conţine lactoză monohidrat 62,8 mg. Pacientele cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de lactază Lapp sau malabsorbţie de glucoză – galactoză, care urmează un regim alimentar fără lactoză, trebuie să ia în considerare cantitatea de lactoză conţinută în Visanne.

4.5. Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

 • Efectul altor medicamente asupra Visanne

 

Inductori sau inhibitori enzimatici individuali (CYP3A4)

 

Progestogenii, incluzând dienogest, sunt metabolizaţi în principal de sistemul citocromului P450 3A4 (CYP3A4), localizat atât la nivelul mucoasei intestinale, cât şi în ficat. Prin urmare, inductorii sau inhibitorii CYP3A4 pot afecta metabolismul progestogenilor.

Un clearance crescut al hormonilor sexuali datorită inducţiei enzimatice poate scădea efectul terapeutic al Visanne şi poate provoca reacţii adverse, de exemplu modificări ale profilului hemoragiei uterine.

Un clearance scăzut al hormonilor sexuali datorită inhibiţiei enzimatice poate creşte expunerea la dienogest şi poate determina reacţii adverse.

Substanţe cu proprietăţi inductoare enzimatice

5

Pot apărea interacţiuni cu medicamente (de exemplu fenitoină, barbiturice, primidonă, carbamazepină, rifampicină şi posibil oxcarbazepină, topiramat, felbamat, griseofulvină, nevirapină şi preparate care conţin sunătoare (Hypericum perforatum) care induc enzime microzomiale (de exemplu enzimele citocromului P450), ceea ce poate duce la un clearance crescut al hormonilor sexuali.

Inducţia enzimatică maximă nu se observă, în general, timp de 2 – 3 săptămâni, dar apoi se menţine timp de cel puţin 4 săptămâni după întreruperea terapiei medicamentoase.

Efectul inductor al rifampicinei asupra CYP 3A4, a fost studiat la femei sănătoase în postmenopauză. Administrarea concomitentă a rifampicinei şi a comprimatelor conţinând estradiol valerat/dienogest a condus la o scădere semnificativă a concentraţiilor la starea de echilibru şi a expunerii sistemice la dienogest şi estradiol. Expunerea sistemică la dienogest şi estradiol la starea de echilibru, măsurată prin ASC (0 – 24 ore) a fost scăzută cu 83%, respectiv cu 44%.

Substanţe cu proprietăţi inhibitoare enzimatice

 

Inhibitorii cunoscuţi ai CYP3A4, cum sunt medicamentele antifungice azolice (de exemplu ketoconazol, itraconazol, fluconazol), cimetidină, verapamilul, macrolidele (de exemplu eritromicină, claritromicină şi roxitromicină), diltiazemul, inhibitorii de protează (de exemplu ritonavir, saquinavir, indinavir, nelfinavir), antidepresivele (de exemplu nefazodonă, fluvoxamină, fluoxetină) şi sucul de grapefruit pot creşte concentraţiile plasmatice ale progestogenilor şi pot determina reacţii adverse.

Într-un studiu care a investigat efectele inhibitorilor CYP3A4 (ketoconazol, eritromicină) asupra asocierii estradiol valerat/dienogest, concentraţiile plasmatice ale dienogestului şi estradiolului la starea de echilibru au fost crescute. Administrarea concomitentă cu inhibitorul puternic ketoconazol a provocat o creştere cu 186% a ASC (0 – 24 ore) la starea de echilibru pentru dienogest. Când s-a administrat concomitent cu inhibitorul moderat eritromicină, ASC (0 – 24 ore) a dienogestului la starea de echilibru a crescut cu 62%.

Nu se cunoaşte semnificaţia clinică a acestor interacţiuni.

 • Efectele dienogestului asupra altor medicamente

 

Pe baza studiilor de inhibiţie in vitro, este improbabilă o interacţiune semnificativă din punct de vedere clinic între dienogest şi metabolizarea altor medicamente, mediată de enzima citocromului P450.

Notă: Pentru identificarea interacţiunilor posibile, trebuie consultate informaţiile privind prescrierea altor medicamente administrate concomitent.

 • Interacţiuni cu alimentele.

 

O masă standard cu cantităţi crescute de lipide nu afectează biodisponibilitatea Visanne.

 • Analize de laborator

 

Utilizarea progestogenilor poate influenţa rezultatele anumitor teste de laborator, incluzând parametrii biochimici ai funcţiei hepatice, glandei tiroide, glandei suprarenale şi rinichiului, concentraţiile plasmatice ale proteinelor (proteine transportoare de exemplu globulina care leagă corticosteroizii şi fracţiunile lipidice/lipoproteice), parametrii metabolismului carbohidraţilor şi parametrii coagulării şi fibrinolizei. În general, modificările se menţin în limitele valorilor normale.

