Xyzal compr. filmate Rezumatul caracteristicilor produsului

Xyzal 5 mg
Xyzal 5 mg

Xyzal 5 mg, comprimate filmate Rezumatul caracteristicilor produsului

 1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Diclorhidrat de levocetirizină

1 comprimat filmat conţine diclorhidrat de levocetirizină 5 mg. Excipient cu efect cunoscut: fiecare comprimat filmat conţine lactoză monohidrat 63,5 mg.

 1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimat filmat.

Comprimate filmate ovale, de culoare albă până la aproape albă, marcate cu logo “Y” pe una dintre feţe.

 1. DATE CLINICE

4.1 Indicaţii terapeutice

Diclorhidratul de levocetirizină este indicat în tratamentul simptomatic al rinitei alergice (inclusive rinita alergică persistentă) şi al urticariei.

4.2 Doze şi mod de administrare

Doze

Adulţi: doza zilnică recomandată este de 5 mg (1 comprimat filmat).

Vârstnici: datele nu sugerează că este necesară reducerea dozei la subiecţii vârstnici, cu condiţia ca funcţia renală să fie normală.

Pacienţi adulți şi vârstnici cu insuficienţă renală

Intervalul dintre doze trebuie ajustat individual, în raport cu funcţia renală. Ajustarea dozei se face aşa cum este indicat în tabelul următor. Pentru utilizarea tabelului de dozaj, este necesară estimarea clearanceului creatininei pacientului (CL CR ) în ml/min. Clearance-ul creatininei se poate calcula pornind de la creatinina serică (mg/dl), folosind următoarea formulă:

Ajustările dozei la pacienţii cu insuficienţă renală sunt următoarele:

Grup Clearence-ul creatininei Doze și frecvențe

Funcţie renală normală ≥ 80 5 mg (1 comprimat) o dată pe zi

Insuficienţă renală uşoară 50 – 79 5 mg (1 comprimat) o dată pe zi

Insuficienţă renală moderată 30 – 49 5 mg (1 comprimat) o dată la 2 zile

Insuficienţă renală severă < 30 5 mg (1 comprimat) o dată la 3 zile

Boală renală în stadiul terminal pacienţi care necesită dializă < 10

 Tratament contraindicat

Pacienţi cu insuficienţă hepatică

La pacienţii care prezintă numai insuficienţă hepatică, nu este necesară ajustarea dozei. La pacienţii cu insuficienţă hepatică şi insuficienţă renală, se recomandă ajustarea dozei (vezi mai sus “Pacienţi cu insuficienţă renală”).

Copii şi adolescenţi

Forma de comprimat nu trebuie utilizată la copii cu vârsta sub 6 ani, deoarece nu permite ajustările necesare ale dozei.Pentru această grupă de vârstă există forme farmeceutice adecvate.

Levocetirizina nu trebuie să fie administrată la copii cu vârsta sub 2 ani.

Copii cu vârsta între 6 şi 12 ani: Doza zilnică recomandată este de 5 mg (1 comprimat filmat).

Adolescenţi în vârstă de 12 ani şi peste: Doza zilnică recomandată este de 5 mg (1 comprimat).

La copii şi adolescenţi cu insuficienţă renală, doza trebuie ajustată individual în funcţie de clearance-ul renal al pacientului şi greutatea corporală.

Mod de administrare

Levocetirizina trebuie administrată pe cale orală și poate fi administrată cu sau fără alimente.

Comprimatele filmate trebuie înghițite întregi, cu o cantitate suficientă de lichid.

Durata de administrare:

Rinita alergică intermitentă (simptome persistente mai puţin de 4 zile pe săptămână sau pe o perioadă mai scurtă de 4 săptămâni pe an) trebuie tratată în conformitate cu evoluţia bolii şi antecedentele sale; tratamentul poate fi întrerupt dacă simptomele dispar şi apoi reluat la reapariţia simptomelor. În cazul rinitei alergice persistente (simptome persistente mai mult de 4 zile pe săptămână și pe o perioadă mai lungă de 4 săptămâni pe an), pacientului i se poate propune tratamentul continuu în cursul perioadei de expunere la alergeni. Există experienţă clinică în utilizarea levocetirizinei pentru perioade de tratament de cel puțin 6 luni. Pentru urticaria cronică şi rinita alergică cronică, experienţa clinică în utilizarea cetirizinei (racemat) se extinde până la un an.