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Datele provenite din utilizarea dienogestului la femeile gravide sunt limitate.6

Studiile la animale nu au evidenţiat efecte toxice dăunătoare directe sau indirecte asupra funcţiei de reproducere (vezi pct. 5.3).

Visanne nu trebuie administrat la gravide, deoarece tratamentul endometriozei în timpul sarcinii nu este necesar.

Alăptarea

Nu se recomandă tratamentul cu Visanne în timpul alăptării.

Nu se cunoaşte dacă dienogest se excretă în laptele uman. Datele la animale au arătat excreţia dienogestului în lapte la şobolan.

Trebuie luată o decizie privind fie întreruperea alăptării, fie abţinerea de la tratamentul cu Visanne, având în vedere beneficiul alăptării pentru copil şi beneficiul tratamentului pentru femeie.

Fertilitate

Pe baza datelor disponibile, ovulaţia este inhibată la majoritatea pacientelor în timpul tratamentului cu Visanne. Cu toate acestea, Visanne nu este un contraceptiv.

Dacă este necesară contracepţia, trebuie utilizată o metodă contraceptivă nehormonală (vezi pct. 4.2).

Pe baza datelor disponibile, ciclul menstrual revine la normal într-un interval de 2 luni de la întreruperea tratamentului cu Visanne.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Nu s-au observat efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje la femeile care utilizează medicamente care conţin dienogest.

4.8. Reacţii adverse

Prezentarea reacţiilor adverse are la bază MedDRA.

Este utilizat cel mai potrivit termen MedDRA pentru a descrie o anumită reacţie, simptomele şi condiţiile legate de aceasta.

Reacţiile adverse sunt mai frecvente în timpul primelor luni după începutul tratamentului cu Visanne şi dispar pe măsura continuării tratamentului. Pot exista modificări ale caracteristicilor sângerărilor, cum sunt hemoragii intermenstruale, sângerări neregulate sau amenoree. Următoarele reacţii adverse au fost raportate la femeile cărora li s-a administrat Visanne.

Reacţiile adverse raportate cel mai frecvent în cazul tratamentului cu Visanne sunt cefalee (9,0%), disconfort mamar (5,4%), stare depresivă (5,1%) şi acnee (5,1%).

În plus, majoritatea pacientelor cărora li s-a administrat Visanne au prezentat modificări ale caracteristicilor sângerărilor menstruale. Caracteristicile sângerărilor menstruale au fost evaluate sistematic, utilizând jurnalele pacientelor şi au fost analizate utilizând metoda OMS privind perioada de referinţă de 90 zile. În timpul primelor 90 zile de tratament cu Visanne s-au observat următoarele caracteristici ale sângerărilor (n=290; 100%): amenoree (1,7%), sângerări puţin frecvente (27,2%), sângerări rare (13,4%), sângerări neregulate (35,2%), sângerări prelungite (38,3%), sângerări normale, adică niciuna dintre categoriile anterioare (19,7%). În timpul celei de-a patra perioade de referinţă, s-au observat următoarele caracteristici ale sângerărilor (n=149; 100%): amenoree (28,2%), sângerări rare (24,2%), sângerări frecvente (2,7%), sângerări neregulate (21,5%), sângerări prelungite (4,0%), sângerări normale, adică niciuna dintre categoriile anterioare (22,8%). Modificările caracteristicilor sângerărilor menstruale au fost numai ocazional raportate ca evenimente adverse de către paciente (vezi tabelul privind evenimentele adverse).

Frecvenţele reacţiilor adverse la medicament (RAM) conform clasificării MedDRA pe aparate, sisteme şi organe (MedDRA ASO), raportate în cazul administrării Visanne sunt rezumate în tabelul de mai jos. În cadrul fiecărei grupe de frecvenţă, reacţiile adverse sunt prezentate în ordinea descrescătoare a frecvenţei. 7

Frecvenţele sunt definite astfel: frecvente (≥1/100 şi <1/10) şi mai puţin frecvente (≥1/1000 şi <1/100). Frecvenţele se bazează pe date globale provenite din patru studii clinice, incluzând 332 paciente (100%):

Tabelul 1, Tabelul reacţiilor adverse, studii clinice de fază III, N= 3328 Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe

(MedDRA)

Frecvente Mai puţin frecvente
Tulburări hematologice şi limfatice anemie
Tulburări metabolice şi de nutriţie creştere ponderală scădere ponderală apetit alimentar crescut
Tulburări psihice stare depresivă tulburări de somn nervozitate pierderea libido-ului dispoziţie alterată anxietate depresie modificări ale dispoziţiei
Tulburări ale sistemului nervos cefalee migrenă dezechilibrul sistemului nervos autonom tulburări ale atenţiei
Tulburări oculare xeroftalmie
Tulburări acustice şi vestibulare tinitus
Tulburări cardiace tulburări nespecifice ale sistemului circulator palpitaţii
Tulburări vasculare hipotensiune arterială
Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale dispnee
Tulburări gastro-intestinale greaţă durere abdominală flatulenţă distensie abdominală vărsături diaree constipaţie disconfort abdominal inflamaţii gastro-intestinale gingivită
Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat acnee alopecie piele uscată hiperhidroză prurit hirsutism onicoclazie mătreaţă dermatită creşterea anormală a părului tulburări de pigmentare cu reacţii de fotosensibilitate
Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv durere lombară durere osoasă spasme musculare durere la nivelul extremităţilor senzaţie de greutate la nivelul extremităţilor
Tulburări renale şi ale căilor urinare infecţie de tract urinar

Clasificarea pe aparate, sisteme şi organe (MedDRA) Frecvente Mai puţin frecvente

Tulburări ale aparatului genital şi sânului

disconfort mamar chist ovarian bufeuri sângerări uterine sau vaginale, incluzând hemoragii intermenstruale candidoză vaginală, senzaţie de uscăciune vulvovaginală secreţii genitale durere pelvină vulvovaginită atrofică formaţiune mamară boală fibrochistică mamară induraţie mamară

Tulburări generale şi la nivelul locului de administrare stare de astenie iritabilitate edem

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Studiile de toxicitate acută efectuate cu dienogest nu au indicat un risc de reacţii adverse acute în cazul aportului inadecvat de doze terapeutice zilnice repetate. Nu există antidot specific. Un aport zilnic de 20 – 30 mg dienogest (de 10 până la 15 ori mai mare decât doza zilnică de Visanne) pe o perioadă de 24 săptămâni de utilizare a fost foarte bine tolerat.

 1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1. Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: progestogeni, codul ATC: G03D B08

Dienogest este un derivat de nortestosteron fără acţiune androgenică, ci mai degrabă cu activitate antiadrogenică de aproximativ o treime din cea a acetatului de ciproteronă. Dienogest se leagă de receptorul progesteronic de la nivelul uterului, având numai 10% din afinitatea relativă a progesteronului. În ciuda afinităţii sale mici pentru receptorul progesteronic, dienogest are un efect progestogen puternic in vivo. Dienogest nu are acţiune androgenică, mineralocorticoidă sau glucocorticoidă semnificativă in vivo.

În endometrioză, dienogest acţionează scăzând producţia endogenă de estradiol şi, prin urmare, suprimă efectele trofice ale estradiolului, atât asupra endometrului eutopic, cât şi ectopic. Când se administrează în mod continuu, dienogest creează un mediu endocrin hipoestrogenic şi hipergestagenic, provocând modificarea iniţială deciduală a ţesutului endometrial, urmată de atrofia leziunilor endometrice.

Date cu privire la eficacitate:

Superioritatea Visanne în comparaţie cu placebo a fost demonstrată într-un studiu cu durata de 3 luni, care a inclus 198 paciente cu endometrioză. Durerea pelvină asociată cu endometrioza a fost măsurată pe o scală analogă vizuală (0 – 100 mm). După 3 luni de tratament cu Visanne s-au demonstrat o diferenţă semnificativă statistic în comparaţie cu placebo (Δ = 12,3 mm; IÎ 95%: 6,4 – 18,1; p<0,0001) şi o scădere semnificativă din punct de vedere clinic a durerii, în comparaţie cu valoarea iniţială (scădere medie = 27,4 mm ± 22,9).

După 3 luni de tratament, scăderea cu 50% sau mai mult a durerii pelvine asociată cu endometrioza, fără o creştere relevantă a medicaţiei analgezice administrată concomitent, a fost obţinută la 37,3% din pacientele sub tratament cu Visanne (placebo: 19,8%); scăderea cu 75% sau mai mult a durerii pelvine asociată cu endometrioza, fără o creştere relevantă a medicaţiei analgezice administrată concomitent, a fost obţinută la 18,6% din pacientele sub tratament cu Visanne (placebo: 7,3%).

Un studiu deschis, de extensie la studiul controlat cu placebo a sugerat o ameliorare continuă a durerii pelvine asociată cu endometrioza pentru o durată de tratament de până la 15 luni.

Rezultatele controlate cu placebo au fost confirmate de rezultatele obţinute într-un studiu de 6 luni, controlat activ, în comparaţie cu un agonist GnRh, care a inclus 252 paciente cu endometrioză.

Trei studii incluzând un număr total de 252 paciente cărora li s-a administrat o doză zilnică de 2 mg dienogest au demonstrat o scădere substanţială a leziunilor specifice endometriozei, după 6 luni de tratament.

Într-un studiu mic (n=8 pe grupă de doză), s-a demonstrat că o doză zilnică de 1 mg dienogest induce o stare anovulatorie după 1 lună de tratament. Nu s-a testat eficacitatea contraceptivă a Visanne în studii mai mari.