4.3 Contraindicaţii

Hipersensibilitate la substanţa activă, la hidroxizină, la orice derivaţi de piperazină sau la oricare dintre excipienţii enumeraţi la pct. 6.1.

Pacienţii cu insuficienţă renală severă, cu un clearance al creatininei sub 10 ml/min.

4.4 Atenţionări şi precauţii speciale pentru utilizare

Se recomandă precauţie la ingestia concomitentă de alcool etilic (vezi pct. 4.5).

Trebuie manifestată precauție la pacienții cu factori predispozanți pentru retenție urinară (de ex. Leziuni ale măduvei spinării, hiperplazia prostatei), deoarece levocetirizina poate crește riscul de retenție urinară.

Datorită prezenței lactozei, pacienţii cu afecţiuni ereditare rare de intoleranţă la galactoză, deficit de

lactază Lapp sau sindrom de malabsorbţie la glucoză-galactoză nu trebuie să utilizeze forma de comprimat.

Copii și adolescenți

Utilizarea formei de comprimat filmat nu se recomandă la copiii cu vârsta sub 6 ani, deoarece această formă nu permite ajustarea adecvată a dozei. Se recomandă să se utilizeze forme farmaceutice adecvate vârstei.

4.5 Interacţiuni cu alte medicamente şi alte forme de interacţiune

Nu s-au efectuat studii privind interacţiunile medicamentoase cu xyzal (inclusiv studii cu inductori ai CYP3A4); studiile cu forma racemică – cetirizină – au demonstrat că nu există interacţiuni efecte adverse relevante clinic (la administrarea concomitentă cu antipirină, azitromicină, cimetidină, diazepam, eritromicină, glipizidă, ketoconazol şi pseudoefedrină). Într-un studiu cu doze multiple efectuat cu teofilină (400 mg o dată pe zi) a fost observată o uşoară scădere a clearance-ului cetirizinei (16%) în timp ce metabolizarea teofilinei nu a fost afectată de administrarea concomitentă de cetirizină. Într-un studiu cu doze multiple efectuat cu ritonavir (600 mg de două ori pe zi) și cetirizină (10 mg zilnic), gradul expunerii la cetirizină a crescut cu aproape 40%, în timp ce metabolizarea ritonavirului a fost ușor modificată (-11%) în urma administrării concomitente de cetirizină.

Gradul absorbţiei levocetirizinei nu este influenţat de alimente, deşi viteza absorbţiei este scăzută.

Administrarea concomitentă de cetirizină sau xyzal şi alcool etilic, sau a altor medicamente ce deprimă sistemul nervos central (SNC) poate cauza reduceri suplimentare ale stării de alertă şi afectarea performanţei, deşi s-a arătat că forma racemică a cetirizinei nu potenţează efectul alcoolului etilic (niveluri sanguine de 0,5 g/l).

4.6 Fertilitatea, sarcina şi alăptarea

Sarcina

Sunt disponibile date limitate (date colectate prospectiv în mai puţin de 300 de cazuri de rezultate ale sarcinii) şi acestea nu indică nicio toxicitate malformativă, nici toxicitate feto/neonatală a levocetirizinei cu o relaţie cauzală. Studiile la animale nu au evidenţiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, naşterii sau dezvoltării post-natale. Se recomandă prescrierea cu precauţie a medicamentului la gravide.

Alăptarea

Deşi nu există date referitoare la excreţia levocetirizinei în laptele uman, este de aşteptat să fie excretată în acesta, întrucât cetirizina este excretată în laptele uman.Se recomandă prescrierea cu precauţie a medicamentului femeilor care alăptează.

Fertilitatea

Nu sunt disponibile date clinice privind fertilitatea, nici nu există date la animale privind efectul levocetirizinei asupra fertilităţii.

4.7 Efecte asupra capacităţii de a conduce vehicule şi de a folosi utilaje

Studiile clinice comparative nu au dovedit că levocetirizina, în dozele recomandate, afectează vigilenţa, reactivitatea sau capacitatea de a conduce vehicule. Totuşi, unii pacienţi pot prezenta somnolenţă, oboseală şi astenie în urma tratamentului cu xyzal. Din această cauză, pacienţii care intenţionează să conducă vehicule, să desfăşoare activităţi potenţial periculoase sau să folosească utilaje, trebuie să ia în considerare răspunsul lor la tratamentul medicamentos.