Date cu privire la siguranţă:

Concentraţiile endogene de estrogeni sunt suprimate moderat în timpul tratamentului cu Visanne.

În prezent, nu sunt disponibile date cu privire la DMO (densitatea minerală osoasă) şi riscul fracturilor la persoanele cărora li se administrează Visanne. DMO a fost evaluată la 21 paciente înainte şi după 6 luni de tratament cu Visanne şi nu s-a remarcat o reducere a valorii medii a DMO. La 29 paciente cărora li s-a administrat de leuprolină acetat (AL) s-a observat o reducere medie de 4,04% ± 4,84% după aceeaşi perioadă (Δ între grupuri = 4,29%; IÎ 95%: 1,93 – 6,66; p<0,0003).

Nu s-au observat modificări semnificative ale valorilor medii ale parametrilor standard de laborator (incluzând parametrii hematologici, chimici, enzime hepatice, lipide şi HbA1C) în timpul tratamentului cu Visanne cu durată de până la 15 luni (n=168).

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

 • Absorbţie

Dienogest administrat pe cale orală se absoarbe rapid şi aproape complet. Concentraţiile serice maxime de aproximativ 47 ng/ml sunt atinse după aproximativ 1,5 ore de la administrarea unei singure doze. Biodisponibilitatea este de aproximativ 91%. Farmacocinetica dienogestului este proporţională cu doza în intervalul de dozaj de 1 – 8 mg.

 • Distribuţie

Dienogest este legat de albumina serică şi nu se leagă de globulina de legare a hormonilor sexuali (SHBG) sau de globulina de legare a corticosteroizilor (CBG). 10% din concentraţia serică totală a medicamentului este prezentă sub formă de steroid liber, 90% este legată nespecific de albumină.

Volumul aparent de distribuţie (Vd/F) al dienogestului este de 40 l.

 • Biotransformare

Dienogest este metabolizat complet pe căile cunoscute ale metabolismului steroidic, cu formarea unor metaboliţi în mare parte inactivi din punct de vedere endocrinologic. Pe baza studiilor efectuate in vitro şi in vivo, CYP3A4 este enzima implicată în principal în metabolizarea dienogestului. Metaboliţii sunt eliminaţi foarte rapid şi în consecinţă dienogest nemodificat în plasmă reprezintă fracţiunea dominantă.

Rata clearance-ului metabolic din ser Cl/F este de 64 ml/min.

 • Eliminare

Concentraţiile serice ale dienogestului scad bifazic. Faza terminală se caracterizează printr-un timp de înjumătăţire de aproximativ 9 – 10 ore. Dienogest se excretă sub formă de metaboliţi, care sunt excretaţi cu un raport urină:materii fecale de aproximativ 3:1 după administrarea orală de 0,1 mg/kg. Timpul de înjumătăţire al metaboliţilor urinari este de 14 ore. În urma administrării orale, aproximativ 86% din doza administrată este eliminată într-un interval de 6 zile; cea mai mare parte a acestei cantităţi se elimină în primele 24 ore, în principal prin urină.

 • Starea de echilibru

Farmacocinetica dienogest nu este influenţată de concentraţiile SHBG. În urma administrării zilnice, concentraţiile serice de medicament cresc de aproximativ 1,24 ori, atingând starea de echilibru după 4 zile de tratament. Farmacocinetica dienogestului după administrarea repetată a Visanne poate fi prevăzută pe baza farmacocineticii dozei unice.

 • Farmacocinetica la grupuri speciale de pacienţi

Visanne nu a fost studiat în mod specific la subiecţi cu insuficienţă renală.

Visanne nu a fost studiat la subiecţi cu insuficienţă hepatică.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea şi toxicitatea asupra funcţiei de reproducere. Cu toate acestea, trebuie să se ţină cont de faptul că steroizii sexuali pot contribui la dezvoltarea anumitor tumori şi ţesuturi dependente de hormoni.

 1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Crospovidonă

Lactoză monohidrat

Stearat de magneziu

Celuloză microcristalină

Amidon de cartof

Povidonă K 25

Talc

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul.

6.3 Perioada de valabilitate

5 ani.

12

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Comprimatele sunt conţinute în blistere care constau în pelicule transparente de culoare verde, fabricate din clorură de polivinil acoperită cu clorură de polivinilidenă (PVC-PVdC) şi folii metalice fabricate din aluminiu (parte opacă sigilabilă la cald).

Mărimea ambalajului:

28, 84 şi 168 comprimate

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

Orice medicament sau material rezidual neutilizat trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

7 DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

Bayer Pharma AG

Müllerstrasse 178, D-13342 Berlin

Germania

 1. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

7329/2015/01-02-03

9 DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: Februarie 2010

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei: Ianuarie 2015

 1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

Ianuarie 2015.