4.8 Reacţii adverse

Studii clinice

Adulţi şi copii peste 12 ani:

În studiile clinice la femei şi bărbaţi având vârsta cuprinsă între 12 şi 71 de ani, 15,1% dintre pacienţii cărora li s-a administrat xyzal 5 mg au prezentat cel puţin o reacţie adversă la medicament, în comparaţie cu 11,3% la pacienţii trataţi cu placebo. 91,6 % din aceste reacţii adverse la medicament au fost uşoare până la moderate.

În studiile clinice terapeutice, rata de retragere din studiu datorită evenimentelor adverse a fost de 1% (9/935) în grupul tratat cu xyzal 5 mg şi 1,8 % (14/771) în grupul tratat cu placebo.

Studiile clinice terapeutice cu xyzal au inclus 935 pacienţi în tratament cu doza zilnică de 5 mg. Pe baza datelor colectate din aceste studii, a fost raportată următoarea incidenţă a reacţiilor adverse cu frecvenţa de 1% sau mai mare (frecvente: ≥1/100, <1/10) la tratament cu xyzal 5 mg sau placebo:

Termen preferat/Simptom (WHOART) Placebo (n=771) Xyzal 5 mg (n=935)

Cefalee 25 (3.2%) 24 (2.6%)

Somnolenţă 11 (1.4%) 49 (5.2%)

Xerostomie 12 (1.6%) 24 (2.6%)

Fatigabilitate 9 (1.2%) 23 (2.5%)

În plus, au fost observate reacţii adverse mai puţin frecvente (mai puţin frecvente: ≥1/1000, <1/100) cum sunt astenia şi dureri abdominale.

Incidenţa reacţiilor adverse de tip sedativ cum sunt: somnolenţă, fatigabilitate şi astenie, a fost mult mai mare ( 8,1 %) în grupul tratat cu xyzal 5 mg, comparativ cu grupul tratat cu placebo (3,1%).

Copii și adolescenți

În două studii placebo-controlate la pacienți cu vârsta cuprinsă între 6 și 11 luni și între 1 an și mai puțin de 6 ani, 159 de subiecți au fost expuși la cetirizină în doză de 1,25 mg/zi timp de 2 săptămâni și, respectiv, de 1,25 mg de două ori pe zi. Următoarea incidență a reacțiilor adverse medicamentoase a fost raportată la rate de 1% sau mai mari, în cursul tratamentului cu xyzal sau placebo.

Clasa de organe și sisteme și termenul preferat

Placebo (n=83) Xyzal (n=159)

Tulburări gastro-intestinale

Diaree 0 3 (1,9%)

Vomă 1 (1,2%) 1 (0,6%)

Constipație 0 2 (1,3%)

Tulburări ale sistemului nervos

Somnolență 2 (2,4%) 3 (1,9%)

Tulburări psihiatrice

Tulburări ale somnului 0 2 (1,3%)

La copii cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani au fost efectuate studii dublu-orb, placebo-controlate, în care 243 de copii au fost expuși zilnic la 5 mg xyzal perioade variabile, de la mai puțin de 1 săptămână și până la 13 săptămâni. Următoarea incidență a reacțiilor adverse a fost raportată în proporție de 1% sau mai mare pentru xyzal sau placebo:

Termen preferat

Placebo (n =240) Xyzal 5 mg (n = 243)

Cefalee 5 (2.1 %) 2 (0.8 %)

Somnolență 1 (0.4 %) 7 (2.9 %)

Experienţă post-autorizare

În plus faţă de reacţiile adverse raportate în studiile clinice şi enumerate anterior, din experienţa de după punerea pe piaţă a medicamentului au fost raportate următoarele reacţii adverse. Sunt insuficiente date pentru a susţine o estimare a incidenţei lor în populaţia de tratat.

 • Tulburări ale sistemului imunitar: hipersensibilitate, inclusiv anafilaxie.
 • Tulburări metabolice și de nutriție: creșterea apetitului.
 • Tulburări psihice: agresivitate, agitaţie, halucinații, depresie, insomnie, ideație suicidară.
 • Tulburări ale sistemului nervos: convulsii, parestezii, amețeli, sincopă, tremor, disgeuzie.
 • Tulburări acustice și vestibulare: vertij.
 • Tulburări oculare: tulburări vizuale, vedere încețoșată.
 • Tulburări cardiace: palpitaţii, tahicardie.
 • Tulburări respiratorii, toracice şi mediastinale: dispnee.
 • Tulburări gastro-intestinale: greaţă, vomă.
 • Tulburări hepatobiliare: hepatită.
 • Tulburări renale și urinare: disurie, retenție urinară.
 • Afecţiuni cutanate şi ale ţesutului subcutanat: edem angioneurotic, erupţie cutanată provocată de medicament, prurit, erupţie cutanată tranzitorie, urticarie.
 • Tulburări musculo-scheletice şi ale ţesutului conjunctiv: mialgie.
 • Tulburări generale și la nivelul locului de administrare: edem.
 • nvestigaţii diagnostice: creşterea greutăţii corporale, valori anormale ale testelor funcţiei hepatice.

Raportarea reacţiilor adverse suspectate

Raportarea reacţiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniştii din domeniul sănătăţii sunt rugaţi să raporteze orice reacţie adversă suspectată prin intermediul sistemului naţional de raportare ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale http://www.anm.ro.

4.9 Supradozaj

Simptomatologie

La adulţi, simptomele supradozajului pot include somnolenţă şi la copii, iniţial agitaţie şi nelinişte, urmate de somnolenţă.

Abordare terapeutică

Nu există un antidot specific cunoscut pentru xyzal.

În caz de supradozaj, se recomandă tratament simptomatic sau de susţinere a funcţiilor vitale. La scurt timp după ingestia medicamentului, poate fi luat în considerare lavajul gastric. Hemodializa nu este eficace pentru eliminarea levocetirizinei.

 1. PROPRIETĂŢI FARMACOLOGICE

5.1 Proprietăţi farmacodinamice

Grupa farmacoterapeutică: antihistaminice de uz sistemic, derivaţi de piperazină, codul ATC: R06AE09.

Mecanism de acțiune

Levocetirizina, enantiomerul (R) al cetirizinei, este un antagonist potent şi selectiv al receptorilor H 1 periferici.

Studiile de afinitate au arătat că levocetirizina are o afinitate mare pentru receptorii H 1 la om (Ki = 3,2 nmol/l). Levocetirizina are o afinitate de 2 ori mai mare decât cetirizina (Ki = 6,3 nmol/l). Disocierea levocetirizinei de receptorii H 1 are un timp de înjumătăţire de 115 ± 38 min.

După administrarea unei doze unice, levocetirizina prezintă o ocupare de 90% a receptorilor după 4 ore şi de 57% după 24 de ore.

Studiile farmacodinamice la voluntari sănătoşi au demonstrat că levocetirizina are o activitate

comparabilă cu a cetirizinei la jumătate din doza recomandată, atât la nivel cutanat cât şi al mucoasei nazale.

Efecte farmacodinamice

Acţiunea farmacodinamică a levocetirizinei a fost evaluată în studii clinice controlate, randomizate:

Într-un studiu în care s-au comparat efectele obţinute cu xyzal 5 mg, desloratadină 5 mg şi placebo asupra erupţiilor cutanate induse de histamină, tratamentul cu xyzal a determinat o reducere semnificativă a a manifestărilor cutanate care a fost maximă în primele 12 ore şi a durat 24 de ore (p < 0,001) comparativ cu placebo şi desloratadină.

Debutul acţiunii levocetirizinei 5 mg în controlul simptomelor induse de polen a fost observat la o oră după administrarea medicamentului în cadrul studiilor placebo-controlate utilizând modelul camerelor de provocare alergenică.

Studiile in vitro (camere Boyden şi tehnici cu straturi celulare) au arătat că levocetirizina inhibă migrarea transendotelială a eozinofilelor indusă de eotaxină, atât prin celulele pulmonare cât şi dermice.

Modele animale in vivo și ex vivo nu au demonstrat vreun efect semnificativ asupra activității colinergice sau serotoninergice. În studii clinice, totuși, gura uscată a fost mai frecventă la xyzal decât la placebo. Studiile de legare la receptori efectuate in vitro nu au arătat nici o afinitate măsurabilă pentru alți receptori în afară de cei H1. Studiile autoradiografice cu xyzal radiomarcată la șobolan au demonstrat o penetrare neglijabilă în creier. Experimente ex vivo realizate la șoarece au arătat că levocetirizina administrată sistemic nu ocupă semnificativ receptorii H1 cerebrali.

Un studiu experimental de farmacodinamică in vivo ( tehnica camerei cutanate) a arătat prezenţa a 3 efecte inhibitorii principale ale levocetirizinei 5 mg în primele 6 ore ale reacţiei induse de polen, comparativ cu placebo, la 14 pacienţi adulți: inhibarea eliberării VCAM-1, modularea permeabilităţii vasculare şi scăderea recrutării eozinofilelor.

Eficacitatea şi siguranţa levocetirizinei au fost demonstrate la pacienți adulți prin câteva studii clinice dublu-orb, placebo-controlate, efectuate la pacienţi care sufereau de rinită alergică sezonieră, rinită alergică perenă sau rinită alergică persistentă. S-a demonstrat că levocetirizina îmbunătățește semnificativ simptomele de rinită alergică, inclusiv obstrucția nazală în unele studii.

Într-un studiu clinic cu durata de 6 luni la 551 pacienţi (incluzând 278 pacienţi trataţi cu xyzal) cu rinită alergică persistentă (simptome prezente 4 zile pe săptămână pentru cel puţin 4 săptămâni consecutiv) şi sensibili la praful de casă şi polenul florilor, a demonstrat că doza de 5 mg xyzal a fost clinic şi statistic semnificativ mult mai puternică decât placebo în ameliorarea simptomelor rinitei alergice pe întreaga durată a studiului, fără nici un fel de tahifilaxie. Pe durata întregului studiu, levocitirizina a îmbunătăţit semnificativ calitatea vieţii pacienţilor.La copii eficacitatea şi siguranţa levocetirizinei au fost demonstrate prin câteva studii clinice dublu-orb, placebo-controlate, efectuate la pacienţi cu vârsta între 6 şi 12 ani cu rinită alergică sezonieră. În ambele studii, levocetirizina a ameliorat în mod semnificativ simptomele şi a îmbunătăţit calitatea vieţii din punct de vedere al stării de sănătate.

La copii cu vârsta sub 6 ani, siguranţa clinică a fost stabilită prin mai multe studii terapeutice de scurtă durată sau pe termen lung:

– un studiu clinic în care 29 de copii cu vârste între 2 şi 6 ani, cu rinită alergică au fost trataţi cu xyzal 1,25 mg de două ori pe zi, timp de 4 săptămâni

– un studiu clinic în care 114 copii cu vârste între 1 şi 5 ani, cu rinită alergică sau urticarie idiopatică cronică au fost trataţi cu xyzal 1,25 mg de două ori pe zi, timp de 2 săptămâni

– un studiu clinic în care 45 copii cu vârste între 6 şi 11 luni, cu rinită alergică sau urticarie idiopatică cronică au fost trataţi cu xyzal 1,25 mg o dată pe zi, timp de 2 săptămâni

– un studiu clinic pe termen lung (18 luni) la 255 subiecţi atopici cu vârste între 12 – 24 luni la includere, trataţi cu xyzal.

Profilul de siguranţă a fost similar cu cel observat în studiile pe termen scurt efectuate la copii cu vârste între 1 şi 5 ani.

Într-un studiu clinic placebo-controlat care a inclus 166 de pacienţi suferind de urticarie cronică idiopatică, 85 de pacienţi au fost trataţi cu placebo iar 81 cu xyzal 5 mg o dată pe zi timp de şase săptămâni. Tratamentul cu xyzal a dus la o reducere semnificativă a severității pruritului în prima săptămână şi pe toată durata tratamentului faţă de placebo. De asemenea, levocetirizina a produs o îmbunătăţire mai semnificativă a calităţii vieţii din punct de vedere al stării de sănătate faţă de placebo, conform evaluării prin intermediul Indexului dermatologic al calităţii vieţii.

Urticaria idiopatică cronică a fost studiată ca model pentru afecțiunile cu urticarie. Întrucât eliberarea histaminei este un factor cauzal în afecțiunile cu urticarie, este de așteptat ca levocetirizina să fie eficace în tratamentul simptomatic al altor afecțiuni cu urticarie, pe lângă urticaria idiopatică cronică.

Relaţia farmacocinetică/farmacodinamie

Acţiunea asupra reacţiei cutanate induse de histamină nu a fost corelată cu concentraţia plasmatică.

Examenele ECG nu au arătat efecte relevante ale levocetirizinei administrate la doze de 6 ori mai mari decât cea recomandată asupra intervalului QT.

5.2 Proprietăţi farmacocinetice

Parametrii farmacocinetici ai levocetirizinei sunt liniari, independenţi de doză şi timp, cu variabilitate individuală mică. Profilul farmacocinetic este identic, atât când este administrat ca simplu enantiomer sau ca cetirizină. În timpul proceselor de absorbţie şi eliminare nu apare transformarea chirală.

Absorbţie

După administrarea orală, levocetirizina este absorbită rapid şi în proporţie mare. La adulți, concentraţia plasmatică maximă este atinsă la 0,9 ore după administrare. Starea de echilibru este atinsă după două zile.

Concentraţiile plasmatice maxime sunt de 270 ng/ml şi 308 ng/ml, după administrarea unei doze unice, respectiv după doze repetate, de 5 mg o dată pe zi. Gradul absorbţiei este independent de doză şi nu este modificat de ingestia de alimente, dar concentraţia plasmatică maximă este redusă şi obţinerea ei întârziată.

Distribuţie

La om nu sunt disponibile date privind distribuţia tisulară sau trecerea levocetirizinei prin bariera hemato-encefalică. La şobolani şi câini, cele mai mari concentraţii tisulare au fost identificate în ficat şi rinichi, iar cele mai mici la nivelul sistemului nervos central.

Levocetirizina se leagă în proporţie de 90% de proteinele plasmatice. Distribuţia levocetirizinei este limitată, având un volum aparent de distribuţie de 0,4 l/kg.

Metabolizare

Proporţia metabolizării levocetirizinei la om reprezintă sub 14% din doza administrată şi, de aceea, diferenţele rezultate din polimorfismul genetic sau administrarea concomitentă de inhibitori enzimatici se aşteaptă a fi neglijabile. Calea metabolică include oxidarea aromatică, N- şi O-dezalchilarea şi conjugarea cu taurina. Calea dezalchilării este mediată în principal de către CYP3A4, în timp ce oxidarea Aromatica implică izoenzime CYP multiple şi/sau neidentificate. Levocetirizina nu are efect asupra activităţii izoenzimelor CYP: 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 şi 3A4, la concentraţii mult peste concentraţiile plasmatice maxime atinse după administrarea unei doze orale de 5 mg.

Datorită metabolizării limitate şi absenţei potențialului metabolic inhibitor, este puţin probabilă interacţiunea levocetirizinei cu alte substanţe sau viceversa.

Eliminare

Timpul de înjumătăţire plasmatică la adulţi este de 7,9±1,9 ore. Timpul de înjumătăţire este mai scurt la copiii mai mici. Clearance-ul total aparent mediu la adulți este de 0,63 ml/min şi kg. Calea principală de excreţie a levocetirizinei şi metaboliţilor săi este cea urinară, reprezentând 85,4% din doza administrată. Excreţia prin fecale reprezintă 12,9 % din doză. Levocetirizina este excretată atât prin filtrare glomerulară cât şi prin secreţie tubulară activă.

Insuficienţă renală

Clearance-ul total aparent al levocetirizinei este corelat cu clearance-ul creatininei. De aceea, la pacienţii cu insuficienţă renală moderată şi severă, se recomandă ajustarea intervalului dintre dozele de xyzal, în funcţie de clearance-ul creatininei. La pacienţii cu formă finală anurică de boală renală, clearance-ul total este scăzut cu aproximativ 80%, comparativ cu subiecții normali. Cantitatea de xyzal îndepărtată în cursul unei proceduri standard de hemodializă cu durată de 4 ore, a fost sub 10 %.

Insuficiență hepatică

Farmacocinetica levocetirizinei la subiecții cu insuficiență hepatică nu a fost testată. Pacienții cu boli hepatice cronice (ciroză hepatocelulară, colestatică și biliară) cărora li s-au administrat 10 sau 20 mg cetirizină racemică în doză unică au avut o creștere de 50% a timpului de înjumătățire, împreună cu o diminuare cu 40% a clearence-ului în comparație cu subiecții sănătoși.

Copii și adolescenți

Date provenite dintr/un studiu farmacocinetic pediatric cu administrarea orală a unei doze unice de 5 mg de xyzal la 14 copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani, cu greutatea corporală variind între 20 și 40 de kg a demonstrat că valorile Cmax și ASC sunt cam de 2 ori mai mari decât cele raportate la

subiecții adulți sănătoși într-o comparație realizată printr-un studiu încrucișat. Valoarea medie Cmax a fost de 450 ng/ml, atinsă după un timp mediu de 1,2 ore, clearence-ul total din organism, normalizat după greutatea corporală a fost cu 30% mai mare, iar timpul de înjumătățire al eliminării cu 24% mai scurt la această populație pediatrică decât la adulți. Nu au fost efectuate studii farmacocinetice dedicate la pacienții pediatrici cu vârste mai mici de 6 ani. O analiză farmacocinetică populațională retrospectivă a fost efectuată pe 324 de subiecți (181 copii cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani, 18 copii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani și 124 de adulți cu vârste cuprinse între 18 și 55 de ani) la care s-au administrat doze unice sau multiple de levocetirizină variind între 1,25 mg și 30 mg. Datele generate în această analiză au indicat că este de așteptat ca administrarea a 1,25 mg o dată pe zi la copii cu vârste cuprinse între 6 luni și 5 ani să aibă ca rezultat concentrații plasmatice similare celor de la adulții la care s-au administrat 5 mg o dată pe zi.

Pacienți geriatrici

La subiecții vârstnici sunt disponibile date farmacocinetice limitate. În urma administrării orale repetate a 30 mg levocetirizină o dată pe zi, timp de 6 zile la 9 subiecți vârstnici (65-74 de ani), clearance-ul total din organism a fost cu aproximativ 33% mai redus în comparație cu cel de la adulții mai tineri. Eliminarea cetirizinei racemice s-a demonstrat a fi dependentă mai degrabă de funcție renală decât de vârstă. Această constatare ar trebui să fie aplicabilă și levocetirizinei, întrucât levocetirizina și cetirizina sunt ambele excretate predominant în urină. De aceea, la pacienții vârstnici doza de levocetirizină ar trebui să fie ajustată în concordanță cu funcția renală.

Sex

Rezultatele farmacocinetice pentru 77 de pacienți (40 bărbați, 37 femei) au fost evaluate din perspectiva efectului potențial al sexului. Timpul de înjumătățire a fost ceva mai scurt la femei (7,08±1,72 ore) decât la bărbați (8,62±1,84 ore); totuși, clearence-ul oral ajustat în funcție de greutatea corporală la femei (0,67±0,16 ml/min/kg) pare să fie comparabil cu cel de la bărbați (0,59±0,12 ml/min/kg). Aceleași doze zilnice și intervale de administrare sunt aplicabile la bărbații și la femeile cu funcție renală normală.

Rasă

Efectul rasei asupra levocetirizinei nu a fost studiat. Cum levocetirizina este eliminată în principal pe cale renală și nu există diferențe rasiale importante în clearence-ul creatininei, nu este de așteptat să existe diferențe între rase în ce privește caracteristicile farmacocinetice ale levocetirizinei. Nu au fost observate diferențe legate de rasă în cinetica cetirizinei racemice.

5.3 Date preclinice de siguranţă

Datele non-clinice nu au evidenţiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenţionale farmacologice privind evaluarea siguranţei, toxicitatea după doze repetate, toxicitatea asupra funcţiei de reproducere, genotoxicitatea sau carcinogenicitatea.

 1. PROPRIETĂŢI FARMACEUTICE

6.1 Lista excipienţilor

Nucleu

Celuloză microcristalină

Lactoză monohidrat

Dioxid de siliciu coloidal

Stearat de magneziu

Film

Hipromeloză

Dioxid de titan (E 171)

Macrogol

6.2 Incompatibilităţi

Nu este cazul

6.3 Perioada de valabilitate

4 ani

6.4 Precauţii speciale pentru păstrare

Acest medicament nu necesită condiţii speciale de păstrare.

6.5 Natura şi conţinutul ambalajului

Blistere din Al/PVC-Al-OPA

Blistere conţinând 4, 7, 10, 2×10, 10×10, 14, 15, 20, 21, 28, 30, 40, 50, 60, 70, , 90, 100 de comprimate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

6.6 Precauţii speciale pentru eliminarea reziduurilor şi alte instrucţiuni de manipulare

11

Fără cerinţe speciale.

 1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

UCB GmbH

Alfred-Nobel, Str. 10,

40789 Monheim,

Germania

 1. NUMĂRUL AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

2074/2009/01-16

 1. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAŢIEI

Data primei autorizări: 4 June 2003

Data ultimei reînnoiri a autorizaţiei –Septembrie 2009

 1. DATA REVIZUIRII TEXTULUI

August 2015__